Köpa Villa

Välkommen!

Här hittar du all information du behöver för att köpa en villa.

  • Att tänka på
  • Allmänna tips
  • Leva i villa
  • Vilka kostnader?
  • Hur det är att bo i villa
  • Renovera villa

Arkitekt i Östersund ritade drömhuset

Med rätt arkitekt i Östersund går det att få ett nybyggt hus av naturliga material och med lågt klimatavtryck. Genom smarta val minskas också energibehovet.

Jens hade en dröm om ett hus i skogen utanför Östersund. Han var en människa som trivdes i naturen, med jakt, fiske eller att enbart vara i den. Han funderade mycket på hur människan påverkar naturen och missbrukar dess resurser. Därför blev han glad när han hittade en arkitekt som delade hans tankar.

Tillsammans hade de långa diskussioner kring hållbar design. Han ville ha ett hus byggt av naturliga material och med lågt klimatavtryck. Att vara återhållsam med resurserna i världen kändes som en nödvändighet. Men husets konstruktion skulle också göra det sunt att leva i. Han önskade sig dessutom ett hus som skulle åldras vackert.

Bra materialval av arkitekt i Östersund

Arkitekten var helt inne på samma tankar och kom med väl genomtänkta förslag på hur Jens visioner skulle kunna genomföras. Att bygga huset i trä kändes som ett naturligt val. Det var också viktigt att träet fick rätt ytbehandling. Inga farliga kemikalier och ändå en fasad som inte krävde mycket underhåll var önskemål som hans arkitekt hade bra lösningar på.

För energibehovet kändes det naturligt med solceller. Även faktorer som antal, storlek och väderstreck på fönster var sådant man behövde tänka på för att vara energismart. Efter många diskussioner presenterade arkitekten konstruktionsritningar som Jens kände sig mycket nöjd med. De hjälpte också till med bygglovsansökan. Sen kunde äntligen byggnationen av Jens drömhus starta.

17 Jul 2022