Köpa Villa

Välkommen!

Här hittar du all information du behöver för att köpa en villa.

  • Att tänka på
  • Allmänna tips
  • Leva i villa
  • Vilka kostnader?
  • Hur det är att bo i villa
  • Renovera villa

Vad gör någon som arbetar med fastighetsskötsel i Stockholm?

Att fastighetsskötsel i Stockholm behövs är lätt att förstå, men vad innebär det egentligen att sköta om en fastighet? Vilken utbildning krävs och vilka är kunderna? Ta reda på svaren!

En fastighetsskötare tar hand om allt i en fastighet från att måla ett litet parti som flagnat, till att skruva i en ny packning i ett läckande rör, smörja en dörr som knarrar, vattnar blommorna i planteringen eller kontrollerar att alla brandvarnare fungerar. Det gör att arbetsdagen är mycket varierad och att man mer eller mindre ständigt är i rörelse. Någon kan ha glömt sin nyckel och behöver komma in eller ventilationssystemet varnar och måste kontrolleras. Men arbetsuppgifterna kan vara väldigt olika beroende på vem kunden är. En del har ett betydligt mer specialiserat område som de hanterar, ända till att tjänsten i stort sett kan innebära att personen främst är en kontaktperson mellan kunden och de inkallade hantverkarna och alla slags reparatörer och montörer.

Hur utbildar man sig till fastighetsskötare?

Som fastighetsskötare ska man kunna vara lite allt-i-allo men samtidigt ha kunskapen om de olika systemen som vatten, värme, ventilation, kyla och brandsäkerhet. Förutom trädgårdsskötsel, städning, snickeri och målning. Därför är det många som går någon utbildning som är specialiserad för just fastighetsskötare. Att själv kunna plocka på sig kunskaper om så vitt skilda fält genom enstaka kurser, är alldeles för besvärligt och tidskrävande. Utbildningen till fastighetsskötare är en ettårig utbildning som anordnas på ett flertal olika orter i Sverige. En enkel sökning på internet ska kunna visa en utbildning nära där man bor.

Vilka anlitar någon som sköter om fastigheten?

Om man anlitar någon som kan fastighetsskötsel i Stockholm så är man troligen ansvarig för en större fastighet som ett kontor, hotell, flerfamiljsbostäder eller någon slags industrifastighet. Det är mycket arbete med att sköta underhållet på en stor fastighet, så det är skönt att ha någon som inte bara har ansvaret utan också kan lägga hela sin tid på att ha kontroll och även kunskap om att kunna utföra de flesta reparationerna själv. Många ägare till flerbostadshus ser också fastighetsskötaren som en trygg person för de boende att vända sig till. Att ha någon som rör sig i fastigheten hela dagarna och därmed kan vara avskräckande för inbrottstjuvar och som även kan upptäcka läckage, brand eller övriga skador innan de blir större och allvarligare, känns bra. En del fastighetsägare ser dessa egenskaper som lika viktiga som de praktiska kunskaperna som en fastighetsskötare kan tillföra.

13 Jun 2020