Köpa Villa

Välkommen!

Här hittar du all information du behöver för att köpa en villa.

  • Att tänka på
  • Allmänna tips
  • Leva i villa
  • Vilka kostnader?
  • Hur det är att bo i villa
  • Renovera villa

Värma upp bostaden

Varje bostad behöver ett värmesystem. Vilken värmekälla man ska välja beror på en rad olika faktorer, såsom hur och var man bor. Det finns fördelar och nackdelar med alla alternativ.

En värmepump är en vanlig teknisk anordning bland villaägare. Vanliga värmekällor är berggrund, sjövatten eller luft. Faktum är att hälften av alla villor i landet använder värmepump. Och det är inte så konstigt. Det är nämligen fördelaktigt ur flera olika synvinklar. Det är både klimatsmart, kostnadseffektivt och enkelt att installera. Olika typer av värmepumpar som finns är bergvärme- och jordvärmepump, luft-vattenvärmepump, luft-luftvärmepump och frånluftsvärmepump. När man väl har bestämt sig för att skaffa en värmepump behöver man alltså ta ställning till vilken typ av värmekälla man vill använda sig av.

Om frånluftsvärmepumpen

Frånluftsvärmepumpen är den enklaste och billigaste sortens värmepump. Den går ut på att återvinna värmen som lämnar huset via ventilationen och återföra den till husets värmesystem. För att man ska kunna använda en frånluftsvärmepump måste huset ha rätt sorts ventilationssystem, där frånluften samlas i ventilationskanaler. Den är mindre effektiv än bergvärme och jordvärme när energiförbrukningen är hög, men är å andra sidan väldigt billig att installera. Detta är alltså ett alternativ som inte passar alla, bland annat eftersom det inte är möjligt att installera den här pumpen i alla typer av fastigheter.

Om luft-vattenvärmepumpen

Luft-vattenvärmepumpen är liksom luft-luftvärmepumpen en uteluftvärmepump. Den använder energin från uteluften och överför den till radiatorerna, det vattenburna värmesystemet i huset. Den här typen av värmepump är lämpligast för villor som ligger på platser i landet där det inte blir alltför kallt, eftersom effekten blir sämre vid väldigt låga temperaturer. Eftersom det är vid dessa tillfällen man behöver värme som mest, är luft-vattenvärmepumpen ett mindre bra alternativ för dem som bor högt upp i vårt avlånga land. Något som för många kan upplevas som en nackdel med uteluftvärmepumparna är att de är relativt högljudda.

Om bergvärme- och jordvärmepumpen

Den här pumpen använder energi som finns lagrad i berget eller marken. Investeringskostnaden är förhållandevis hög, men å andra sidan är livslängden lång och ligger på cirka tjugo år. Bergvärme är miljövänligt, eftersom man använder sig av rena energikällor. Det är dessutom bra mycket mer ekonomiskt än att värma upp huset med hjälp av el eller olja. Till skillnad från uteluftvärmepumpar är bergvärmepumpen tystlåten, och även om den kostar en slant att installera så får man minnas att den trots allt ökar värdet på bostaden vid en eventuell försäljning.

26 Jun 2020