Köpa Villa

Välkommen!

Här hittar du all information du behöver för att köpa en villa.

 • Att tänka på
 • Allmänna tips
 • Leva i villa
 • Vilka kostnader?
 • Hur det är att bo i villa
 • Renovera villa

Blogg

I vår blogg här på Köpa Villa skriver vi om allt som hör villalivet till: renoveringar, privatekonomi, trädgårdsarbete, familjeliv och mycket mer. 

Sida 2

Hur fungerar ogräsättika?

28 okt 2019

Hur fungerar ogräsättika och är det ett bra alternativ för att få en vackrare trädgård? Många villaägare är måna om hur trädgården ser ut och man utvecklar genom detta också en direkt fientlighet mot allehanda ogräs och annan förfulande växtlighet. Detta krig innehåller ofta starka kemikalier och ämnen som inte är speciellt bra för vår miljö. Visst, ogräset kanske försvinner - men hur ser det ut på längre sikt? Ogräsättika är en bättre lösning.

Alla som någon gång testat att använda ättika inomhus i samband med städning vet också vilken effekt det ger. Att spruta lite ättika på kakel, klinkers eller på duschväggen gör att man med enkelhet kan få bort allt typ av smuts och mögel. Ättika kan även användas för att ta bort stopp ur avlopp och för att exempelvis ta bort alla typer av odör. Ett mirakelmedel som egentligen borde stå i städskrubben snarare än i skafferiet.

Principen för ogräsättika är densamma. Ättikan - en dunk innehåller 12% ättikssprit - går effektivt ner på djupet och tar bort det ogräs som finns mellan exempelvis plattor, som sticker fram mellan springorna i altanen eller som syns på grusgången. Några sprut rakt på växtligheten och därefter lite väntetid är det enda som krävs. Efter detta kan man som villaägare se att trädgårdens ogräs skrumpnar ihop och dör.

Fungerar ogräsättika mot allt ogräs?

Ogräsättika är som allra mest effektiv mot fröogräs. Det vill säga det ogräs som sprids via luften. Gällande den andra typen av ogräs - Rotogräs - så finns inte samma tydliga effektivitet. Där krävs upprepade behandlingar och i många fall så krävs det även mer muskelkraft och där man tvingas dra upp ogräset från rötterna.

Ser man till exempelvis vanligt ogräs som exempelvis tistel så finns tyvärr mer att önska gällande ogräsättikans förmåga att ta bort växten i fråga. Där får man prova andra alternativ och vi går igenom några av dessa här nedan.

Ta bort ditt ogräs utan kemikalier

Alla vinner på att sluta använda starka produkter innehållande en massa starka kemikalier. Det finns metoder som kan användas och som ger ett effektivt resultat. Vi tänkte rada upp några tips gällande detta:

 • Använd rätt redskap. Att dra upp maskrosor är inte helt lätt; de sitter ofta djupt och har starka rötter som sitter som berget. Här måste man använda sig av rätt verktyg och rätt teknik. Att vattna - gärna med hett vatten - innan ger bättre förutsättningar. Detsamma gäller om man använder sig av exempelvis en skruvmejsel för att lossa på rötterna.
 • Hett vatten. Som sagt, hett vatten är något som är bra att använda - både i syfte att mjuka upp ogräs och göra det enklare att hantera och sett till att de faktiskt även kan ta död på ogräset i fråga. Har du kokat potatis eller pasta så passa på att hälla ut vattnet i trädgården snarare än i avloppet.
 • Tidningar. Även ogräs är beroende av solljus och syre för att växa. Det innebär att du också kan kväva dem och förhindra ogräs från att växa. Placera några tidningar över riskområden och låt dessa ligga några dagar. Ogräset kommer genom detta att dö ut. Denna metod är även bra sett till ett förebyggande syfte. Har du anlagt ny jord så kan du med fördel lägga några tidningspapper över och slippa se att ogräs får fäste.

Läs mer om trädgårdsskötsel på https://www.trädgårdsskötselstockholm.se

rensa ogräs

Hur går en överlåtelsebesiktning till?

27 sep 2019

Hur går en överlåtelsebesiktning till, varför sker en sådan och varför bör man genomföra denna process innan man går vidare med en hus- eller fastighetsaffär? En överlåtelsebesiktning är en trygghet för både säljare och köpare och en sådan utförs både av fastigheten/villan och av den mark som kan ha betydelse för byggnaden i fråga.

Det finns inga krav på att en överlåtelsebesiktning ska utföras inför ett köp av en villa eller en fastighet. Det är emellertid något som rekommenderas. Om man väljer att bortse från den möjligheten så köper man också grisen i säcken och man får på många sätt skylla sig själv om någonting i huset inte är i det skick man förväntat sig som köpare. Du har ingen skyldighet att genomföra en besiktning, men däremot så har du en undersökningsplikt som köpare. Det innebär att du ska gå igenom villan innan du signerar kontraktet; i och med detta så har du uppfyllt din del av den undersökningsplikt som är lagstadgad.

besiktningsman

Välj en besiktningsman

Det svåra är att som lekman se vad som är rätt och vad som är fel. Du ska i och med din undersökningsplikt se till eventuella brister och till det skick som huset är i. På ytan kan således allting se fullt normalt ut, men i och med att du saknar de fackkunskaper rent byggtekniskt så kan det finnas fel som du inte upptäcker. Det är också något som kan komma att stå dig dyrt. Många tror att det går att hävda dolda fel i sådana lägen. Det är inte riktigt sant.

