Köpa Villa

Välkommen!

Här hittar du all information du behöver för att köpa en villa.

  • Att tänka på
  • Allmänna tips
  • Leva i villa
  • Vilka kostnader?
  • Hur det är att bo i villa
  • Renovera villa

Blogg

I vår blogg här på Köpa Villa skriver vi om allt som hör villalivet till: renoveringar, privatekonomi, trädgårdsarbete, familjeliv och mycket mer. 

Sida 4

Behöver du en sanering?

30 nov 2020

Det finns olika tillfällen då man kan behöva en sanering. Sanering kan behövas då man renoverar eller river en fastighet, men även på grund av andra saker som kan ha satt sig i bostaden.

En vanlig sak att behöva sanera bort är asbest. Det är ett bra material i det avseendet att det är tåligt mot värme och kemikalier. Men när det går sönder blir det farligt. Om man andas in asbest kan man nämligen drabbas av olika lungsjukdomar och till och med cancer. Därför är det lag på att man måste göra en sanering om man hittar asbest i huset. En sanering kan även utföras i smittider. På offentliga platser passerar många olika människor. För att stoppa en smittspridning kan man därför göra en sanering och döda bakterier och virus. Har man rökt länge inomhus och röken sitter fast i väggar och möbler? Även då kan man göra en sanering för att få bort röklukten. Det utförs saneringar av olika anledningar, detta är bara några exempel.

Krävs kunskap

För att göra en sanering bör man ha de rätta kunskaperna. Detta är inget man ska ge sig på själv. I vissa fall jobbar man med farliga ämnen och material. Det är då viktigt att man har rätt utrustning för att hantera det. Det finns företag som arbetar med saneringar. De vet hur det ska göras och vet hur de ska skydda sig själva. Dessa kan man anlita både som privatperson och företag. Är man privatperson har man dessutom möjlighet att få ROT-avdrag. Läs mer om sanering på denna webbsida: https://www.saneringlinköping.se

Få mer utrymme med balkonginglasning

4 nov 2020

Lägenhetsboende kan kännas begränsat när det kommer till renovering. Det finns en gräns för hur mycket man kan och får ändra. En stor förändring man kan göra är att glasa in sin balkong.

Att bo i lägenhet har sina fördelar. Det finns ingen gräsmatta att klippa eller trädgård att behöva lägga ner svett och tårar på. Du kanske till och med har en lägenhet med utsikt, och det är inte någonting som är lätt att få när man bor i hus! Vi människor gillar att utvecklas och växa som personer, och det brukar även spegla sig i våra renoveringsprojekt. I en lägenhet finns det bara ett fåtal väggar du kan riva ner innan det tar stopp. Det kan vara lätt att känna sig begränsad då man inte har samma möjligheter att bygga ut som människor i villa. Det är då man får börja tänka utanför boxen och fundera på att till exempel göra en balkonginglasning!

Skapa ett extra rum att använda året om

Genom att glasa in balkongen skapar du ett extra rum i din lägenhet utan att behöva bo i byggdammet av en faktisk utbyggnad. Med en balkonginglasning är du inte längre begränsad till att använda din balkong på varma sommardagar, utan kan använda den året om. Varför inte ta sig en balkong-glögg på julaftonsmorgon? Med en inglasad balkong blir det möjligt! En annan fördel är att dina balkongmöbler och andra ägodelar skyddas från damm, smuts och regn. Detta ger en större möjlighet till att byta ut din balkonginredning, och du behöver inte känna dig begränsad till vädertåliga alternativ.

En bra investering

Om du har gröna fingrar så ger en balkonginglasning dig ditt egna lilla växthus utan att du behöver en trädgård. Du kan vara säker på att dina växter inte blåser omkull eller fryser ihjäl. Det är även ekonomiskt smart att ha en inglasad balkong då man sparar pengar på uppvärmning. Din balkong blir alltså både mer användbar och du får ut mer av lägenhetspengarna. Om du dessutom ska sälja din lägenhet någon dag så kommer den inglasade balkongen definitivt att höja dess värde. I ett land som Sverige där sommarsäsongen är så kort är det nämligen väldigt attraktivt att ha en plats där du kan inleda sommaren redan i april. Vill du ha något lite mer unikt kan du piffa upp inglasningen med ett färgat glas. Dina grannar kommer definitivt att avundas dig när du sitter där en härlig höstkväll medan de är begränsade till vardagsrummet! Lär dig mer om balkonginglasning på denna webbsida: balkonginglasning.nu 

Ståldörrar ger en extra barriär

21 okt 2020

Ståldörrar är ett massivt hinder, både mot inbrottstjuvar och mot brandrök och eld. Det ger dig extra säkerhet att kunna låsa en ståldörr. Välj bland såväl rustika som eleganta modeller.

