Köpa Villa

Välkommen!

Här hittar du all information du behöver för att köpa en villa.

  • Att tänka på
  • Allmänna tips
  • Leva i villa
  • Vilka kostnader?
  • Hur det är att bo i villa
  • Renovera villa

Vilken säkerhet behöver du?

För att minska risken för inbrott kan man se över möjligheten för tjuven att ta sig in via entrédörren. I det fall man inte bor på bottenplan är nämligen entrédörren en av de vanligaste vägarna in vid inbrott. Vilket skydd man bör välja beror delvis på hur man bor och delvis vad man i första hand vill förhindra.

Gallergrindar – En gallergrind har fördelen att man tydlig kan se vad som befinner sig på andra sidan dörren. De är även billigare än många andra lösningar. Dessa används vid ett flertal olika tillfällen. Bland annat är det vanligt att butiker har en gallergrind innanför den ordinarie dörren. Under ordinarie öppettider öppnas gallergrinden helt och kunderna ser inte mer än en välkomnande entré med en glasdörr. Men på natten och när butiken har stängt skapar gallergrindar en tydlig säkerhet mot inbrott. Finns det även skyltfönster på markplan brukar dessa säkras med rullgaller (se nedan).

I och med att en gallergrind kan monteras innanför ordinarie dörr blir det ett enkelt och billigt alternativ mot säkerhetsdörr. Gallergrindar är vanligt både hos privatpersoner och företag.

Rullgaller – Rullgaller är vanligt förekommande bland de företag som har skyltfönster på markplan. Dessa skyddar mot inbrott men även mot skadegörelse då detta är relativt vanligt hos dessa butiker. Ett rullgaller levereras alltid med skenor som gallret ska åka på samt motor och styranordning.

Galler – Det är inte bara ingångar som behöver säkras mot inbrott. Även fönsterrutor kan behöva förstärkas ur ett säkerhetsperspektiv. En väg är att köpa inbrottssäkert glas men detta skapar en mycket hög kostnad. En annan väg är att montera fönstergaller. Dessa kan vara fast monterade alternativt öppningsbara. Är de öppningsbara går det att välja flera olika låsningsmöjligheter helt efter vilket behov som finns.

Kedjor – Det är viktigt att poängtera att kedjegaller inte klassas som inbrottssäkert. Detta till skillnad mot ex gallergrindar, rullgaller och liknande alternativ. Är det så att försäkringsbolaget kräver inbrottsskydd bör alltså inte kedjegaller väljas.  Däremot är ett snyggt sätt att avskärma i det fall man inte behöver ha den höga säkerhetsnivån.

Kedjeavstägning består av kedjor som är sammanfogade så att det bildas kvadrater (likt ett klätternät). De går att låsas fast med ett enkelt hänglås.

En av orsakerna att detta inte bör användas som säkerhet är att kedjorna relativt lätt kan knipsas av med en större bultsax.

Säkerhetsdörrar – Den allra högsta säkerhetsfaktorn nås med en säkerhetsdörr. Dessa är konstruerade för att tydligt stå emot inbrottsförsök och finns både till bostadshus och större entréer. Fördelen är säkerheten, nackdelen är kostnaden.

10 Jun 2017