Dolda fel innebär att felet inte ska kunna ha gått att upptäcka med blotta ögat och att det heller inte - sett till husets ålder - ska kunna ha varit förväntat. Finns det en stor fläck på en vägg i källaren så kan du inte hävda att det är dolt fel den dagen du inser att huset måste dräneras om. Din undersökningsplikt sträcker sig ganska långt och vårt råd är att du tar professionell hjälp av en besiktningsman för att säkra din affär och för att förhindra eventuella konflikter med säljaren i framtiden.

Att välja en besiktningsman för en överlåtelsebesiktning innebär att man överlåter en del av ansvaret till en sakkunnig och att man genom detta också minimerar risken för att göra en dålig husaffär; en affär som - för de flesta - handlar om den största man gör i livet. Att då lägga några extra kronor på en besiktningsman är i sammanhanget ingen kostnad - det är en ren investering.

Innan vi visar hur en överlåtelsebesiktning ser ut i praktiken så ska vi även trycka på följande: se till att den besiktningsman du anlitar är certifierad. Det ger dig ännu mer trygghet.

Steg för steg - så ser en överlåtelsebesiktning ut

Om vi snabbt går igenom hur en överlåtelsebesiktning ser ut i prkatiken så blir det lite enklare att förstå vikten av varför en sådan bör ske. Enligt följande steg arbetar den besiktningsman du anlitar:

  1. Han går igenom alla protokoll, ritningar, handlingar och bygglov som säljaren lämnar. Vidare så frågas säljaren ut om saker som inte finns noterade. Det kan handla om exempelvis reparationer, om renoveringar, om underhåll eller om specifika skador.
  2. Okulär undersökning. Steg nummer två handlar om att undersöka hus och marken runt omkring huset i fråga. Detta sker okulärt - med ögonen - och här omfattas alla rum, garage, källare, vind och även fasaden och taket kommer att granskas. Under hela besiktningen så förs ett protokoll där besiktningsmannen för in anteckningar som kan vara relevanta.
  3. Riskbedömning: Baserat på samtalen med säljaren, information hämtad från ritningar och olika handlingar samt från den okulära undersökningen så kan besiktningsmannen lämna en riskbedömning och en riskanalys. I den står skrivet vilka brister som finns, hur dessa kan påverka ett framtida leverne och även vilka åtgärder som bör sättas in.
  4. Båda parter får ett exemplar. Besiktningsmannen lämnar över en slutrapport i vilken det framgår hur det byggtekniska skicket är, vilka risker som finns och detta är något som beskrivs ingående. Med säljarens medgivande kan besiktningsmannen även föreslå en vidare teknisk undersökning - denna sker i så fall separat och i syfte att klarlägga förhållanden lite mer ingående.

Det man även kan göra - för ytterligare säkerhet - är att anlita separata sakkunniga. Exempelvis för att kolla elektricitet, avlopp och stammar i huset. Man kan exempelvis även göra en fukt- och en radonmätning innan man går vidare med en affär. Radon, i det här fallet, sker via en snabbmätning och det är inte fullt tillförlitligt. Det kan emellertid ge ganska tydliga indikationer på vilka halter som finns i ett hus. En överlåtelsebesiktning sker, som sagt, okulärt och med ögonen. Det som man inte ser kan också undersökas - men då får man kalla in andra yrkesmän. I det långa loppet är det definitivt värt det.

Gör en elinspektion i villan

15 sep 2019

Är du i köptagen att köpa en ny villa? Funderar du på det eller har du redan slagit till? Då är en gratulation på sin plats. Det är många spännande saker som kommer med att bli ny villaägare. Beroende på hur gammal villan är, kan man till exempel behöva göra en elinspektion av den nya villan. Särskilt viktigt är det om man har blivit villaägare till en villa av äldre modell. De tidigare ägarna kan ha gjort gamla elsystem, som kan behöva förnyas. Dels kan det handla om att installera nya eluttag, nya strömbrytare. Man kan behöva ett nytt proppskåp, eller abskyta eksystemet till nya solpaneler.

Bli nya tidens elanvändare

Att skaffa sig solpaneler är ett utmärkt sätt att bli den nya tidens elanvändare samtidigt som man blir sin egen elproducent. På somrarna kan du ackumulera energin som du använder och kan sedan sälja till dina grannar. För de pengar som du får in på somrarna, kan du sedan köpa energin till din elanvändning på vintrarna om det inte finns tillräckligt el under vintrarna. Ett annat sätt att använda elen är att använda den så smart du bara kan.

Så gör du:

 • Uppdatera datorer, mobiler och andra elaktriska saker genom att installera nya program som är tillverkade för att dra mindre el.
 • Man kan se till at byta alla lampor till LED-lampor som drar mindre el.
 • Se till att alltid stänga av all elektronik till natten, aldrig låta datorer eller TV-apparater stå på stand-by-läge eller låta elsladdar sitta kvar i kontakterna när du inte laddar mobiler och datorer.

Och att vara medveten om hur mycket el man använder. Detta handlar inte om att vara snål och få ner kostnaderna på den elfaktura som man betalar, utan om att få ner elanvändningen och därmed minska vår användning av energi så mycket det bara går. Tillsammans bör alla bli mer medvetna om den mängd som vi slösar av det som jorden ger oss och vår civilisation.

