Köpa Villa

Välkommen!

Här hittar du all information du behöver för att köpa en villa.

  • Att tänka på
  • Allmänna tips
  • Leva i villa
  • Vilka kostnader?
  • Hur det är att bo i villa
  • Renovera villa

Viktigt med markarbetet när du bygger hus

Vi kanske inte behöver påpeka det självklara, men vi gör det ändå. Det är viktigt med att grunden blir bra när du bygger ett nytt hus. Huset blir sällan bättre än den grund som huset står på. Ju högre hus du ska bygga, desto längre ner behöver du gräva för att lägga en stadig grund till ditt hus. Hur mycket och hur djupt du bör gräva beror på både tomtens beskaffenhet och husets storlek och höjd. Allt är beroende av storlek. En stor tomt kostar mer att schakta än en liten, ett stort hus kostar mer att schakta än ett litet och så vidare. Ju längre ner du behvöer gräva kostar mer än om du gräver grunt. Inga konstigheter eller hur. 

Priset beror på var i landet du vill gräva

Priset för markarbetet beror också på var i landet som grävningen ska ske. Säg att du vill gräva 400 kvadratmeter i Stockholmtrakten och bara behöver gräva cirka 100 millimeter över marken, då kostar det ungefär 248.000 kronor. Priset kan dock variera från fall till fall. Detta är endast ett beräknat pris på ett ungefär. Vill du gräva samma yta men i Västerbotten kan hela grävningen däremot gå på cirka 297.000 kronor. Begär du samma tjänst i Blekinge, kommer det kosta dig ungefär lika mycket som i Stockholm.

Så kan du sänka priset på grävningen

Skulle du kunna tänka dig att behålla schaktmassorna på tomten, kan du få ner priset. Dessutom kan du sänka priset ytterligare genom att dra av en tredjedel av arbetskostnaden med ROT-avdraget. De flesta företag gör ROT-avdragsansökningarna för sina kunder, så att de slipper trassla med ansöknignsblanketter. Dessutom slipper de se det dyrare priset. Läs mer på markarbetenstockholm.nu för mer information om markarbeten i Stockholm.

Även andra markarbeten gäller grävningar

Även om de flesta grävarbeten gäller husgrunder kan ett sådant företag även arbeta med andra grävarbeten, som dräneringar, sprängningar, ledningsarbeten och vägarbeten. Speciellt just nu är det många uppdrag som läggs på företag som arbetar med markarbeten i Stockholm, då det byggs mycket i området. Vägar anläggs och politiker och byggherrar försöker bygga bort bostadsbristen. Därför finns det gott om arbeten i länet. Det gör att priset på markarbeten sänks under den tiden som både efterfrågan och tillgången är stor – för tillfället i alla fall.

För tillfället läggs mycket arbete på de olika motorleder som leder bort trafiken bort från Stockholms innerstad. Stockholmarna har länge velat få bort den tunga trafiken och har velat bygga motorvägarna runt Stockholm, ända sedan 1980-talet.

10 Jul 2018