Köpa Villa

Välkommen!

Här hittar du all information du behöver för att köpa en villa.

  • Att tänka på
  • Allmänna tips
  • Leva i villa
  • Vilka kostnader?
  • Hur det är att bo i villa
  • Renovera villa

När du fått dropp i taket

Att få läckande tak är vanligare än man tror. Så vanligt har det blivit att försäkringsbolagen har tröttnat på att ersätta läckande tak. Jo, det är sant; det är bäst att lusläsa försäkringsbrevet som man får hem med hem- eller villaförsäkringen och ta reda på om du får ersättning vid eventuella takdropp. Skador på tak är så pass vanliga och så lätta att drabbas av, att försäkringsbolagen förväntar sig att villaägarna ska se till så att det inte uppstår.

Därför bör man med jämna mellanrum se över sitt tak, då du alltid riskerar att bli utan ersättning för droppande tak. Och får man vatten och fukt som tar sig genom taket, riskerar man att utsätta huset för stora skador på konstruktionen på huset. Och det vill man inte. Att komma till rätta med fuktskador på sitt hus innebär ett stort ingrepp, och det tar lång tid att renovera och komma till rätta med fuktskador, samt att det innebär stora kostnader.

Anlita Tätsvets till takreparationer

Lättare och billigare göra tak som inte läcker

Då är det bra mycket mer effektivt, resurssnålt och klokt att se till att göra tak som inte läcker, som håller mot väder och vind och isolerar och skyddar huset så bra som det bra går. Det är sällan som tak är tillverkat i ett enda stycke, om det vore det mest effektiva och kanske önskvärda. Lägger man tak, innebär det ofta att man blir tvungen att foga ihop de olika delarna som utgör ett hustak. De är då man behöver en plåtslagare som har kunskapen att svetsa samman de olika plåtdelarna som krävs för att foga ihop hustaket. Sedan behöver man rostfri plåt så att när man väl har sammanfogat taket, håller för så lång tid som möjligt.

Svetsningen ska garantera att det inte läcker

När man svetsar samman de olika plåtdelarna ser man till så att materialet blir ett enda. Det är hela idén med svetsningen och som kräver en professionell svetsare. Det är samma metod som tillverkar båtar och u-båtar som inte läcker in något vatten. Tänk att kunna få tak som är lika säkra som vilka båtunderred som helst. Då vet du att huset inte riskerar att ta någon skada. Däremot bör man som villaägare ändå alltid kontrollera taket. Då hål i taket alltid kan uppstå. Det är är löv, kvistar och fukten som trots ett bra takmaterial kan åstadkomma hål och rost på taket. Det är vitalt att hålla taket rent från allehanda material som kan skada det. Så som villaägare bör man upp på taket.

30 Oct 2019