Köpa Villa

Välkommen!

Här hittar du all information du behöver för att köpa en villa.

  • Att tänka på
  • Allmänna tips
  • Leva i villa
  • Vilka kostnader?
  • Hur det är att bo i villa
  • Renovera villa

Lusthus eller uterum?

Många som älskar av att sitta ute och njuta av solen under våren/sommaren väljer att bygga ett uterum där de tidigare haft sin altan. Ibland handlar det bara om att glasa in altanen medan det i andra fall är uterum med isolering och värme. Att bygga uterummet som en tillbyggnad har sina fördelar men ett alternativ kan vara att istället bygga ett lusthus i trädgården.

Billigare med uterum

En sak som tydligt skiljer uterum mot lusthus är kostnaden. Med en tillbyggnad utnyttjas vanligtvis bostadens fasad vilket gör att man bara behöver bygga tre sidor istället för fyra. Fasaden är även redan förankrad vilket skapar fördelar utifrån att man kan fästa takbjälkarna direkt mot fasaden.

Jämför man kostnaden per kvadratmeter mellan ett lusthus och ett tillbyggt uterum blir därmed lusthuset ett dyrare alternativ.

Mer flexibelt med lusthuset

Den största fördelen med ett lusthus är att man så flexibelt kan välja var det ska stå. Man kan bland annat utgå från insyn, möjlighet till sol och trädgården som sin helhet. Det går i princip att ställa ett lusthus var som helst på gården förutsatt att det går att gjuta plintar. Var däremot noggrann att kontrollera om bygglov eller grannintyg behövs. Om man väljer att ställa lusthuset närmare än 4,5 meter från tomtgränsen måste nämligen grannintyg inhämtas. Det är ett intyg som grannen skriver som godkänner att byggnaden får stå där. Oavsett om det blir nya grannar framöver så gäller detta intyg utan tidsangivelse.

Är det en bostadsrättsförening bör man även kontakta styrelsen för att se om det finns interna bestämmelser inom föreningen gällande lusthus.

ROT eller inte…

Som nämnts ovan är lusthus dyrare att bygga än en uterum. Detta beror på att man redan har en vägg klar på den inglasade altanen. Ibland kan även nuvarande golv utnyttjas. Men det finns ytterligare en faktor som påverkar slutpriset, ROT-avdraget.

I det fall en tillbyggnad sker på en bostad så kan ROT-avdraget utnyttjas. Med detta avdrag minskas kostnaden med 30% upp till 50 000 kr per år och person. Men ROT-avdrag får inte användas på nya byggnader. Därmed är det inte möjligt att göra ROT-avdrag för byggandet av ett lusthus.

Har man tänkt att ta in snickare för arbetet bör man alltså räkna med att uterummet blir 30% billigare (enbart arbetskostnaden) mot lusthuset.

Kortfattat är det framförallt kostnaden och flexibiliteten som skiljer uterummet mot lusthuset. Hur mycket är den ökade flexibiliteten värd? Det är något man får ta ställning till redan på planeringsstadiet.

På denna sida kan du hitta inspiration: http://www.uterumsverige.se/.

10 May 2017