Möts man av en ståldörr, tänker man direkt att där finns något värdefullt bakom den. Det behöver inte vara sedelbuntar, det kan också vara ett varulager. Man stänger in sina tillhörigheter så att ingen kommer åt att stjäla dem. En ståldörr är också ett skydd, så att en brand inte kan spridas i fastigheten.

Vad har du på lager?

Förutom stöldrisken kanske det finns andra risker att skydda sig mot. Den som har giftiga eller frätande ämnen på lager kan till och med vilja skydda tjuven. Låsta utrymmen är särskilt viktiga när det på en etikett står att produkten ska förvaras utom räckhåll för barn, att den är irriterande, brandfarlig, kan bilda giftiga gaser eller irriterande ångor. Då håller vi lagerdörren, den stabila ståldörren, stängd.

Ståldörrar är tillverkade med fokus på brandsäkerhet och stabilitet. De tillverkas av företag som är experter på just detta, och de vet hur ståldörren ska vara beskaffad för att motsvara höga krav. För fastighetsägare är det en ansvarsfråga, både gentemot försäkringsbolag, hyresgäster och myndigheter, att ståldörrar finns där det behövs. Givetvis är det lika viktigt i en fabrik som på ett kontor.

En snygg ståldörr inomhus

Ståldörrar är oftast kompakta och tunga, och vi har vant oss vid att de ser ut på det viset. Men det tillverkas också ståldörrar som håller hög standard när det gäller säkerhet men är lite nättare i sitt utseende. Därför finns det modeller av ståldörrar som rentav är snygga. De är också avsedda för avspärrning, men de kan exempelvis målas i en snygg färg och mer se ut som en vanlig dörr. Därför passar en ståldörr in i vilken omgivning som helst. Du kan till exempel ha tyngre ståldörrar mellan olika avdelningar på ditt företag, och eleganta ståldörrar på kontoret. Ändå har du ett fullgott skydd i hela fastigheten.

Kanske du skulle behöva ytterligare en ståldörr någonstans i huset. I så fall kan du leta på internet, för det finns företag som säljer både funktionella och snygga ståldörrar. Det är som med en försäkring, har man den så är man betydligt tryggare än om den saknas. Om det börjar brinna eller om du får påhälsning av tjuvar, är ståldörrarna en tillgång som skyddar dig i enlighet med gällande regler.

Vad gör ni när det brinner?

30 sep 2020

När det brinner är det försent för brandskydd. För att minska skador på människor och egendom fungerar det bättre att tänka efter före. Hur ser brandskyddet ut hos er och vad kan förbättras?

Människan har en hälsosam respekt för eld. Vanligtvis har vi också en mer eller mindre stor oro för att något ska inträffa. Förr brann det oftast i samband med slarv då vi använde öppen eld. Idag händer det saker i all stillhet gömt i väggar och ledningar. En vettig planering gör den största skillnaden.

Arbete med brandskydd kan grovt delas in i passivt och aktivt brandskydd. Den passiva delen ska fungera förebyggande och ska helst planeras in redan då byggnaden uppförs eller renoveras. Den aktiva delen handlar om förfarandet då en brand redan utbrutit. Men trots rätt planering och vettiga åtgärder kan ändå inte allt förhindras - men mycket förbättras.

Passivt eller förebyggande brandskydd

I en ideal situation finns möjligheten att redan vid byggnaders konstruktion tänka brandskydd. Med moderna kunskaper och rön kan man välja att bygga i moduler och se till att genomföringar av ventilation och annat brandsäkras. Ofta saknas den möjligheten i äldre byggnader och då gör man det bästa av den rådande situationen.

Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Är situationen komplex och finns det flera våningsplan och många rum kan experthjälp behövas. Som företagare eller fastighetsägare är det svårt att hinna med att vara expert på precis allting. En firma som sysslar med brandskydd kan sniffa fram ställena där det skulle kunna lukta brandrök och ge goda råd och föreslå åtgärder. Det handlar om att begränsa omfattning, bevara byggnadens stabilitet och säkra utrymningsvägar.

Det viktiga aktiva brandskyddet

Aktivt brandskydd handlar också det om att minska skadeverkningar. Denna gången handlar det dessutom om tillfällen då en brand faktiskt brutit ut eller är på väg att göra det. Syftet är i första hand att försäkra att inga människor eller andra levande varelser skadas. I andra hand vill vi även förhindra eller iallafall begränsa skador på egendom som inredning, varulager, datautrustning, lokaler med mera.

