Köpa Villa

Välkommen!

Här hittar du all information du behöver för att köpa en villa.

 • Att tänka på
 • Allmänna tips
 • Leva i villa
 • Vilka kostnader?
 • Hur det är att bo i villa
 • Renovera villa

Så ansöker du om bygglov i Huddinge

Hur man ansöker om bygglov rent praktiskt kan se lite olika ut från kommun till kommun. Generellt sett gäller dock samma regler, och det är samma typer av blanketter och papper du måste fylla i och skicka in. Något som har gjort det betydligt enklare att ansöka om bygglov de senaste åren, är möjligheten att ansöka om bygglov direkt via kommunernas e-tjänster. Du som ska ansöka om bygglov i Huddinge kommun har möjlighet att göra detta.

Ta fram rätt handlingar

De ritningar du skickar in till kommunen ska vara fackmannamässigt ritade, måtten ska vara satta och de ska vara skalenliga. Du ska använda dig av vanligt blankt vitt A4- eller A3-papper utan linjer eller rutor. Linjerna ska vara svarta och rakt ritade. De ska därtill vara märkta med fastighetsbeteckning, datum och ritningsnummer eller ritningsnamn.

Beroende på vad du ska bygga krävs olika handlingar. Huddinge kommun förser de som ansöker om bygglov med en checklista, där det går att se vilka handlingar som krävs för en viss typ av byggnation.

Fyll i blanketten och skicka den

När du har tagit fram rätt handlingar behöver du fylla i en ansökningsblankett. I den behöver du fylla i allmänna uppgifter om bygget. Till exempel behöver du kryssa i vilken typ av byggnad det är, fastighetens beteckning, adress, postnummer och postort. Likaså krävs det uppgifter om byggherren. Det som behövs är bland annat kontaktuppgifter och personnummer.

Du behöver sedan specificera byggnationens huvudsakliga syfte och användningsområde. Det du kan välja mellan är:

 • Enbostadshus
 • Tvåbostadshus
 • Fritidshus
 • Garage/förråd
 • Flerbostadshus
 • Kontorshus
 • Industribyggnad
 • Affärshus

Du ska även tala om hur utsidan av huset ser ut. Fasadbeklädnad och takbeläggning ska beskrivas genom att tala om vilka utvändiga material och färger (genom NCS-numret) som används. När blanketten är ifylld ska den skickas in till bygglovsavdelningen i Huddinge tillsammans med handlingarna.

När du har skickat in dokumenten

Om du har gjort rätt i din ansökan, kommer du att få ett brev tillbaka där det står att din ansökan är klar att prövas. Det innebär att bygglovsavdelningen i Huddinge inleder en undersökning huruvida du kan få din bygglovsansökan beviljad eller inte. Normalt sett dröjer tre till tio veckor innan du får ett beslut. Ibland kan det dock dröja upp till 20 veckor innan du får besked.

Om din ansökan inte är komplett av någon anledning, har bygglovsavdelningen inte möjlighet att börja utreda om du ska få ditt bygglov eller inte. Om så är fallet, skickas du ett brev där det står vad du ska göra för att de ska kunna börja utreda din möjlighet till bygglov.  

 

29 Jun 2017