Köpa Villa

Välkommen!

Här hittar du all information du behöver för att köpa en villa.

  • Att tänka på
  • Allmänna tips
  • Leva i villa
  • Vilka kostnader?
  • Hur det är att bo i villa
  • Renovera villa

Bygg ett Attefallshus på tomten

Sedan starten 2014 har attefallshus varit oerhört populärt i vårt land. Alla som har ett hus med en eller två våningar får uppföra ett attefallshus utan bygglov. Man måste dock göra en anmälan hos byggnadsnämnden hos kommunen innan arbetet kan påbörjas. Byggnadstypen har fått sin namn av Stefan Attefall som var svensk bostadsminister under åren 2010-2014. 

Hur stort får huset vara?

Grundkriteriet är att huset ska vara i direkt anslutning till bostadshuset. Ett fristående hus får ha högst 25kvm i boyta och ha 4 meter som maximal nockhöjd. Det går bra att göra flera små hus men den totala byggnadsarean är fortfarande 25 kvm. 

Huset får användas som självständig bostad (komplementbostadshus) eller som förråd, gäststuga, garage eller liknande. Ett attefallshus får inte stå närmare än 4,5 meter till tomtgränsen. Vid kortare avstånd måste man få medgivande av grannen. 

Ska huset stå närmare än 100 meter från hav, sjö eller vattendrag måste man ha tillstånd hos byggnadsnämnden. 

Attefallshus som tillbyggnad

Om man vill bygga ett hus som tillbyggnad till bostadshuset eller skapande av nya takkupor är det andra regler som gäller. I dessa fall gäller en maxarea på 15 kvm istället för 25 kvm. 

Det går alltså att till exempel bygga ett extra sovrum eller varför inte en bastu vägg i väg med bostadshuset. 

Det går som sagt även att bygga så kallade takkupor som innebär en del av taket som sticker ut och bildar ett nytt lodrätt fönster, komplett med tak och väggar. Det är vanligt att göra på en övervåning för att få in mer ljus eller bara för att det är snyggt rent estetiskt och kan öka värdet på huset.

Byggregler

Ett attefallshus måste följa Boverkets byggregler, BBR och Boverkets konstruktionsregler, EKS. Det är beroende på vad huset ska användas till. Ska huset fungera som permanent bostad måste huset ha alla bostadsfunktioner som ska finnas i en vanlig bostad. Det vill säga det ska finnas köksdel, dusch och toalett. 

Anmälan till byggnadsnämnden

Om man planerar ett attefallshus ska en skriftlig ansökan skickas till byggnadsnämnden. Där ska alla ritningar, beskrivningar och andra uppgifter bifogas till nämnden innan bedömning sker. Tekniska egenskapskrav ska också uppfyllas. Man behöver även berätta vilken byggherre som ska sköta byggprocessen. Man behöver också specificera datum för byggstart ange fastighetsbeteckning. Man ska också bifoga ett förslag till kontrollplan.

Funderar du på att skaffa ett Attefallshus i Stockholm? Läs mer om hur det går till här: https://www.attefallshusstockholm.nu.

29 Jun 2019