Köpa Villa

Välkommen!

Här hittar du all information du behöver för att köpa en villa.

 • Att tänka på
 • Allmänna tips
 • Leva i villa
 • Vilka kostnader?
 • Hur det är att bo i villa
 • Renovera villa

Hur går en överlåtelsebesiktning till?

Hur går en överlåtelsebesiktning till, varför sker en sådan och varför bör man genomföra denna process innan man går vidare med en hus- eller fastighetsaffär? En överlåtelsebesiktning är en trygghet för både säljare och köpare och en sådan utförs både av fastigheten/villan och av den mark som kan ha betydelse för byggnaden i fråga.

Det finns inga krav på att en överlåtelsebesiktning ska utföras inför ett köp av en villa eller en fastighet. Det är emellertid något som rekommenderas. Om man väljer att bortse från den möjligheten så köper man också grisen i säcken och man får på många sätt skylla sig själv om någonting i huset inte är i det skick man förväntat sig som köpare. Du har ingen skyldighet att genomföra en besiktning, men däremot så har du en undersökningsplikt som köpare. Det innebär att du ska gå igenom villan innan du signerar kontraktet; i och med detta så har du uppfyllt din del av den undersökningsplikt som är lagstadgad.

besiktningsman

Välj en besiktningsman

Det svåra är att som lekman se vad som är rätt och vad som är fel. Du ska i och med din undersökningsplikt se till eventuella brister och till det skick som huset är i. På ytan kan således allting se fullt normalt ut, men i och med att du saknar de fackkunskaper rent byggtekniskt så kan det finnas fel som du inte upptäcker. Det är också något som kan komma att stå dig dyrt. Många tror att det går att hävda dolda fel i sådana lägen. Det är inte riktigt sant.

Dolda fel innebär att felet inte ska kunna ha gått att upptäcka med blotta ögat och att det heller inte - sett till husets ålder - ska kunna ha varit förväntat. Finns det en stor fläck på en vägg i källaren så kan du inte hävda att det är dolt fel den dagen du inser att huset måste dräneras om. Din undersökningsplikt sträcker sig ganska långt och vårt råd är att du tar professionell hjälp av en besiktningsman för att säkra din affär och för att förhindra eventuella konflikter med säljaren i framtiden.

Att välja en besiktningsman för en överlåtelsebesiktning innebär att man överlåter en del av ansvaret till en sakkunnig och att man genom detta också minimerar risken för att göra en dålig husaffär; en affär som - för de flesta - handlar om den största man gör i livet. Att då lägga några extra kronor på en besiktningsman är i sammanhanget ingen kostnad - det är en ren investering.

Innan vi visar hur en överlåtelsebesiktning ser ut i praktiken så ska vi även trycka på följande: se till att den besiktningsman du anlitar är certifierad. Det ger dig ännu mer trygghet.

Steg för steg - så ser en överlåtelsebesiktning ut

Om vi snabbt går igenom hur en överlåtelsebesiktning ser ut i prkatiken så blir det lite enklare att förstå vikten av varför en sådan bör ske. Enligt följande steg arbetar den besiktningsman du anlitar:

  1. Han går igenom alla protokoll, ritningar, handlingar och bygglov som säljaren lämnar. Vidare så frågas säljaren ut om saker som inte finns noterade. Det kan handla om exempelvis reparationer, om renoveringar, om underhåll eller om specifika skador.
  2. Okulär undersökning. Steg nummer två handlar om att undersöka hus och marken runt omkring huset i fråga. Detta sker okulärt - med ögonen - och här omfattas alla rum, garage, källare, vind och även fasaden och taket kommer att granskas. Under hela besiktningen så förs ett protokoll där besiktningsmannen för in anteckningar som kan vara relevanta.
  3. Riskbedömning: Baserat på samtalen med säljaren, information hämtad från ritningar och olika handlingar samt från den okulära undersökningen så kan besiktningsmannen lämna en riskbedömning och en riskanalys. I den står skrivet vilka brister som finns, hur dessa kan påverka ett framtida leverne och även vilka åtgärder som bör sättas in.
  4. Båda parter får ett exemplar. Besiktningsmannen lämnar över en slutrapport i vilken det framgår hur det byggtekniska skicket är, vilka risker som finns och detta är något som beskrivs ingående. Med säljarens medgivande kan besiktningsmannen även föreslå en vidare teknisk undersökning - denna sker i så fall separat och i syfte att klarlägga förhållanden lite mer ingående.

Det man även kan göra - för ytterligare säkerhet - är att anlita separata sakkunniga. Exempelvis för att kolla elektricitet, avlopp och stammar i huset. Man kan exempelvis även göra en fukt- och en radonmätning innan man går vidare med en affär. Radon, i det här fallet, sker via en snabbmätning och det är inte fullt tillförlitligt. Det kan emellertid ge ganska tydliga indikationer på vilka halter som finns i ett hus. En överlåtelsebesiktning sker, som sagt, okulärt och med ögonen. Det som man inte ser kan också undersökas - men då får man kalla in andra yrkesmän. I det långa loppet är det definitivt värt det.

27 Sep 2019