Köpa Villa

Välkommen!

Här hittar du all information du behöver för att köpa en villa.

  • Att tänka på
  • Allmänna tips
  • Leva i villa
  • Vilka kostnader?
  • Hur det är att bo i villa
  • Renovera villa

Tid för fönsterbyte i bostadsrättsföreningen

Det kan finnas mycket som ska göras med en bostadsrättsförenings fastighet. Allt kan inte göras samma år. Ett fönsterbyte är ofta prioriterat av energiskäl.

“Hur många röstar för fönsterbyte i bostadsrättsföreningen och hur många röstar för att vi skaffar säkerhetsdörrar till lägenheterna?” Det var årsmöte i föreningen och nu hade de nått fram till punkten kommande arbeten i agendan.

Styrelsen hade förvisso tagit hjälp av konsulter vad gällde den ekonomiska förvaltningen av fastigheten, men ville gärna att de boende skulle engagera sig i olika frågor. Det fanns i planen både att fönstren skulle bytas och att säkerhetsdörrar skulle införskaffas inom de närmaste åren. Men budgeten för det kommande året skulle bara räcka till en av sakerna och nu var frågan vilken av dem som skulle prioriteras.

Omröstningen var för fönsterbyte i bostadsrättsföreningen

Alltså hölls nu en sluten, och anonym, omröstning i frågan. På en lapp skulle alla deltagarna kryssa i vilket alternativ de föredrog. Per, som var styrelsens sekreterare, anade dock hur resultatet skulle bli. Omröstningen hade nämligen föregåtts av en diskussion och det hade varit tydligt att den energibesparing som ett fönsterbyte skulle medföra var något som gjorde att många var för detta förslag.

Efter några minuter var alla klara med sina röster och hade lagt lapparna i en låda. Medan nästa punkt på agendan förbereddes så räknade Per rösterna. “Det blev 75 % för fönsterbyte och 25 % för säkerhetsdörrar”, annonserade han när han var klar. Nu skulle konsulterna få hjälpa till att få fram offerter för byte av fönstren.

7 Jul 2023