Anlita elektriker i Västerås

Vill du ha mer information om hur du kan använda elen på ett smartare sätt, och göra en elinspektion av villan och bor i Västerås, kan anlita en elektriker i Västerås för konsultation. En elektriker är inte intresserad av att vi konsumentera ska konsumera så mycket el som möjligt, utan kan ha elanvändning på smarta sätt som sitt fokus. Googla "elektriker Västerås" om du bor där. Annars skriver du helt enkelt in den ort där du bor efter "elektriker". Lycka till!

När du behöver badrumsrenovering i Göteborg

9 sep 2019

Du vet väl om att badrum, med badkar och dusch bir utslitet efter 20-30 år? Rören kan täppa igen, beroende på hur väl man sköter om dem, och ser till att hålla golvbrunn och avlopp rena. Vattenutrymmet i ducshen och handfat och badkar blir lätt utslitet på grund av den stora vattenmängd som man använder dagligen. Materialet, även om det är kakel och klinker, blir det ändå utslitet efter så pass lång tid. Då behöver oftast lägga på nytt badrumsmaterial på väggar och golv. Därför tar vi upp vad man bör tänka på när det är dags att renovera badrum.

Anlita en eller flera hantverksfirmor?

När det är dags för en badrumsrenovering är det några saker som du bör ta ställning till; ska du anlita en eller flera hantverksfirmor till badrumsrenoveringen? Det spelar stor roll vilket alternativ som du väljer. Om du väljer att anlita flera olika hantverkare för badrumsrenoveringen är det du som agerar byggherre och planerar för arbetsschema, då alla inte kan vara i samma badrum samtidigt och arbeta med sitt. Är de flera olika slags hantverkare så bör nämligen du planera för och veta på ett ungefär när de olika hantverkarna kan ta över och hur lång tid varje moment tar. Men om du väljer en enda hantverkare som tar hand om hela badrumsrenoveringen tar de då ett ansvar för arbetsgången och tar in själv de olika hantverkare som krävs för jobbet. Då informerar de enbart dig, som kund, hur badrumsrenoveringen går och om arbetet fortskrider som det ska.

Vilka material ska du renover med?

Det enda som du som kund behöver ta ställning till, om du anlitar en och samma hantverkare är vilka material och färger och former som du önskar på inredningen till badrummet. Här finns det rätt så olika alternativ som man kan välja, beroende på tycke och smak och storleken på plånboken. Om man väljer standardutförande på inredningen kan det gå på cirka 2.000 kronor per kvadratmeter; då tänker vi på kakel, klinker och handfat och badkar i ett standardutförande. Vill du däremot ha lite mer exklusiva material såsom stenskivor, designade handfat, blandare och badkar, kan det kosta mellan 5.000-10.000 kronor per kvadratmeter. Arbetskostnaderna är avdragsgilla, och du får som mest dra av 50.000 kronor per år och per person, om ni är många ägare till bostaden men inte mer än 30 procent av arbetskostnaden per år. Läs mer här.

Slipa om ditt gamla golv

21 aug 2019

Trägolv är mycket populärt på grund av sitt naturliga och vackra utseende. Det är också mycket skönt att gå på och har en lång hållbarhet om man underhåller det med jämna mellanrum. Med åren kan det se flammigt ut och få repor och skador. Beroende på hur slitet det är i övrigt kan man antingen byta ut det eller renovera det genom att slipa om det. 

Undersök golvets skick

Det första man behöver göra är att ta reda på om man behöver byta golv eller slipa om det. Om det bara är ytligt slitage rekommenderas det att göra en dammfri golvslipning med påföljande ytbehandling. Resultatet blir som ett nytt golv till ett betydligt billigare pris. Man behöver först och främst veta om träet under är tjock nog och tillräckligt hårt för en slipning. Det är säkrast att fråga en golvläggare om vilken metod som passar bäst för ditt golv. Det är oftast inget problem att slipa ett parkettgolv precis som ett i massivt trä.

Slipa om golvet

När man bestämt sig för att slipa om golvet är det bäst att ta hjälp av en erfaren golvslipare. De har specialverktyg och kunskapen att förvandla ditt golv till ett nytt. Det är också viktigt att ha kunskap om olika material och dess egenskaper. Det avgör exakt hur golvet ska slipas och vilken ytbehandling som passar bäst efteråt för att det ska maximal hållbarhet och lyster. 

Dammfri golvslipning

Det frigörs enorma mängder slipdamm när man har slipar ett trägolv. Slipdammet tar sig in precis överallt och det räcker inte att täcka över all inredning. Numera finns det effektiva slipmaskiner för professionell golvslipare med ett slutet system för en dammfri och effektiv golvslipning av trägolvet.

När dessa används behöver man inte ens täcka över eller flytta inredningen! Och det behövs ingen omfattande städning efteråt. Man använder en slipmaskin med en effektiv inbyggd dammsugare och bildar ett slutet system. 

Luften renas i tre steg och fångar upp allt slipdamm direkt. Det gör att man kan behandla golvet direkt efter slipning. 

