Köpa Villa

Välkommen!

Här hittar du all information du behöver för att köpa en villa.

  • Att tänka på
  • Allmänna tips
  • Leva i villa
  • Vilka kostnader?
  • Hur det är att bo i villa
  • Renovera villa

Vibrationsmätningar – ett betydelsefullt jobb

Att förklara vad mamma gör på jobbet kan vara svårt för barn. Att hon arbetar med vibrationsmätningar gör det inte enklare, men svaret kan vara fantasieggande.

Det finns tekniska experter och specialister inom områden som “vanliga” människor knappt ens känner till existensen av. Ibland undrar man hur dessa fackmän hamnat på den bana de befinner sig på. Och rätt ofta undrar man vad de gör på arbetsdagarna egentligen. Frågan “vad gör din mamma på jobbet”, kan vara berättigad att ställa till ens barns lekkamrat.

Fast svaret är kanske inte alltid så lätt att bli klok på. Det beror dels på barnets ålder och på hur komplicerade mammans arbetsuppgifter faktiskt är. Det är heller inte ovanligt att man som förälder ger en något förenklad bild av sitt arbete, till barnen.

Vibrationsmätning i samband med sprängningar

Vad svarar till exempel det barn vars mamma arbetar på ett företag såsom Westberg Vibrations- & Omgivningskontroll? Det som mamman gör i verkligheten är ganska avancerat och inte så enkelt att förklara för en minderårig med dennes begränsade ordförråd och kännedom om världsliga fenomen.

Arbetet består av undersökningar och besiktningar i samband med byggarbeten. Att utföra besiktningar, kontrollberäkningar och ta prover, för att se till att allt går rätt till och att inga skador eller andra negativa effekter uppkommer på grund av byggen. En bit kan till exempel vara att göra vibrationsmätningar i samband med sprängningar. Som svar från barnet man frågar kan man då, i bästa fall, förvänta sig “mamma jobbar med sprängningar”. Ett svar som väcker ännu fler frågor.

25 Apr 2023