Köpa Villa

Välkommen!

Här hittar du all information du behöver för att köpa en villa.

  • Att tänka på
  • Allmänna tips
  • Leva i villa
  • Vilka kostnader?
  • Hur det är att bo i villa
  • Renovera villa

Behöver du en takläggare i Stockholm?

Det gäller att vara rädd om sitt tak för att inte få problem över tid. Det innebär att man måste undersöka taket årligen för att säkerställa att det fungerar som det ska. Det vill säga att det håller tätt och håller vätan utanför och inte tränger ner i bostaden.

Man ska leta efter skadade takpannor och rostangrepp. Det är enkelt att byta ut skadade pannor på egen hand men är det mer omfattande brister behöver man hitta en pålitlig takläggare i Stockholm för professionell hjälp. Då får man hjälp med takrenovering eller takläggning beroende på skadornas omfattning.

Olika taktyper

Det finns en mängd metoder och material när det gäller takläggning. Pannor av tegel eller betong, papptak, plåttak och betongtak. Alla har olika egenskaper och passar inte på alla tak. 

När det gäller tyngre material som till exempel betong och metall måste man noga undersöka husets kontruktion för att vara säker att det kommer att hålla.

Takpannor

En vanlig taktyp är takpannor tack vare dess låga vikt och att det är lätt att lägga och underhålla. Många tycker också det är mycket vackra tak, framför allt tegeltak. Det går både att lägga pannor av tegel eller betong. Det ger ett pålitligt skydd mot väder och vind. Betongpannor är mycket starka och täta mot fukt men är självfallet tyngre än tegel, därför man måste undersöka konstruktionens hållfasthet. Betongpannorna kan även fås i olika färger, vilket gör att de passar alla sorters hus.

Tegelpannor är ett mer poröst material, vilket kräver ett ordentligt underarbete för att inte fukt ska tränga in i undertaket. Det är en naturprodukt vilket för att har ett klassiskt utseende och blir snyggare med åren. Att korrekt lagt tegeltak kan hålla i upp till 40 år.

Papptak

Många väljer att lägga ett papptak på grund av dess billiga pris och att det går snabbt att lägga. Det kräver mer underhåll än andra taktyper men om man gör det kommer taket att hålla i 30 år. Men det är viktigt att välja ett papptak av högsta kvalitet för att inte få problem. Det är också billigt att renovera ett papptak järmfört med andra typer av tak. Utvecklingen har gått framåt på senare år och det har blivit att fullgott alternativ.

Plåttak

Plåt är ett mycket effektivt material och kräver lite underhåll. Det är mycket hållbart och klarar alla väder på ett bra sätt. Ett plåttak läggs numera i flera skikt runt en kärna av stål eller aluminium.

Det finns ett antal tjocklekar med olika egenskaper. Det är ett relativt lätt material vilket gör att det kan läggas på alla tak. Det rekommenderas att lägga på hus med lutande tak vilket har den fördelen att vatten och snö lätt rinner av på dess glatta yta. 

31 May 2019