Köpa Villa

Välkommen!

Här hittar du all information du behöver för att köpa en villa.

  • Att tänka på
  • Allmänna tips
  • Leva i villa
  • Vilka kostnader?
  • Hur det är att bo i villa
  • Renovera villa

Brandskyddsmålning kan vara avgörande för att rädda din egendom

Brandskyddsmålning kan du göra för att ge ett extra skydd åt lokaler och egendom. Vid brand sväller färgen upp och skapar ett skyddande lager i över en timme.

För den som aldrig hört talas om brandskyddsmålning kan det låta som magi. Vid höga temperaturer förvandlas ett material till ett annat. Grundtanke och genomförande är genialiskt. I lokaler som har höga krav på sig att vara brandsäkrade använder man idag nästan alltid brandskyddsfärg.

Denna färg sväller upp vid höga temperaturer och förvandlas till ett 5 cm tjockt och poröst material som skyddar det underliggande materialet mot branden. Detta ger tid för evakuering och släckningsarbete så att skador minimeras.

Brandskyddsmålning ger många gynnsamma effekter

Brandskyddsmålning har flera effekter som förlänger brandprocessen och minimerar vissa av dess skadliga bieffekter. Det porösa lagret skyddar mot att elden når fram till det underliggande materialet. Färgen har även funktionen att dämpa avsöndring av giftiga gaser som ofta frigörs i samband med eldsvåda. Slutligen hindrar färgen det underliggande materialet från att reagera som det brukar vid eld.

Trä kan förkolna trots brandskyddsfärg, men det fattar inte eld. Färgen hindrar också metall från att expandera och reagera så starkt på hetta som den annars gör. Detta medför att metallkonstruktioner inte lika lätt kollapsar. Vid brandskyddsmålning ska man dock vara medveten om att olika material kräver olika färg. En sort för trä och en för metall till exempel. Applicerar man fel sorts färg kan stora delar av nyttan gå till spillo.

10 Apr 2022