Köpa Villa

Välkommen!

Här hittar du all information du behöver för att köpa en villa.

  • Att tänka på
  • Allmänna tips
  • Leva i villa
  • Vilka kostnader?
  • Hur det är att bo i villa
  • Renovera villa

Vad gör ni när det brinner?

När det brinner är det försent för brandskydd. För att minska skador på människor och egendom fungerar det bättre att tänka efter före. Hur ser brandskyddet ut hos er och vad kan förbättras?

Människan har en hälsosam respekt för eld. Vanligtvis har vi också en mer eller mindre stor oro för att något ska inträffa. Förr brann det oftast i samband med slarv då vi använde öppen eld. Idag händer det saker i all stillhet gömt i väggar och ledningar. En vettig planering gör den största skillnaden.

Arbete med brandskydd kan grovt delas in i passivt och aktivt brandskydd. Den passiva delen ska fungera förebyggande och ska helst planeras in redan då byggnaden uppförs eller renoveras. Den aktiva delen handlar om förfarandet då en brand redan utbrutit. Men trots rätt planering och vettiga åtgärder kan ändå inte allt förhindras - men mycket förbättras.

Passivt eller förebyggande brandskydd

I en ideal situation finns möjligheten att redan vid byggnaders konstruktion tänka brandskydd. Med moderna kunskaper och rön kan man välja att bygga i moduler och se till att genomföringar av ventilation och annat brandsäkras. Ofta saknas den möjligheten i äldre byggnader och då gör man det bästa av den rådande situationen.

Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Är situationen komplex och finns det flera våningsplan och många rum kan experthjälp behövas. Som företagare eller fastighetsägare är det svårt att hinna med att vara expert på precis allting. En firma som sysslar med brandskydd kan sniffa fram ställena där det skulle kunna lukta brandrök och ge goda råd och föreslå åtgärder. Det handlar om att begränsa omfattning, bevara byggnadens stabilitet och säkra utrymningsvägar.

Det viktiga aktiva brandskyddet

Aktivt brandskydd handlar också det om att minska skadeverkningar. Denna gången handlar det dessutom om tillfällen då en brand faktiskt brutit ut eller är på väg att göra det. Syftet är i första hand att försäkra att inga människor eller andra levande varelser skadas. I andra hand vill vi även förhindra eller iallafall begränsa skador på egendom som inredning, varulager, datautrustning, lokaler med mera.

Här talar vi effektiva larm som fungerar då de ska fungera. Det behövs också utrustning för brandsläckning så att man själv kan göra en första insats och kanske faktiskt lyckas släcka innan elden hunnit sprida sig. Sedan har vi den oerhört viktiga skyltningen. Med tydlig skyltning hittar alla till brandsläckaren. Med larm och skyltning kan evakuering genomföras snabbt och enkelt.

30 Sep 2020