Köpa Villa

Välkommen!

Här hittar du all information du behöver för att köpa en villa.

  • Att tänka på
  • Allmänna tips
  • Leva i villa
  • Vilka kostnader?
  • Hur det är att bo i villa
  • Renovera villa

Renovera villa

Reparationer och kostnader för sådana är oundvikliga om du bor i en villa. Saker och ting går sönder – så enkelt är det; ingenting har en obegränsad livslängd. Är du på det klara med detta så kan du spara väldigt mycket pengar. Det här gäller i synnerhet två områden på ditt hus – taket och grunden – och här kan du med fördel ta hjälp för att kontrollera vilken status dessa båda områden har. Regelbundna kontroller ger mindre risk för kostsamma vattenskador och det ger dig som villaägare en bättre chans att avsätta pengar för framtida reparationer och åtgärder i syfte att förbättra husets skick.

Den stora kostnaden för dig, den handlar dock om förskönande projekt. Du vet hur det är, man vill alltid förändra och göra någonting lite snyggare. Om det sedan handlar om att måla om, om att renovera ett badrum eller riva ut köket och ersätta detta med ett nytt spelar ingen roll. Allting kostar pengar och vi tänkte av den anledningen ge några generella tips kring hur du kan komma lite billigare undan. Billigast blir det naturligtvis om du kan sköta allting själv – men alla har inte den händigheten som krävs och därför så utgår vi från att ett visst mått av professionell hjälp kommer att krävas.

Eller – som i vissa fall: måste anlitas. Gäller det exempelvis frågor som rör elektricitet så måste alltid en behörig elektriker anlitas och om det kommer till vatten – exempelvis dragning av nya rör – så rekommenderas att en rörmokare sköter detta. Här handlar det om ren livsfara (vid elektricitet) och fruktansvärt höga kostnader vid felhantering (som vid vatten kontra en rörmokare). En grundregel i detta är att inse sina egna begränsningar och svälja lite av stoltheten. Du kan säkerligen göra mycket – men du kan inte göra allt. Nöj dig med det lilla.

Det om det: ska du anlita hantverkare så finns det några små punkter som kan hjälpa dig en bit på vägen – både gällande kvalitet och pris. Vi visar vilka vi har i åtanke och säger kort och gott, ska du renovera i din villa – se till att följa dessa tips:

  • Jämför priser. Genom att ta in offerter från så många företag som möjligt så kommer du att ha bredare referensramar och du kommer därmed att skaffa dig själv ett bättre ekonomisk utgångsläge. Förhandla lite och ställ offerterna mot varandra. En bra tumregel är att du väljer bort den billigaste firman (håller sällan någon vidare kvalitet) samt den dyraste (lever sällan upp till förväntningarna som kommer med den höga prislappen).
  • Var noga med referenser. Se alltid till att träffa företaget personligen och se alltid till att få numret till några tidigare kunder. Och: ring dessa. Hör dig för om jobb, om resultat, om service och om pris. Säkerställ att det företag du anlitar verkligen rä pålitligt.
  • Betala aldrig i förskott. Kom överens om ett pris och betala så jobbet är utfört. Eventuellt så kan du betala för material som krävs – men det ska gå genom dig och det ska finnas en bra anledning till detta. Skulle det komma oförutsedda utgifter under resans gång så bör du bli informerad och få en chans att ta ställning till dessa då.
  • Rot-avdraget. Glöm inte att först se att du verkligen är berättigad att använda detta (logga in med bankdosan på Skatteverkets hemsida) och se därefter till att företaget du anlitar jobbar mot det. Rot-avdraget innebär – som de flesta vet – att du kan dra av 30% av arbetskostnaden med ett tak om 50.000 kronor/år. Det gör en stor skillnad!