Här talar vi effektiva larm som fungerar då de ska fungera. Det behövs också utrustning för brandsläckning så att man själv kan göra en första insats och kanske faktiskt lyckas släcka innan elden hunnit sprida sig. Sedan har vi den oerhört viktiga skyltningen. Med tydlig skyltning hittar alla till brandsläckaren. Med larm och skyltning kan evakuering genomföras snabbt och enkelt.

En säker arbetsplats

25 sep 2020

God ventilation innebär inte enbart en hälsosam arbetsmiljö utan borgar även för säkerhet. Många arbetsplatser med bristfällig ventilation löper risk för skador på personal och byggnad.

Under vardagarna spenderar man mer tid på arbetet än i vaket tillstånd i hemmet. Därför är arbetsmiljön oerhört viktig för ett friskt och långt liv. På många arbetsplatser utsätts man för en hel del hälsofaror. Det kan vara klämrisk eller fallrisk. Risk för skärskador eller brännskador. Men det finns även risker som gäller det man andas in.

Vet man med sig att det föreligger en risk så brukar man ha noggranna kontroller. Dessutom använder man sig av speciella luftreningstillbehör. Det kan vara industrifilter eller att personalen använder andningsmasker. Men det finns många arbetsplatser där man inte ligger i samma riskzon. Kanske är det ett äldre hus där man har sitt kontor, sin butik eller någon annan verksamhet. Det kan gå ett tag innan man börjar reagera på att de i personalen ofta är sjuka. Huvudvärk och allergier kan bli mer och mer vanliga. Och även mer diffusa symptom som kan vara svåra att diagnostisera. Boven i dramat kan vara en bristfällig ventilation. Men det är sällan det första man tänker på.

Med regelbundna kontroller

För att värna om hälsan och säkerheten i byggnader utförs det besiktningar av byggnadens ventilation. Det är ett sätt att se till att hålla en hög kvalitet på luften som rör sig i byggnaden. I längden är det en ekonomisk besparing för både företaget, individen och samhället. Med en dålig ventilation ökar sjukskrivningar och byggnaden börjar fara illa. Till slut kan det bli så pass dåligt att en totalrenovering krävs. Eller att byggnaden måste rivas. Därför ska man inte undvika den viktiga besiktningen av byggnadens ventilation. Annars kan det bli dyrt i längden.

Hot om vite

En besiktning av ventilationen är inte något som man själv kan välja bort. På grund av sitt värde för samhälle och individ så är det återkommande kontroller som meddelas byggnadens ägare. Ett vite utdöms om man vägrar en besiktning. Men även om det visar sig att ventilationen är bristfällig och man inte åtgärdar detta så kan man dömas till vite. Det är en åtgärd för att säkerställa att normerna för god ventilation i byggnader följs. Med hjälp av en god ventilationsfirma så brukar det gå snabbare och lättare att följa reglerna än man tror. Och det tar inte lång tid innan man märker resultat. Läs mer om OVK på denna sida: https://www.ovkbesiktning.nu/

Din bästa försäkring

8 sep 2020

Att sälja ett hus är en ganska stor affär och medför ansvar och en hel del arbete. Som du säkert redan vet vilar ansvaret för husets skick och dolda fel på dig som säljare. Hur hanterar du detta?

Att köpa och sälja hus är några av de största affärer vi som privatpersoner kommer att göra i livet. För majoriteten av oss innebär husköp att vi tar banklån och att vi tar oss an arbetet med att sköta ett hus. Det ska inte bara hålla ihop utan fungera som din och familjens bostad, kanske i många år.

Samtidigt är det en otrolig lycka för de flesta att äga ett eget hem. Ett hus, en tomt, en egen trappa att sitta och ta morgonkaffet på en sommarmorgon. För både säljare och köpare är husets skick viktigt. Skicket avgör till viss del fastighetens pris. Priset och skicket indikerar hur mycket tid och pengar man som köpare kommer att behöva lägga på huset ifråga.

Vad är dolda fel?

Dolda fel är helt enkelt vad det låter som - fel som inte kan upptäckas vid en vanlig husvisning och som inte nämnts i beskrivningen av fastigheten. Det kan handla om fukt eller om bristande konstruktion. Som köpare är det av yttersta vikt att man får tillgång till så mycket information om huset som är möjligt. För dig som säljare är informationen faktiskt precis lika viktig. Det är du som säljare som får ta kostnaden om huset visar sig ha allvarliga brister inom tio år efter det att du sålt fastigheten.

Slutsatserna av detta är mycket enkla att dra. Genom att anlita en besiktningsperson som går igenom hela fastigheten kommer du att kunna redovisa vad som eventuellt inte fungerar. Därmed är felen inte längre “dolda” utan öppet redovisade för alla.