Efterbehandlingar

Efter färdig golvslipning finns det många metoder för ytbehandling beroende på vilekt golv man har. Ett slipat golv går att lacka, måla, betsa eller olja lacka golvet för att ta några exempel. Det finns också massor med färgnyanser att välja på. Det som avgör behandling är oftast hur mycket slitage golvet utsätts för. I ett hem med småbarn och husdjur behöver man en slitstark ytbehandling. 

Dags för fasadmålning i Stockholm?

9 aug 2019

Är det dags att förnya fasaden på din villa i Stockholm? Inte så konstigt att det finns flest villaägare i Stockholm, som ju har flest innevånare och flest villaägare i hela landet. Om du funderar på att måla om ditt hus i Stockholm, kommer vi här med bra tips och råd. Ett av de bästa tipsen är att anlita en hantverkare som har möjlighet att renovera mer än bara åtsadkomma en fasadmålning i Stockholm.

Totalentreprenad för fler tjänster

När det kommer till fasadmålningar, är det en bra idé att anlita ett företag som kan erbjuda totalentreprenad. Det innebär att de har förmågan till allt det som kan behövas utföras av ett hantverkarföretag. När man ska utföra en fasadmålning är det bra om hantverkaren även kan renovera fasaden eller både kök och badrum. Det är ju oftast så när man väl börjar renovera ett hus, att man upptäcker fler saker som behöver renoveras. Målar man om fasaden märker man plötsligt att både husgavlarna, fönster och vindskivor behöver renoveras.

F-skattsedel och ansvarsförsäkring

Att företaget har en egen F-skattsedel är viktigt då Skatteverket kräver det för att du, som kund, ska få dra av på renoveringarna i Rot-avdraget. Utan en F-skattsedel anses hantverkarna vara dina anställda och då blir man tvungen att betala arbetsgivaravgifter och dra av skatter. Och det vill man ju inte. Med Rot-avdraget får du i stället dra av för 50.000 kronor på ett år och per person men inte mer än 30 procent av arbetskostnaderna.

Garantier på jobbet 

Det kan även vara bra att se till att de har en nöjd-kund-garanti på jobbet som de utför åt dig. Då är det lättare att kunna anlita en sådan hantverkare, om man vet att de jobbar tills man är nöjd. Annars är det omöjligt att veta att hantverkaren är en duktig sådan. Tyvärr finns det alltför många som fuskar, eller gör konstiga saker när man ska utföra en fasadmålning. Det är lätt att fuska genom att bara måla om på en yta som kanske har gammal färg på fasaden.

Se till att bearbeta underlaget

Istället för att effektivt avlägsna den gamla fasadmålningen målar de på bara med ny färg. Det kanske ser bra ut just för tillfället men efter några månader börjar den gamla obearbetade ytan synas igenom den nya målarfärgen. Det kan göra att gamla flagnade färgrester syns, panel som inte är bra börjar ruttna under färgen. Då måste man anlita en hantverkare som ser till att underlaget är ordentligt genomarbetat, slipat och grundmålat. Läs mer om en sådan hantverkare i Stockholm på: https://www.fasadmålningstockholm.com.

Bygg ett Attefallshus på tomten

29 jun 2019

Sedan starten 2014 har attefallshus varit oerhört populärt i vårt land. Alla som har ett hus med en eller två våningar får uppföra ett attefallshus utan bygglov. Man måste dock göra en anmälan hos byggnadsnämnden hos kommunen innan arbetet kan påbörjas. Byggnadstypen har fått sin namn av Stefan Attefall som var svensk bostadsminister under åren 2010-2014. 

Hur stort får huset vara?

Grundkriteriet är att huset ska vara i direkt anslutning till bostadshuset. Ett fristående hus får ha högst 25kvm i boyta och ha 4 meter som maximal nockhöjd. Det går bra att göra flera små hus men den totala byggnadsarean är fortfarande 25 kvm. 

Huset får användas som självständig bostad (komplementbostadshus) eller som förråd, gäststuga, garage eller liknande. Ett attefallshus får inte stå närmare än 4,5 meter till tomtgränsen. Vid kortare avstånd måste man få medgivande av grannen. 

Ska huset stå närmare än 100 meter från hav, sjö eller vattendrag måste man ha tillstånd hos byggnadsnämnden. 

Attefallshus som tillbyggnad

Om man vill bygga ett hus som tillbyggnad till bostadshuset eller skapande av nya takkupor är det andra regler som gäller. I dessa fall gäller en maxarea på 15 kvm istället för 25 kvm. 

Det går alltså att till exempel bygga ett extra sovrum eller varför inte en bastu vägg i väg med bostadshuset. 

Det går som sagt även att bygga så kallade takkupor som innebär en del av taket som sticker ut och bildar ett nytt lodrätt fönster, komplett med tak och väggar. Det är vanligt att göra på en övervåning för att få in mer ljus eller bara för att det är snyggt rent estetiskt och kan öka värdet på huset.

Byggregler

Ett attefallshus måste följa Boverkets byggregler, BBR och Boverkets konstruktionsregler, EKS. Det är beroende på vad huset ska användas till. Ska huset fungera som permanent bostad måste huset ha alla bostadsfunktioner som ska finnas i en vanlig bostad. Det vill säga det ska finnas köksdel, dusch och toalett. 

