Köpa Villa

Välkommen!

Här hittar du all information du behöver för att köpa en villa.

  • Att tänka på
  • Allmänna tips
  • Leva i villa
  • Vilka kostnader?
  • Hur det är att bo i villa
  • Renovera villa

Olika underlag på uppfarten

Uppfarten till dinasfalt, uppfart bostad ska vara inbjudande och vacker men samtidigt tåla tyngden av ett fordon och andra påfrestningar utan problem. Det finns flera olika material att välja mellan som underlag på uppfarten, där de vanligast förekommande är grus, asfalt och stenplattor. Att asfaltera uppfarten gör att den blir tålig och lättskött medan grus och stenplattor kräver mer skötsel.

Asfaltera uppfarten

Asfalt är lättskött och ger en praktisk uppfart för din bil. Väljer man att asfaltera uppfarten sker det enklast genom att anlita en markfirma för att utföra jobbet eftersom det krävs en hel del redskap och kunskap för att lyckas. Den asfalterade uppfarten är sedan, när den är färdig, i stort sett fri från skötsel och underhåll.

Grus

Gårdsgrus, singel eller makadam. Det finns många typer av grus att använda och det kanske mest förekommande materialet för uppfarter är just grus. Det är relativt enkelt att göra själv till skillnad från att asfaltera en uppfart men kräver istället mer skötsel.

Smått grus som till exempel makadam har en struktur som gör att det packas snabbt till en hård och fast yta. Väljer man istället gårdsgrus, som finns i olika grovlekar, får man en uppfart som inte blir lika fast på grund av stenarnas runda form. Grus som packar sig blir mer lättskött medans större grus med rund och slät form ger ett elegantare intryck.

Med jämna mellanrum kommer man behöva kratta och rensa gruset från ogräs som tränger igenom. Dessutom behöver gruset fyllas på mellan varven.

Stenplattor

Att lägga stenplattor på uppfarten är snyggt och ger en inbjudande känsla. Det finns många olika stensorter att välja mellan för att matcha med omgivningen, och vill man så kan man lägga plattorna så de bildar ett fint mönster. För den händige är det inga större problem att lägga stenplattor själv. Gräs trivs att växa mellan plattorna så viss skötsel och underhåll kommer behöva genomföras då och då.

Om du ska skapa en ny, eller rusta upp din gamla uppfart så se till att välja det material som passar bäst utifrån utseende och hur mycket tid och arbete du vill lägga i framtiden. En uppfart med asfalt är kanske inte så rolig utseendemässigt men håller i många år utan att du behöver lägga ner tid och jobb. Är du ute efter en uppfart som behagar ögat är det värt att välja ett mer stilfullt material så som marksten eller gårdsgrus trots att det medför en del skötsel och underhåll. Sist men inte minst så är det såklart även en kostnadsfråga.

Här kan du läsa mer om asfaltering av uppfarter.

9 Mar 2019