Köpa Villa

Välkommen!

Här hittar du all information du behöver för att köpa en villa.

  • Att tänka på
  • Allmänna tips
  • Leva i villa
  • Vilka kostnader?
  • Hur det är att bo i villa
  • Renovera villa

Fönsterrenovering för energieffektiva hem

En fönsterrenovering kan vara en tidskrävande och utmanande process. För att säkerställa bästa resultat och undvika onödiga kostnader är det klokt att anlita en erfaren hantverkare med kunskap och tålamod.

När det gäller renovering av äldre träfönster är det viktigt att göra det på rätt sätt för att undvika höga kostnader och ansträngande arbete. Först och främst bör rengöring göras, där gamla tätningslister, alger och mögel avlägsnas. Därefter följer skrapning för att ta bort flagnande färg och jämna ut ytan. Efter att träet har torkat är nästa steg att grundmåla. Vid sprucket kitt bör detta bytas ut. Slutligen utförs målningen, vanligtvis i två omgångar. Om fönstren är av PVC-material krävs dock andra arbetsmoment vid renovering. I dessa fall byts ofta ramarna eller fönsterglasen ut mot mer energieffektiva alternativ. Hur renoveringen genomförs beror på fönstrets typ och skick från början.

Om du har erfarenhet av fönsterrenovering kan vissa moment, som skrapning och målning, utföras på egen hand. Men det är lätt att göra fel och det är därför alltid klokt att anlita en erfaren hantverkare för bästa resultat. Speciellt när det kommer till PVC-fönster krävs kvalificerad hjälp, eftersom reparationer och utbyte oftast kräver specialistkunskap som en vanlig person inte besitter.

Totalrenovering sparar pengar på lång sikt

Det finns flera anledningar till att genomföra en fönsterrenovering, varav den främsta är att minska uppvärmningskostnaderna. Genom att isolera äldre träfönster och eliminera drag minskar energiförbrukningen och inomhusklimatet förbättras. Det finns olika sätt att spara pengar genom att förbättra fönstrens isolering. Först och främst bör du överväga vilken typ av fönster du har och i vilket skick de är. Moderna fönstertyper ger möjlighet att byta ut glasen mot energieffektiva alternativ, vilket garanterar lägre uppvärmningskostnader under höst- och vinterhalvåret. PVC-ramar är särskilt lämpliga för detta scenario. Genom att byta ut glasen mot energieffektiva glas tillsammans med de energisnåla ramarna uppnås den perfekta isoleringen. Äldre fönstermodeller kan också uppnå liknande effekt, men de kräver en mer omfattande renovering och utbyte av flera komponenter. Trots att en fönsterrenovering kan vara kostsam tenderar den att löna sig i längden på grund av de besparingar i energiförbrukning som uppnås.

Vill du ha hjälp att renovera fönster? Kolla in den här hemsidan: cityfonster.se

27 Sep 2023