Anmälan till byggnadsnämnden

Om man planerar ett attefallshus ska en skriftlig ansökan skickas till byggnadsnämnden. Där ska alla ritningar, beskrivningar och andra uppgifter bifogas till nämnden innan bedömning sker. Tekniska egenskapskrav ska också uppfyllas. Man behöver även berätta vilken byggherre som ska sköta byggprocessen. Man behöver också specificera datum för byggstart ange fastighetsbeteckning. Man ska också bifoga ett förslag till kontrollplan.

Funderar du på att skaffa ett Attefallshus i Stockholm? Läs mer om hur det går till här: https://www.attefallshusstockholm.nu.

Vad kostar det med takrenovering?

10 jun 2019

På den frågan finns det inget rakttakrenovering svar, utan det beror helt enkelt på ditt projekt. Det bästa är att kontakta flera olika aktörer för att se vilket pris du kan tänkas få. Det finns även en rad olika offerttjänster på nätet som kan hjälpa dig att anlita en firma för takrenovering i Stockholm, Göteborg, Malmö och andra delar av landet.

På så vis säkerställer du att du betalar ett marknadsmässigt pris. Är det något som, till synes utan anledning, är betydligt dyrare än alla andra, kan du enkelt välja bort den offerten.

Varning för superbilliga offerter

Men så kan även gälla med offerter som är alldeles för billiga. Ett alldeles för lågt pris kan innebära att takläggaren arbetar med svart arbetskraft, eller på annat sätt får marginaler som konkurrenterna inte kan få på hederligt vis. Om så är fallet, är det bra att reda på hur de kan vara så billig, innan man väljer att anlita dem.

Inför en takrenovering kommer offerten att baseras på ett flertal olika saker. Till exempel:

Projektets omfattning. Hur många kvadratmeter tak är det som ska renoveras? Är det ett lättarbetat material, eller något som gör att det kommer ta längre tid? Ett större projekt tar mer tid och kommer naturligtvis att kosta mer.

Viktigt med rätt takmaterial

Material. En del takmaterial går betydligt fortare att lägga än andra. Om du vill ha shingeltak till exempel, så lär det bli billigare än om du skulle vilja lägga tegel. Shingelplattor är självklistrande och väger mycket lite – tegel eller betong är mer krävande att arbeta med. Om en omläggning är en del av din takrenovering – så kommer materialet att ha en stor påverkan.

Det finns naturligtvis en rad olika saker som påverkar, men omfattningen och materialet som ska användas är bland de största faktorerna. En annan faktor som spelar in är förarbetet och förhandlingen. Om du tar dig tiden att ta in flera offerter och jämföra dem noggrant, har du större chanser att betala ett bättre pris.

Geografiskt läge

Något annat som kan påverka priset är geografin. I större städer som Stockholm och Göteborg (i synnerhet Stockholm) tenderar hantverkare att ha lite högre priser. Å andra sidan har du fler firmor att välja mellan, och därmed fler att begära in offerter av och förhandla med. Genom en sökning på till exempel ”takrenovering Stockholm offerter” hittar du snabbt tjänster och firmor att titta närmare på.  

Förhandlingsläge

Det finns en del saker du kanske kan göra för att stätta dig själv i ett bättre förhandlingsläge. Generellt gäller att det kommer vara lättare att förhandla om det är ett större projekt, och om du är ute i god tid. Gäller det ett mindre projekt med kort varsel kommer förhandlingsmöjligheterna kanske inte att vara lika goda. Det är inte ovanligt, om man bor i radhus till exempel, att man går ihop med grannarna för att på så vis få ned priset per ”tak” ordentligt.

Vi rekommenderar denna takspecialist: takrenoveringistockholm.se

 

 

Behöver du en takläggare i Stockholm?

31 maj 2019

Det gäller att vara rädd om sitt tak för att inte få problem över tid. Det innebär att man måste undersöka taket årligen för att säkerställa att det fungerar som det ska. Det vill säga att det håller tätt och håller vätan utanför och inte tränger ner i bostaden.

Man ska leta efter skadade takpannor och rostangrepp. Det är enkelt att byta ut skadade pannor på egen hand men är det mer omfattande brister behöver man hitta en pålitlig takläggare i Stockholm för professionell hjälp. Då får man hjälp med takrenovering eller takläggning beroende på skadornas omfattning.

Olika taktyper

Det finns en mängd metoder och material när det gäller takläggning. Pannor av tegel eller betong, papptak, plåttak och betongtak. Alla har olika egenskaper och passar inte på alla tak. 

När det gäller tyngre material som till exempel betong och metall måste man noga undersöka husets kontruktion för att vara säker att det kommer att hålla.

Takpannor

En vanlig taktyp är takpannor tack vare dess låga vikt och att det är lätt att lägga och underhålla. Många tycker också det är mycket vackra tak, framför allt tegeltak. Det går både att lägga pannor av tegel eller betong. Det ger ett pålitligt skydd mot väder och vind. Betongpannor är mycket starka och täta mot fukt men är självfallet tyngre än tegel, därför man måste undersöka konstruktionens hållfasthet. Betongpannorna kan även fås i olika färger, vilket gör att de passar alla sorters hus.

Tegelpannor är ett mer poröst material, vilket kräver ett ordentligt underarbete för att inte fukt ska tränga in i undertaket. Det är en naturprodukt vilket för att har ett klassiskt utseende och blir snyggare med åren. Att korrekt lagt tegeltak kan hålla i upp till 40 år.

