Köpa Villa

Välkommen!

Här hittar du all information du behöver för att köpa en villa.

  • Att tänka på
  • Allmänna tips
  • Leva i villa
  • Vilka kostnader?
  • Hur det är att bo i villa
  • Renovera villa

Ta reda på husets kondition innan köp

Ingen lag säger att man måste besikta huset man ska köpa. Trots det måste köparen kontrollera om det finns några brister innan husköpet avslutas. Det kallas undersökningsplikt.

Då Anders hade köpt ett hus i god tro tidigare visste han hur viktigt det var att ta reda på alla fakta. För att eliminera så många risker som möjligt denna gång kontaktade han ett byggföretag som även erbjöd husbesiktning. Egentligen var Anders beredd på en del brister då huset såldes till ett väldigt rimligt pris. Men han ville veta vad som behövde göras för att kunna kalkylera kostnaderna. Dessutom kunde en brist vid besiktningen ge möjlighet till att pruta lite på priset, tänkte han.

Så går en besiktning till

Företaget som utför besiktningen börjar med att gå igenom alla papper. Det kan handla om handlingar som bygglov och ritningar. Sedan utförs en okulär besiktning. Därefter går de igenom huset noga. Här använder man alla intryck som lukt, syn och hörsel. Besiktningsmannen kan hitta brister som kan vara näst intill omöjligt för en icke insatt. Avslutningsvis görs ett samtal med ägaren för att höra vad denne har att säga. I protokollet som sedan skrivs hittar de åtgärder som rekommenderas.

Det finns alltid en risk att huset har dolda fel. Vilket innebär att de inte upptäckts vid besiktningen. Då gäller andra regler som kan hjälpa den nya ägare att få hjälp antingen genom att den förra ägaren får stå för kostnaden, eller att husköpet går tillbaka. Viktigt är att se vad som gäller i det aktuella fallet. Läs mer om husbesiktning på denna hemsida: mhbyggteknik.se/

21 Jun 2021