En överlåtelsebesiktning är din bästa försäkring

Din grannes pappa som byggt hus hela livet är inte en godkänd besiktningsman. Du behöver anlita en person som är godkänd och oberoende och utbildad av SBR. Vad händer vid en besiktning? Jo, hela huset gås igenom och personen du anlitat använder sin erfarenhet och utbildning för att avgöra husets skick.

I utrymmen av den karaktär som kallas våtutrymmen brukar en fuktindikering utföras. Man avgör alltså med ett instrument om fukt är ett problem. En riskanalys är också standard och där påpekar besiktningsmannen om det kan finnas andra problem. Med ett protokoll i handen kan både säljare och köpare känna sig trygga med husaffären.

Nöjd med nya boendet

23 aug 2020

När man ska byta bostad så är det många saker som man måste tänka på. Städningen av den gamla bostaden är en av dem. Men vad ska man tänka på och hur ska städningen utföras på allra bästa sätt?

Man har varit på visning av en bostad och med stor glädje mottagit beskedet att man fått godkännande att få hyra den. Bostaden man redan bor i är nu uppsagd och alla saker är packade inför flytten till den nya. Efter månader av längtan och tömning av den gamla bostaden så öppnar man äntligen dörren till den nya lägenheten med stor glädje och förväntan.

Men det man möts av är reklamtidningar i en stor hög på golvet och när man går vidare in så ser man stora tussar av damm på golv och fönsterbrädor. I väggarna sitter det spikar, tejp och krokar som hållit upp tavlor och planscher. Badrummet stänger man snabbt dörren till när man hittar skäggstubb i handfatet och en toalettstol som inte bör omtalas. Och i köket ser det ut som om ingen städat på åratal. Nej, så ska det inte se ut om man ska vara en glad och nöjd hyrestagare till ett nytt boende.

Hur man flyttar

Det är viktigt med alla detaljer som flyttanmälan och avtalsskrivande på den nya bostaden med mera. Men det finns mycket man kan göra i god tid för att slippa stress vid en flytt och veta att man gjort allting rätt. Så fort som man vet att man ska flytta så kan man börja ta hem flyttkartonger.

Man kan packa ner allt som man vet med sig att man inte kommer behöva under tiden fram till flytten. Går det så kan man ställa ner allt i förråd. På det sättet så kan man redan veckor före en flytt börja med grovstädningen av ytor. Det kommer att underlätta mycket när det är dags för slutstädning.

Det tar tid

En flyttstädning tar alltid längre tid än vad man tror. Därför är tipset att ha så tomt som möjligt och dessutom ha grovstädat ett par veckor i förväg. Svaret på vad som ska städas vid en flyttstädning är helt enkelt allt. Varenda yta som man på något sätt kan komma åt ska rengöras. Det finns då två saker som man ska se till att man har gott om för att det ska bli riktigt bra: mycket tid och bra rengöringsmedel.

Läs mer om flyttstädning på www.flyttstädningigöteborg.com

Ingen panik med en tillgänglig låssmed

16 jul 2020

När du är utelåst från din bostad och tappat nycklarna är det lätt att känna hopplöshet. Med en bra låssmed behöver du inte känna så. Låssmeder kommer snabbt och smidigt och öppnar åt dig.

Klockan är 04.30 och du sitter på sista spårvagnen hem från Avenyn i Göteborg. Mot Frölunda åker du i den mörka, kalla och regniga västkuststaden. Det har varit en ordentligt blöt kväll som började med en helt vanlig after work men slutade med intensivt dansande på de centrala nattklubbarna. Du är på väg att somna med den obligatoriska kebabrullen i handen och får kämpa för att hålla ögonen öppna ända fram till Frölunda torg. Du vill bara hem och lägga dig. Äntligen är du framme. Du stapplar den korta promenaden fram till ditt hus, trycker in portkoden och går en trappa upp till din dörr. Du börjar gräva i fickan. Du gräver så djupt du bara kan. Nycklarna. De är inte där. De är borta. Vad gör du nu?

Paniken sätter in

Många i ovanstående situation hade troligtvis känt paniken som börjar bulta i bröstet när nycklarna är försvunna och antagligen ligger på golvet på någon karaokebar på Avenyn. Att det dessutom sker när du inte vill någonting hellre att gå in och lägga dig ökar graden av förtvivlan till max. Vad gör man i en sådan situation? En del kanske hade givit in för känslan av förtvivlan och lagt sig ned och gråtit i trapphuset. Men det finns ingen anledning att gråta över sådant man faktiskt kan påverka. I Göteborg finns det många duktiga låssmeder som arbetar jour och rycker ut och öppnar lås dygnet runt.