Papptak

Många väljer att lägga ett papptak på grund av dess billiga pris och att det går snabbt att lägga. Det kräver mer underhåll än andra taktyper men om man gör det kommer taket att hålla i 30 år. Men det är viktigt att välja ett papptak av högsta kvalitet för att inte få problem. Det är också billigt att renovera ett papptak järmfört med andra typer av tak. Utvecklingen har gått framåt på senare år och det har blivit att fullgott alternativ.

Plåttak

Plåt är ett mycket effektivt material och kräver lite underhåll. Det är mycket hållbart och klarar alla väder på ett bra sätt. Ett plåttak läggs numera i flera skikt runt en kärna av stål eller aluminium.

Det finns ett antal tjocklekar med olika egenskaper. Det är ett relativt lätt material vilket gör att det kan läggas på alla tak. Det rekommenderas att lägga på hus med lutande tak vilket har den fördelen att vatten och snö lätt rinner av på dess glatta yta. 

Höjer badrum verkligen värdet på villan?

27 maj 2019

Det finns vissa saker som man kan göra med sin bostad som alla höjer värdet på den. Vilka det är, är det många som vill veta. Innan man kommer till det stadium då man ska visa bostaden, och kanske gör en homestyling, finns det andra saker som du kan förbereda innan visning. Här tar vi upp de saker som de flesta mäklare vill att man gör med sin bostad.

1. Fixa trädgård eller balkong

Att ordna med trädgården och balkongen är viktiga saker. Trädgården är bland det allra första som man som besökare ser. Och alla som besöker en villa, radhus eller bostad, är ju sådana som är intresserade av att eventuellt köpa den. Då bör de få ett bra första intryck. Är då trädgården rörig, fullt av ogräs och ful, ja då stöter det bort många spekulanter. Medan en fin trädgård, som är mysig och full med vackra blommor och liknande får fler som blir intresserade av att eventuellt köpa villan. Likadant är det med en balkon. Är den full med konstiga möbler eller skräp, så stöter det bort intressenter. Så se till att balkongen ser mysig och inbjudande ut.

2. Fixa detaljerna

Allt som inte är bra i bostaden bör fixas; har man trasigt staket, fixa det, har man trasiga tapeter ska de rivas ned och tapetseras om, har man spruckor i väggar, tak eller lister, se till att de blir fixade. Har man mossa eller alger på taket, ska de tvättas bort. Även fläckar på fasaden eller inomhus, allt sådant ska bort. En som är intresserad av att köpa ett hus, radhus eller en bostadsrätt vill inte ha en smutsig bostad, oavsett hur mycket värd den än skulle kunna vara. Det första intrycket är jätteviktigt och det får man inte om bostaden har fläckar, sprickor eller andra skavanker.

3. Skaffa möbler till alla rum

Att visa upp ett hus med helt tomma rum blir inte bra alls. Ingen vill köpa en "lokal" som det kan kännas som när man går och tittar på ens blivande hem. Att ha rum som är helt tomt, håller borta spekulanter. Det blir svårt att få dem intresserade om man har många tomma rum. Därför bör man alltid möblera de rum där det inte finns några möbler.

4. Renovera kök och badrum

Till sist, om det är så att det är länge sedan som man renoverade badrum och kök, då bör man renovera dem innan visning. Har man nyss gjort det, då är det bra, men renoveringar som är mer än 20 år gamla bör man göra om på nytt. Om du letar efter duktiga hantverkare till renovering av badrum i Stockholm, kan du läsa mer om på: https://www.badrumstockholm.biz.

Slipa golven innan du flyttar in

12 maj 2019

När du köpt ditt drömhus finns det mycket att tänka på, inte minst i renoveringsväg. När man köper ett äldre hus får man oftast räkna med att det föreligger ett mer eller mindre omfattande renoveringsbehov, något som kanske är extra sant i Stockholm, där priserna ligger på en sådan nivå att de flesta inte har råd med ett nytt eller nyrenoverat hus utan får leta efter just renoveringsobjekt.

Om ekonomin inte är den bästa precis efter husköpet så kan man såklart vänta med renoveringen, om det bara handlar om att snygga till och tätskikt i badrum och kök bedöms vara i någorlunda skick. Men ett område bör du inte skjuta upp tills efter du har flyttat in med familj och bohag, och de tär golven.

Krångligt att slipa golv i möblerat hus

Av naturliga skäl är det alltid bäst att slipa golven innan man flyttar in. Att slipa golven i ett helt hus som dessutom är möblerat innebär en massa krångel i onödan. Är huset däremot tomt går det lätt och smidigt för en professionell golvslipare att slipa golven. Även om modern golvslipning sker så gott som dammfritt så är det ändå bättre att undvika att utsätta möbler och textilier för det damm som ändå uppstår när man slipar trägolv.

Måste golven slipas?

När man köper ett hus är det vanligen länge sedan de slipades. En golvslipning brukar behöva genomföras ungefär vart tionde år, och även om golvet ser ut att vara i fint skick bör du undersöka dem noga innan du flyttar in. Ett nystädat golv kan se ut att vara i bättre skick än vad det är, så gå verkligen in nära och studera golvet. Finns det sprickor i ytskiktet eller finns flisor i golvet? Då är det hög tid att slipa det igen och lägga på en ny ytbehandling.

