Köpa Villa

Välkommen!

Här hittar du all information du behöver för att köpa en villa.

  • Att tänka på
  • Allmänna tips
  • Leva i villa
  • Vilka kostnader?
  • Hur det är att bo i villa
  • Renovera villa

Sprinklersystem ger en trygg miljö

Med ett pålitligt sprinklersystem som agerar direkt behöver en eldsvåda inte bli lika förödande som den kan bli om man inte upptäcker och släcker den i tid.

Det värsta är om en brand uppstår på natten när ingen hinner upptäcka den i tid. Då kan en liten glödande härd få tid att sprida sig och kanske förstöra en hel byggnad innan den upptäcks. Men även under dagtid kan det gå alldeles för fort med en brand för att man ska hinna släcka den utan fara för människor.

Ett välfungerande sprinklersystem är därför den bästa investeringen om man vill skydda människor och fastigheter från okontrollerad eld. Ett sprinklersystem reagerar direkt om temperaturen i en byggnad blir för hög. Då börjar vatten spruta ut och dämpa elden. Andra brandskyddsåtgärder och larm är fortfarande viktiga, men ett sprinklersystem agerar omedelbart.

Att låta en fackman installera rätt sprinklersystem

Det krävs erfarenhet och kunnande för att göra en pålitlig installation av sprinklersystem. Alla enheter behöver sitta på rätt ställe för att effekten ska bli tillräcklig. Därför är det viktigt att anlita en seriös installatör så att anläggningen blir godkänd av försäkringsbolaget. Maxcon är ett företag med lång erfarenhet och kompetens när det gäller sprinklersystem.

När du anlitar ett erfaret företag som Maxcon får du hjälp med allt från första projektering till installation och utbildning i och skötsel av sprinklersystemet. Företaget erbjuder också serviceavtal och underhåll eftersom sprinklersystem precis som alla andra anläggningar behöver regelbunden kontroll för att fungera och ge den trygghet som det är avsett att ge.

14 Jun 2022