Man vet aldrig när man behöver en låssmed

En låssmed rycker ut akut när du som mest behöver den. I den situationen där du ramlat in på småtimmarna för att upptäcka att nycklarna är borta finns det nog ingen annan person i världen du blir gladare att se än just din lokala låssmed. Även efter hela öppningsprocessen har du stor nytta av en duktig låssmed. De allra flesta låssmeder erbjuder också tjänsten att tillverka nya nycklar, installera nya lås och även inbrottslarm. Det är få tjänster som levererar sådan trygghet och säkerhet som en låssmed. Man vet ju faktiskt aldrig när man kan behöva en låssmed. Att då veta att hen finns där när man behöver hen är en stor trygghet och tjänar nästan som en slags försäkring.

Äggkartonger på väggarna

13 jul 2020

Många kanske minns när man täckte väggarna med äggkartonger för att få bra ljud. Idag har tekniken gått framåt och man har hittat nya spännande vägar för att på ett bra sätt absorbera ljud.

Numera finns effektiva lösningar för att absorbera ljud vilket skapar en typ av ljuddämpning. Akustikputs som det kallas är en teknik som används för att dämpa ljud i en bullrig miljö men passar även bra i rum med högt tak. Det finns flera olika typer av putsen så därför är det viktigt att läsa noga innan man väljer sort så att man får den effekt som man eftersträvar. För att använda produkten behövs professionell personal då det krävs en viss teknik och kunskap för att få bästa resultat. Så att vända sig till ett företag som specialiserar sig på produkten är ett klokt beslut.

Flera sätt

Man stryker på flera lager och det är som sagt väldigt viktigt att det blir gjort på rätt sätt. Annars kan en del av effekten utebli i rummet. Det finns även en mer avancerad metod där man sätter en absorbent på väggen och sedan, innan man lägger på akustikputsen, filar och putsar ner kanterna för att få det perfekta resultatet. Putsen kan få lite olika strukturer beroende på vad man tycker om. Oavsett vad man har för ytor fungerar akustikputsen bra. Man kan även använda den på gamla historiska byggnader. Så det finns verkligen en stort användningsområde för produkten som har denna unika egenskap.

Var finns kompetensen?

Det finns idag företag som har nischat sig på just denna teknik. Så det är ett vanligt sätt att förbättra ljudmiljön. Har man exempelvis tänkt göra ett musikrum hemma så är det ett perfekt tillfälle att prova denna teknik. Har man dessutom en öppen planlösning där ljudet kan bli ett bekymmer, ja då kan man slå två flugor i en smäll och anlita företaget man valt för flera jobb.

Om miljön är en viktig aspekt när man förbättrar sitt hus så finns akustikputs som inte innehåller några farliga ämnen och som är gjord av naturmaterial. Dessutom går det att montera ner den om man skulle vilja det, som exempelvis om något måste justeras för att få ett bättre resultat. Några av företagen i branschen har även andra tjänster. Som till exempel gipsputs för väggar och tak. Några jobbar också med den klassiska byggnadskonsten stuckatur. Du hittar de flesta företagen på internet.

Elda inte för kråkorna

2 jul 2020

Hur håller man sig varm under vintern? En bra början är att se till att väggar och golv är täta, men också att du klär dig i flera lager. Här några tips från länder som är kända för dragiga hus.

Förr i tiden var det viktigt att ha gott om ved hemma. Hur skulle man annars hålla värmen och överleva vintern? Att hålla lågan brinnande i kaminer eller vedspis var en viktig uppgift som delades av alla i familjen. Det kunde bli trångt i det varma köket när resten av huset var utkylt. Där fanns maten, men också de blöta kläderna som hängde på tork och husdjuren förstås. Med tiden kom kakelugnarna som både spred värmen i huset och behöll den längre än de gamla spisarna. Nu för tiden eldar vi mest för att skapa trivsel och mys, eller kanske för värme vid något strömavbrott under vintern. Så har det blivit då husen nuförtiden byggs med mycket bättre isolering än förr.

Internationella knep för att hålla värmen

Att värma upp en flaska med varmt vatten är en brittisk tradition som fortfarande är levande. Gosigt att sova ihop med tydligen. Elektriska filtar är en annan metod och förstås att ha tjocka gardiner och mattor. Att mycket av värmen försvinner ut genom glasade ytor och fönster är givet men också att sprickor i väggar och golv är riktiga värmetjuvar. I Spanien gillar många de runda borden med inbyggd värmare under, braseros. Borden har dukar av tjockt tyg som alla som sitter runt bordet lägger på benen. Finns i traditionella hem men också att köpa fortfarande. En smart och behaglig lösning på många sätt, men syns naturligtvis på elräkningen.