Billigt med golvslipning i Stockholm

I Stockholm är det billigt med golvslipning, och särskilt billigt blir det i ett tomt hus, eftersom slipningen går fortare. En professionell golvslipare i Stockholm kan hjälpa dig att bedöma golvens skick från rum till rum, kanske behöver inte alla golv slipas utan endast de som är riktigt slitna? Golv i till exempel sovrum behöver i regel slipas mer sällan än golv i till exempel vardagsrum och kök.

En golvslipare kan även hjälpa till med ytbehandling av golven efter slipningen, något som ger golven dess slutliga utseende och en skyddande yta. Ett golv som slipats och ytbehandlats ser ut precis som ett nytt golv, och en väl utförd ytbehandling gör att det dröjer länge innan golven behöver slipas om.

Skönt att ha avklarat

Att ha golvslipningen klar när man flyttar in i ett hus är en skön känsla och gör renoveringen av resten av huset betydligt lättare när det väl är dags. Så vänta inte till efter flytten med att slipa golven, ta kontakt med en firma som utför golvslipning i Stockholm och se till att era golv är klara redan när ni flyttar in.

https://parkettspecialisten.se/ är en erfaren och kompetent golvslipningsfirma som vi kan rekommendera.

Ta hjälp i trädgården

11 maj 2019

Många villaägare lider av stora och störande träd i trädgården. Det kan röra sig om att de står för nära bostadshuset eller garaget. Eller rent estetiskt stör utsikt från fönster och uteplatser eller är i vägen för solen och skapar skugga.

Eftersom det är ett stort och svårt projekt att ta ner ett eller flera stora träd så är det mycket svårt att göra själv. Det rekommenderas starkt att ta hjälp av en trädfällare, det vill säga en arborist.

Ett professionell trädfällare har dokumenterad kunskap och erfarenhet av att ta ner stora träd på ett säkert och effektivt sätt. De har stor kunskap om olika trädsorter och deras unika egenskaper samt kunskapen hur man kapar dessa på bästa sätt utifrån olika förutsätningar.

Olika metoder och tekniker vid trädfällning

Allt trädfällningar är unika. För det första har alla sorters trädarter olika egenskaper men omgivningen är ofta avgörande för val av metod. I villaområden och andra tätbebyggda områden är det av yttersta vikt att man vet vad man gör och väljer passande teknik för att inte skada egendom och närliggande elledningar och annat. I skogen är det en helt annan sak där man inte behöver ta ställning till vara trädet hamnar på samma sätt. 

I de allra flesta fallen görs en trädfällning genom en en metod som heter sektionsfällning. Det innebär att trädstammen kapas bit för bit för att inte skada omgivningen. Det tar såklart längre tid än att bara kapa trädet och låta det falla. Detta kan ske på olika sätt.

Olika varianter av sektionsfällning 

Vanlig trädfällning - När det inte är trångt går det att göra en traditionell trädfällning när man helt enkelt sågar av stammen med motorsåg och sedan fäller det åt lämpligt håll. Med hjälp av en fällriktare fälls trädet effektivt där man vill. Det är av yttersta vikt att planera noggrant innan man genomför fällningen.

Klättring - Metoden innebär att en arborist klättrar upp i trädet med hjälp av klättersporrar öfr att sedan i etapper kapa trädet uppifrån och ner. Eftersom det blir mindre nedfallande bitar av stammen minskar risken för skador. Men det är ändå viktigt att dessa faller på avsedd plats.

Mobilkran/Skylift - I vissa fall är det inte möjligt att klättra upp i ett träd på grund av att trädet inte bedöms säkert att klättra i eller står på en plats om inte är säkert nog. En fördel med denna metod är att det går fortare eftersom man kapar i större sektioner.

Behöver du reparera något av stål?

3 maj 2019

Har du något i din bostad som gör att du behöver en svetsare, eller en stålarbetare? Det kan hända att man har vattenledningar av stål, ett skyddstak av stål, ett trappräcke av stål, eller ett inbrottsgaller, staket eller någon ramp av stål. I alla dessa fall behöver man en svetsare som kan reparera produkter som är tillverkade av stål. 

En stålarbetare av idag

Alla stålarbetare är inte beroende av en smedja, så som smederna var för över 100 år sedan. Idag räcker det med en svets och skyddsutrustning, och då kan smeden komma ut till nästan vilken arbetsplats som helst, eller bostad där reparationen behöver äga rum. Stål använder man numera till en rad olika konstruktioner, både i vanliga byggnader, båtar, hus och konstruktioner av olika slag. Ibland kan man behöva en smed som kommer ut och utför reparationerna på plats. Till exempel ett inbrottsskydd som man kanske har som är tillverkat av stål, kan behöva repareras på plats. Då är det inte läge att avlägsna en sådan och sända den till smeden, utan då är det lättare  att smeden i stället kommer ut till platsen där den finns och utför reparationen på plats.

Flest smeder arbetar på fabrik

För övrigt arbetar de flesta smeder i någon masstillverkning, eller fabrik. Det är sällan som en smed arbetar utanför fabrikens område. Liksom det finns olika slags snickare, finns det olika slags stålarbetare. De flesta smeder arbetar ute på något industrigolv, men det finns även smeder som tillverkar stålkonstruktioner i mindre skala än i en fabrik. Många smeder arbetar med till exempel ståldörrar och säkerhetslås. Då arbetar de inte med tillverkning av ståldörrar eller lås, utan i så fall med montering och installering av ståldörrar och säkerhetslås.

