Köpa Villa

Välkommen!

Här hittar du all information du behöver för att köpa en villa.

  • Att tänka på
  • Allmänna tips
  • Leva i villa
  • Vilka kostnader?
  • Hur det är att bo i villa
  • Renovera villa

Undersök möjligheterna för bergvärme

Äger du ett hus i Stockholm så innebär detta förmodligen att du också sitter med ett ganska stort lån. Huspriserna i Stockholm har under en längre tid stigit och befinner sig i dagsläget på en närmast absurd nivå; något som för med sig att man som husägare måste vara beredd på att det kan komma att kosta mer pengar för varje år som går.

Med detta menar vi att ränteläget idag befinner sig på en väldigt förmånlig nivå och att denna med all säkerhet kommer att ändras och att man i och med detta kommer att få en högre levnadskostnad. Det handlar i det stora hela om att vara förberedd och rådet är gällande detta att man passar på att göra investeringar idag då räntan är låg och att man därefter kan njuta frukterna av dessa då den höjs.

En typisk sak som man kan tjäna pengar på som husägare gäller energi och uppvärmning och här kan vi ge ett handfast råd till dig som husägare: se över möjligheterna i att installera bergvärme som energibrunn till ditt hus. Chansen är nämligen god att du i dagsläget her en annan – dyrare – energikälla och att du således betalar för mycket pengar varje år i förhållande till vad du får. Genom att undersöka om bergvärme går att borra efter där ditt hus i Stockholm ligger så kommer du i framtiden att få dels en lägre räkning och du kommer dessutom att se att denna ligger på samma nivå hela tiden.

Bergvärme innebär nämligen att man som husägare gör sig oberoende och att man står på egna ben; det spelar ingen roll vad som sker i omvärlden och du påverkas inte om oljepriset exempelvis skulle höjas.

Bergvärme sänker din energiräkning

Genom bergvärme står räkningen konsekvent kvar på en nivå som är lägre än den du betalar för exempelvis fjärrvärme. Man brukar säga att bergvärme kan sänka en årlig energikostnad med runt 80% och ställer man dessa besparing mot kostnaden för borrning, installation och bergvärmepump – en hög sådan förvisso; räkna med kring 120-150.000 kronor – så kommer det inte att ta alltför många år innan du kan börja räkna hem en vinst.

Vi menar på att du ska göra denna investering redan idag och detta helt med tanke på ränteläget som finns just nu. Det du gör idag, det tjänar du på i morgon och då det gäller bergvärme så finns det knappt något tydligare exempel.

3 Oct 2017