Köpa Villa

Välkommen!

Här hittar du all information du behöver för att köpa en villa.

  • Att tänka på
  • Allmänna tips
  • Leva i villa
  • Vilka kostnader?
  • Hur det är att bo i villa
  • Renovera villa

Vad gömmer sig under jorden?

Det är inte ovanligt att markägare säljer av delar av sin mark för att större entreprenörer ska kunna bygga bostäder på dessa områden. Eller att man själv använder marken i fråga för att bygga någonting där. Här kan man begå ett misstag som faktiskt kan gör att folk blir sjuka. Det är nämligen inte säkert att den mark man säljer- bygger på är riskfri att uppföra byggnader på. Här ser vi inte till geotekniska aspekter – att det är en stabil grund och så vidare; här ser vi till att marken i fråga kan vara förgiftad och således kan innebära en fara för de personer som i framtiden ska bo där. 

En marksanering kan krävas

I många fall kan man ana att mark är kontaminerad av något farligt ämne – tungmetaller eller gifter - och om den ligger i närheten av ett industriområde så är det en given indikator. Likaså om man vet att någon typ av fabrik tidigare funnits på- eller i närheten av området. 

Men, i många fall så handlar det om att inga ledtrådar har givits överhuvudtaget. Marken är kontaminerad som en följd av avgaser, av att ett företag långt tillbaka i tiden kanske grävt ner- eller deponerat gifter i området eller om andra orsaker. Oavsett vilken anledning som ligger bakom förgiftningen så finns det två stycken åtgärder som måste vidtas: 

  • Provtagning. Här undersöks marken och man ser dels om den är förorenad, dels av vilka/vilket ämne och dels i vilken omfattning. En provtagning tas av företaget man anlitar för en marksanering – vår nästa punkt – och analyseras noggrant. Viktigt är att denna analys sker i ett - för ändamålet - godkänt laboratorium samt att företaget man anlitar jobbar enligt branschens standard och enligt de hårda krav som ställs inom denna.
  • Marksanering. Skulle det visa sig att marken de facto är förorenad så kommer nästa steg att vara en marksanering. Hur denna ser ut beror på hur omfattande förorening det handlar om samt vilka ämnen som finns i marken. I vissa fall räcker det med en deponering – i andra fall, vanligt vid petroleum – så kan en biologisk marksanering äga rum. Vid denna så tillsätter man svamp- eller bakteriekultur som reducerar de giftiga ämnena radikalt. man kan även använda termiska metoder där man med hjälp av hög värde säkerställer marken kvalitet och “bränner” bort de giftiga ämnen som finns.  

Val av metod är, som sagt, beroende på vilken typ av förorening det handlar om. Vi skulle dock vilja trycka på vikten av att man anlitar en firma som kan visa upp ett större spann av lyckade projekt, som erbjuder fler än en metod och som jobbar kostnadseffektivt. En marksanering kan komma att kosta mycket pengar. I synnerhet om den sker då byggnader redan är uppresta och om man anlitar fel företag. Undersök innan. Fortsätt läsa här om nödvändig marksanering.

4 Feb 2018