Scouter och campare vet

Den som gillar att vandra, paddla, tälta och vara ute i skog och mark, har ofta kunskaper om hur man överlever utan moderna faciliteter. Flera lager med kläder givetvis. Ull, alpacka eller moderna sportkläder närmast kroppen och sedan lager på lager. Man är inte blyg för att bära mössa även inomhus, för det försvinner mycket värme ut den vägen. Poängen är att hålla blodet varmt så även handleder och fotleder ska hållas väl täckta. Sjalar, plädar, fårullstofflor och flanellpyjamasar är andra exempel på sådant som hjälper till att behålla värmen. Det spelar också roll vad vi äter och dricker. Så plocka fram trangia-köket där du kan göra soppa och koka vatten till té och kaffe. Eller varför inte klassikern varm choklad? Vi rekommenderar att läsa mer på denna sida: https://www.isoleringtrelleborg.se/

Värma upp bostaden

26 jun 2020

Varje bostad behöver ett värmesystem. Vilken värmekälla man ska välja beror på en rad olika faktorer, såsom hur och var man bor. Det finns fördelar och nackdelar med alla alternativ.

En värmepump är en vanlig teknisk anordning bland villaägare. Vanliga värmekällor är berggrund, sjövatten eller luft. Faktum är att hälften av alla villor i landet använder värmepump. Och det är inte så konstigt. Det är nämligen fördelaktigt ur flera olika synvinklar. Det är både klimatsmart, kostnadseffektivt och enkelt att installera. Olika typer av värmepumpar som finns är bergvärme- och jordvärmepump, luft-vattenvärmepump, luft-luftvärmepump och frånluftsvärmepump. När man väl har bestämt sig för att skaffa en värmepump behöver man alltså ta ställning till vilken typ av värmekälla man vill använda sig av.

Om frånluftsvärmepumpen

Frånluftsvärmepumpen är den enklaste och billigaste sortens värmepump. Den går ut på att återvinna värmen som lämnar huset via ventilationen och återföra den till husets värmesystem. För att man ska kunna använda en frånluftsvärmepump måste huset ha rätt sorts ventilationssystem, där frånluften samlas i ventilationskanaler. Den är mindre effektiv än bergvärme och jordvärme när energiförbrukningen är hög, men är å andra sidan väldigt billig att installera. Detta är alltså ett alternativ som inte passar alla, bland annat eftersom det inte är möjligt att installera den här pumpen i alla typer av fastigheter.

Om luft-vattenvärmepumpen

Luft-vattenvärmepumpen är liksom luft-luftvärmepumpen en uteluftvärmepump. Den använder energin från uteluften och överför den till radiatorerna, det vattenburna värmesystemet i huset. Den här typen av värmepump är lämpligast för villor som ligger på platser i landet där det inte blir alltför kallt, eftersom effekten blir sämre vid väldigt låga temperaturer. Eftersom det är vid dessa tillfällen man behöver värme som mest, är luft-vattenvärmepumpen ett mindre bra alternativ för dem som bor högt upp i vårt avlånga land. Något som för många kan upplevas som en nackdel med uteluftvärmepumparna är att de är relativt högljudda.

Om bergvärme- och jordvärmepumpen

Den här pumpen använder energi som finns lagrad i berget eller marken. Investeringskostnaden är förhållandevis hög, men å andra sidan är livslängden lång och ligger på cirka tjugo år. Bergvärme är miljövänligt, eftersom man använder sig av rena energikällor. Det är dessutom bra mycket mer ekonomiskt än att värma upp huset med hjälp av el eller olja. Till skillnad från uteluftvärmepumpar är bergvärmepumpen tystlåten, och även om den kostar en slant att installera så får man minnas att den trots allt ökar värdet på bostaden vid en eventuell försäljning.

Vad gör någon som arbetar med fastighetsskötsel i Stockholm?

13 jun 2020

Att fastighetsskötsel i Stockholm behövs är lätt att förstå, men vad innebär det egentligen att sköta om en fastighet? Vilken utbildning krävs och vilka är kunderna? Ta reda på svaren!

En fastighetsskötare tar hand om allt i en fastighet från att måla ett litet parti som flagnat, till att skruva i en ny packning i ett läckande rör, smörja en dörr som knarrar, vattnar blommorna i planteringen eller kontrollerar att alla brandvarnare fungerar. Det gör att arbetsdagen är mycket varierad och att man mer eller mindre ständigt är i rörelse. Någon kan ha glömt sin nyckel och behöver komma in eller ventilationssystemet varnar och måste kontrolleras. Men arbetsuppgifterna kan vara väldigt olika beroende på vem kunden är. En del har ett betydligt mer specialiserat område som de hanterar, ända till att tjänsten i stort sett kan innebära att personen främst är en kontaktperson mellan kunden och de inkallade hantverkarna och alla slags reparatörer och montörer.

Hur utbildar man sig till fastighetsskötare?