Har man en ståldörr, är det så gott som omöjligt att forcera en sådan och ta sig in och stjäla. Det är ju det som är själva idén med en ståldörr, liksom med ett lås av stål. Behöver man däremot en hantverkare inom sniderier, måste man leta efter en sådan specifikt. Känner man inte till någon sådan, bör man leta på Google. Då kan man googla efter "smed Stockholm" för att på så sätt få tag i någon som arbetar som smed just i Stockholm. Är det på någon annan ort som man behöver en smed är det bara att skriva in sin ort, efter "Stockholm". Sedan är det bara att ta kontakt när man har fått några förslag. Här kan du läsa mer om en smed i Stockholm på: https://www.smedstockholm.se.

Saknar villan inbjudande altan?

26 apr 2019

Har du nyligen köpt en villa? Saknar den en altan? Då kanske man kan vilja bygga till en altan till villan så att man kan umgås utomhus på ett avspänt sätt. En altan kan till och med göra ett hus mycket snyggare. En sådan kan till och med höja värdet på huset och göra huset mer attraktivt på bostadsmarknaden. Särskilt om den byggs av en duktig snickare som lägger ner sin själ i bygget och som vill att den ska bli så fin som möjligt.

Hög kvalitet kräver tid

Tyvärr är det så att om man vill få en altan som är byggd med en hög kvalitet, krävs det att man är beredd att lägga ner mycket tid på den. Om man har bråttom är risken stor att man börjar slarva. Slarv kommer oftast för att man har bråttom och inte tycker sig ha tid att titta två gånger på sakerna innan man anser att man är färdig. När väl altanen är klar, ser man alla fel och brister. Saken är den att man har resten av tiden på sig att stirra sig blind på alla skevheter och skavanker och då är det för sent att ångra sig. Risken är att man i så fall måste riva upp allt och börja om på nytt.

Krävs en noggrann snickare

Då är det lika bra att göra rätt ända från början. Välj i stället en snickare som tar god tid på sig, som gör arbetet mycket noggrant och som är noga med detaljerna. Det är också detaljerna som man senare kan komma att störa sig på, om de är fel. I stället för att reta sig på att snickaren inte har sågat plankorna så att de exakt passar med varandra, kommer man att ångra att man inte valde en mer noggrann snickare. Så hur ska man hitta den där noggranna snickaren?

Var noga med referenser och omdömen

Det som man generellt kan säga om snickare är att det gäller att vara noga med att ta referenser och att läsa så många omdömen man bara kan om den snickare som man funderar på att anlita. Referenserna säger en hel del om hur snickaren arbetar och om snickarens tidigare kunder är nöjda med arbetet och hur snickaren bemöter sina kunder, om hon eller han tycker det är viktigt att kunderna blir nöjda och lyssnar på sina kunder. Här kan du läsa om en duktig och pålitlig snickare i Upplands Väsby.

När du vill veta mer om tomten

10 apr 2019

Behöver du veta mer om marken och tomten som du ska bygga på? När det är viktigt hur marken kommer att röra sig, eller hur det ser ut när du väl börjar gräva i marken, bör man göra inmätning av marken. Om det är så att man ska bygga vattenledningar i marken eller dra någon känslig ledning i marken är det viktigt att  veta hur innandömet kommer att se ut. 

Det är en inmätning

En inmätning är en metod som man använder för att på ett detaljerat sätt få veta hur marken ser ut långt nere i marken. Hur ser berget ut, eller hur rinner vattnet djupt nere i marken? Hur rör marken på sig? Om man känner till så många faktorer som möjligt innan man sätter igång och bygger på den desto bättre kan man sedan planera och bygga på den marken. Gör man inmätningar kan man sedan spara framtida kostnader. Man slipper få obehagliga överraskningar som kan bli dyra för den som bygger. Ibland har det ju hänt att man har byggt rakt över slukhål och sådana risker måste man minimera när man planerar byggen. Det behöver inte bara handla om hur, utan det är lika viktigt när det kommer till broar, ledningar, nät, master och andra större byggnader.

Ingenjörer utför inmätningar

Det är viktigt att det är rätt slags personal som gör inmätningarna så att de utförs på rätt sätt och som kan tolka fakta som man får ut av inmätningen. Det är viktigt att kunna tolka resultatet av inmätningen och få råd om hur man kan gå till väga när det sedan kommer till byggmetod, hur man drar vägar, leder vatten och liknande. När man väl ska anlita någon som utför inmätningen är det alltså viktigt att anlita erfarna ingenjörer som kan ge rätt information och komma med rätt konsultation för framtida byggen och hur man bäst ska använda marken.

När man ska bygga, säg en järnväg, ledningsarbete eller ett hus, bör man veta hur marken kommer att röra sig i den närmaste framtiden. Kan man förutse sådant kan man minimera risken för att man senare behöver riva hus, eller lägga på stora kostnader på att reparera och underhålla byggen på en sådan mark. Det är viktigt med erfaren och kompetenta ingenjörer som ger tips och råd om hur man som byggherre, byggare, arkitekt och vid projektering ska göra för att bygget ska bli så bra som möjligt. Här kan du läsa mer om inmätning på: https://www.inmätning.com.

← Äldre inlägg