Köpa Villa

Välkommen!

Här hittar du all information du behöver för att köpa en villa.

  • Att tänka på
  • Allmänna tips
  • Leva i villa
  • Vilka kostnader?
  • Hur det är att bo i villa
  • Renovera villa

Pålning på mjuk mark

Innan man påbörjar bygget eller tillbyggnaden av ett hus är det nödvändigt att undersöka markens stabilitet för att kunna säkerställa att den kan bära husets vikt. Om det upptäcks att marken inte är tillräckligt stabil utförs en pålningsprocess.

Innan själva husbygget påbörjas skapas en husgrund, vilket är en platta som placeras på marken. Denna platta vilar på ett område som har schaktats ur och där man har lagt makadam och markduk. Dock är det undergrunden, bestående av olika jordarter, som i slutändan ger huset stabilitet. Om undergrunden inte är tillräckligt stabil kan huset riskera att röra sig, få sättningar och bli snedställt.

För att undersöka markförhållandena innan bygget påbörjas kan en geoteknisk markundersökning utföras. Om det visar sig att marken är mjuk och innehåller mycket finpartiklig jord, som exempelvis lera, blir det nödvändigt att utföra pålning. Pålning innebär att man utför markförstärkning för bygget.

Specialister på pålning har den nödvändiga utrustningen

Vid pålning slår eller borrar man ner en påle av betong eller stål i marken tills man når berggrund eller fast friktionsjord. Denna metod kallas för djupgrundläggning och innebär att belastningen överförs till mark med stabila förhållanden.

Genom att anlita en erfaren pålningsentreprenör är de med från början av byggprocessen. De utför den geotekniska undersökningen, genomför pålningen och förbereder marken för byggkonstruktionen.

Företag som www.pålning.nu har resurserna och den nödvändiga utrustningen för att utföra alla typer av pålning. De genomför träpålning, stålpålning och betongpålning. Vid behov av att övervinna större hinder i marken används även borrade stålrörspålar.

5 Sep 2023