Som fastighetsskötare ska man kunna vara lite allt-i-allo men samtidigt ha kunskapen om de olika systemen som vatten, värme, ventilation, kyla och brandsäkerhet. Förutom trädgårdsskötsel, städning, snickeri och målning. Därför är det många som går någon utbildning som är specialiserad för just fastighetsskötare. Att själv kunna plocka på sig kunskaper om så vitt skilda fält genom enstaka kurser, är alldeles för besvärligt och tidskrävande. Utbildningen till fastighetsskötare är en ettårig utbildning som anordnas på ett flertal olika orter i Sverige. En enkel sökning på internet ska kunna visa en utbildning nära där man bor.

Vilka anlitar någon som sköter om fastigheten?

Om man anlitar någon som kan fastighetsskötsel i Stockholm så är man troligen ansvarig för en större fastighet som ett kontor, hotell, flerfamiljsbostäder eller någon slags industrifastighet. Det är mycket arbete med att sköta underhållet på en stor fastighet, så det är skönt att ha någon som inte bara har ansvaret utan också kan lägga hela sin tid på att ha kontroll och även kunskap om att kunna utföra de flesta reparationerna själv. Många ägare till flerbostadshus ser också fastighetsskötaren som en trygg person för de boende att vända sig till. Att ha någon som rör sig i fastigheten hela dagarna och därmed kan vara avskräckande för inbrottstjuvar och som även kan upptäcka läckage, brand eller övriga skador innan de blir större och allvarligare, känns bra. En del fastighetsägare ser dessa egenskaper som lika viktiga som de praktiska kunskaperna som en fastighetsskötare kan tillföra.

Söker du bostad i Hallonbergen, eller vill sälja?

4 jun 2020

Är det en fördel att anlita en mäklare som har stor erfarenhet av försäljningar i Hallonbergen? Svaret kan bara bli ja! Naturligtvis är det ett plus med en mäklare som har stor lokalkännedom.

Söker du bostad i Hallonbergen? Området är en attraktiv del av Sundbybergs kommun; en lugn stadsdel med kultur och mycket grönska. Gillar man att promenera så finns det många fina promenadstråk. I centrum finns all service man kan behöva i form av affärer, idrottshall och tunnelbana. Kommunikationerna är mycket bra, både med buss och tunnelbana. Kommunens kulturcentrum hittar du också här med ett brett kulturutbud. Visst är det en bra idé att din mäklare kan området utan och innan? Denne kan ge dig värdefulla tips om kommande försäljningar men har också koll på priserna i området, vad som är rimligt och prisvärt. Det är oumbärlig kunskap som du kan ha stor nytta av vid budgivningar.

Vill du sälja och behöver hjälp av proffs?

Har du en bostad i området och vill sälja eller byta till en annan så är det också ett stort plus att vid försäljning anlita mäklare som känner till området och kan ge spekulanter värdefull kringinformation. Det kanske först verkar enkelt att själv fotografera, annonsera och hålla i visningar, för att inte tala om allt pappersarbete. Så snart du börjar på egen hand kommer du dock inse värdet av att överlämna försäljningen i trygga händer. Erfarna proffs sköter hela processen åt dig och ser till att din bostad visas från sin bästa sida, sköter det administrativa och ror affären i hamn. Du kan då lugnt luta dig tillbaka och ägna dig åt det du brinner för istället för dessa måsten. En bostadsaffär brukar vara den största affären man gör i livet, och då vill man känna sig trygg hela vägen.

Köpa, sälja eller byta bostad i Hallonbergen

Oavsett om du köper, byter eller säljer en bostad i området så kommer du känna tryggheten i att anlita erfarna och välutbildade mäklare. Du kan räkna med personlig service och flexibilitet. Bor du på annan ort och hamnar i en situation där du behöver sälja eller köpa en bostad i Hallonbergen? Då finns det verkligen anledning att kontakta mäklare som har områdets om sin specialitet. Främst någon som har närheten och lokalkännedomen. Det finns också många fördelar när det gäller alla kontakter man kan behöva kring en bostadsaffär: allt från bankkontakter och försäkringsfrågor till förmedling av flyttstäd.

Hur ofta behöver man byta en markis?

12 maj 2020

Solskydd är bra att ha när solen bränner på. Något som verkligen är skönt att ha är solskydd till sina fönster. Det finns massor olika typer av sådana att välja bland till sin fastighet.

Många har idag markiser på sina hus och fastigheter. Det är både snyggt och praktiskt när solen lyser starkt. Genom att dra ner en markis för fönstrena så kan vi fortfarande se ut men slipper den strålande solen rakt i ögonen vid middagsbordet. En markis skyddar inte bara mot sol i ögonen utan även mot den värme som solens strålar avger. På så vis får vi inte in lika mycket värme när markisen är nedfälld. Det finns markiser i alla möjliga olika färger och varianter, däremellan kan också priset skilja en del beroende på vilken storlek och material man väljer.

