Köpa Villa

Välkommen!

Här hittar du all information du behöver för att köpa en villa.

  • Att tänka på
  • Allmänna tips
  • Leva i villa
  • Vilka kostnader?
  • Hur det är att bo i villa
  • Renovera villa

Ta hjälp i trädgården

Många villaägare lider av stora och störande träd i trädgården. Det kan röra sig om att de står för nära bostadshuset eller garaget. Eller rent estetiskt stör utsikt från fönster och uteplatser eller är i vägen för solen och skapar skugga.

Eftersom det är ett stort och svårt projekt att ta ner ett eller flera stora träd så är det mycket svårt att göra själv. Det rekommenderas starkt att ta hjälp av en trädfällare, det vill säga en arborist.

Ett professionell trädfällare har dokumenterad kunskap och erfarenhet av att ta ner stora träd på ett säkert och effektivt sätt. De har stor kunskap om olika trädsorter och deras unika egenskaper samt kunskapen hur man kapar dessa på bästa sätt utifrån olika förutsätningar.

Olika metoder och tekniker vid trädfällning

Allt trädfällningar är unika. För det första har alla sorters trädarter olika egenskaper men omgivningen är ofta avgörande för val av metod. I villaområden och andra tätbebyggda områden är det av yttersta vikt att man vet vad man gör och väljer passande teknik för att inte skada egendom och närliggande elledningar och annat. I skogen är det en helt annan sak där man inte behöver ta ställning till vara trädet hamnar på samma sätt. 

I de allra flesta fallen görs en trädfällning genom en en metod som heter sektionsfällning. Det innebär att trädstammen kapas bit för bit för att inte skada omgivningen. Det tar såklart längre tid än att bara kapa trädet och låta det falla. Detta kan ske på olika sätt.

Olika varianter av sektionsfällning 

Vanlig trädfällning - När det inte är trångt går det att göra en traditionell trädfällning när man helt enkelt sågar av stammen med motorsåg och sedan fäller det åt lämpligt håll. Med hjälp av en fällriktare fälls trädet effektivt där man vill. Det är av yttersta vikt att planera noggrant innan man genomför fällningen.

Klättring - Metoden innebär att en arborist klättrar upp i trädet med hjälp av klättersporrar öfr att sedan i etapper kapa trädet uppifrån och ner. Eftersom det blir mindre nedfallande bitar av stammen minskar risken för skador. Men det är ändå viktigt att dessa faller på avsedd plats.

Mobilkran/Skylift - I vissa fall är det inte möjligt att klättra upp i ett träd på grund av att trädet inte bedöms säkert att klättra i eller står på en plats om inte är säkert nog. En fördel med denna metod är att det går fortare eftersom man kapar i större sektioner.

11 May 2019