Köpa Villa

Välkommen!

Här hittar du all information du behöver för att köpa en villa.

  • Att tänka på
  • Allmänna tips
  • Leva i villa
  • Vilka kostnader?
  • Hur det är att bo i villa
  • Renovera villa

Behövs bygglov för solskydd?

Nacka: Om en tillmarkiser, solskyddbyggnation eller nybyggnation ska ske krävs generellt först att en bygglovsansökan skickas in. Men vad gäller för solskydd? Svaret är att det ”beror på”. Det är nämligen skillnad på om solskyddet är hopfällbart eller inte.

På Nacka.se finns all information gällande vad som gäller för bygglov i området. Det skiljer exempelvis om byggnationen ska ske inom detaljplanerat område eller inte. Då den allra största delen av Nacka är inom detaljplanerat område behöver alltså ansökan ske utifrån den punkten. Via dess hemsida går det att hämta hem gällande detaljplaner samt se en webbkarta som visar vilka områden som är detaljplanerat.

Via hemsidan går det även att ladda hem checklistor som visar på vilka handlingar som ska bifogas ansökan och vad man i allmänhet bör tänka på. Kom exempelvis ihåg att du måste ha ett godkänt bygglov och startbesked innan arbetet får börja. Mer information om markiser och andra solskydd kan du få hos markisernacka.se.

(Fakta från Nacka.se)

Vad gäller för markiser och jalusier?

Om en privatperson vill sätta upp en markis brukar detta inte vara några problem. Detta utifrån att de flesta markiser enbart sätts upp för ett eller två fönster och går att fälla upp och ned. Ett fällbart solskydd behöver nämligen inte solskydd.

Av samma anledning kan en stor markis över altanen monteras eftersom det går att dra in taket. Däremot får man inte bygga tak till en altan utan bygglov då detta klassas som fast byggnation.

Det är just denna skillnad som gör att markiser både kan ha tvång på bygglov eller vara bygglovsfria. Är det en markiskåpa som sätts upp klassas nämligen den som ”fast” då den inte dras in lika lätt som en vanlig markis.

Andra regler för företag

För företag blir det lite mer komplicerat. Många företag har nämligen företagets loga eller annan reklam på markisen. I detta fall kan det klassas som reklam vilket innebär att markisen kan klassas som reklamskylt. Här blir det alltså en tolkningsfråga. Har du företag och vill sätta upp markiser med eget tryck – kontakta Nacka kommun och fråga vad som gäller.

När det kommer till jalusier beror det på var dessa ska monteras. Det brukar sättas antingen direkt utanför dörren/fönster eller innanför dessa. Detta för att förhindra inbrott. Om den sätts utanför räknas det som att fasaden ändras vilket därmed innebär att bygglovsansökan måste skickas in. Sitter det innanför dörren/fönstret är det snarare ”inredning” och kräver ingen ansökan.

(Fakta från Stockholm.se)

12 Mar 2019