Underhåll markisen, så håller den längre

Om man lägger cirka två timmar varje år på att underhålla och vårda sina markiser, då kan man vara säker på att de håller i många år framöver. Men ibland behöver även den bäst vårdade markisen bytas ut. Hur pass ofta behöver man då egentligen byta till en ny markis? Det varierar självklart beroende på hur bra man är på att ta hand om den. Man brukar generellt säga att en markis ska hålla i omkring tolv till tjugo år. Genom några få enkla skötseltips så har man markiser som håller länge. Det tar inte lång tid och behöver som sagt bara utföras två gånger per år för att den ska hållas i bra skick.

Skötselråd för markis

Sol, vind och vatten är sådant som sliter på en markis. Vet man om att det förväntas komma snöfall till exempel, så bör man rulla in markisen innan eftersom de inte håller för hög belastning. Detsamma gäller om det ska blåsa mycket eller regna kraftigt. Om någon del av markisen skulle gå sönder, se då till att anlita en fackman som kan laga den. Ge er inte på att utföra lagningen själva. Det man enkelt kan göra själv är eventuell smörjning om den skulle börja gnissla och gå trögt. Någon gång per år eller två kan man ta fram vattenslangen och spola av markiserna. Använd inte tvättmedel eller andra starka medel vid rengöring av markisen, det är bättre att ha handdiskmedel och en svamp till hands. Tvätta den ren och rulla ihop den igen, den torkar även om den är ihoprullad. Om du funderar på att byta eller införskaffa markisker så tipsar vi denna sajt: https://www.markiserupplandsväsby.se

OVK-besiktning – ett måste för varje fastighet

17 apr 2020

OVK-besiktning måste utföras i varje fastighet i Sverige. Begreppet är en förkortning av Obligatorisk Ventilations Kontroll och kan göras endast av en certifierad besiktningsman.

För att en fastighet ska fungera som den ska krävs det mycket och ständigt underhåll. Olika former av besiktningar ingår i det här underhållet. Ett exempel är hissbesiktning samt kontroll av tvättstuga och övriga gemensamma eller delade utrymmen där maskiner finns. Samma gäller även ventilationssystemet. OVK-besiktning är nämligen en förkortning av Obligatorisk Ventilations Kontroll som inte bara är en nödvändighet utan är en lagstadgad typ av kontroll. Lagen om funktionskontroll av ventilationssystem är en av lagarna som tillämpas i det här fallet. Besiktningen är egentligen en funktionskontroll av ventilationssystemet. Hittas det några skador eller fel under den så måste fastighetsägaren åtgärda dem under angiven tid. Det är endast certifierade besiktningsmän som har rätt till att utföra OVK-besiktningar i Sverige. Efter utförd kontroll skriver besiktningsmannen under ett protokoll som intygar om att systemet är i gott skick.

Att besiktiga byggnader i Sverige

När bör fastigheter besiktigas i Sverige? Lagen säger att alla byggnader måste genomgå en funktionskontroll. Det enda undantaget är de så kallade småhus byggda för en eller två familjer då deras ventilationssystem måste ha en frånluftsventilation med en värmeåtervinning (sådana hus besiktigas endast vid installation av ventilationssystemet). Med andra ord ingår inte alla småhus i den kategorin utan endast dessa med frånluftsventilation. För resten av fastigheterna gäller det i princip att utföra en OVK-besiktning var tredje år. Skolor, förskolor, fritidslokaler och vårdlokaler ingår i den gruppen tillsammans med flerbostadshus, kontor och industrilokaler. Offentliga och privata byggnader med en fläktventilation utan någon värmeåtervinning gäller det att ha en besiktning var sjätte år.

Varför är det viktigt med OVK-besiktning?

Varför är det så viktigt med ett fungerande ventilationssystem och varför ska man besiktiga det? Svaret är relativt enkelt. Utan ett fungerande system försämras inomhusklimatet. De som vistas i fastigheten kan få huvudvärk, sänkt arbetsförmåga och överlag en försämrad hälsa på grund av dålig luft. Sverige är känt för sitt hårda klimat. Just vädret bidrar till att vi vistas inomhus längre perioder. Just därför är det extra viktigt för oss nordbor att ha frisk och bra luft inomhus. Ventilationssystemet ansvarar för just den biten. Observera att det är fastighetsägarens ansvar att se till att OVK-besiktningarna genomförs i enlighet med svensk lag. I det här fallet spelar ingen roll vem som nyttjar fastigheten. VI rekommenderar besöka denna hemsida: https://www.ovkbesiktningdalarna.se/

← Äldre inlägg