Köpa Villa

Välkommen!

Här hittar du all information du behöver för att köpa en villa.

  • Att tänka på
  • Allmänna tips
  • Leva i villa
  • Vilka kostnader?
  • Hur det är att bo i villa
  • Renovera villa

Ta hand om din fasad

Villaägare lägger ofta ner ett stort fokus på två stycken områden av sina hus. Grunden och taket; något man gör då man är medveten om att det är just dessa områden som slits som mest av naturen och som hela tiden tvingas motstå angrepp i form av vatten, snö, grundvatten, hagel och solljus. Kort sagt, huset och taket måste man som husägare se över med jämna mellanrum och det är alltså bra att så många fokuserar just på dessa två detaljer.

Men; man glömmer här ofta bort den tredje ytan på ett hus som drabbas – om än inte i lika stor utsträckning – av naturens angrepp och som även den således måste underhållas och ses över. Det vi talar om här är husets fasad och dessutom drabbas ganska hårt av andra faktorer dit vi främst kan räkna avgaser från bilar.

Ett hus i exempelvis Stockholm kommer oundvikligen att med tiden tappa sin glans, sin färg och det kommer att uppkomma sprickor i fasaden. Sprickor som dock till största del beror på att vatten samlats bakom och som vid kyla gör att fasaden spricker – liknande scenario som sker vid exempelvis tjäle och en väg av asfalt. Om man ser till dessa sprickor så är det av värde att fixa dessa så fort som möjligt och här kan man dra paralleller till hur man agerar just vid taket där man som husägare brukar täta, reparera och laga de problem som uppstår innan de blir alltför stora och kostsamma.

Det här gör man lämpligen genom att använda sig av murbruk och höra med en återförsäljare av sådant om vilket som passar bäst. En vanlig rekommendation i detta brukar bli så kallat KC-bruk som är en blandning av cement och kalk.

Dock – i vissa fall så räcker det inte med att på egen hand fixa, tvätta och putsa sin fasad ren i Stockholm och liksom vid taket kan en renovering vara nödvändig. Ett tak och en fasad har – kort sagt – en begränsad livslängd och det gör att man som husägare får räkna med att genomföra en fasadrenovering – ett projekt som är kostsamt och som man måste anlita professionell hjälp för. Bor man i Stockholm och står inför en fasadrenovering så har man dock här en liten fördel då det kommer till prislappen. Vi förklarar varför!

Billigare fasadrenovering i Stockholm

I och med att det är ett relativt vanligt förekommande fenomen med fasadrenovering i Stockholm så finns det också väldigt många företag som erbjuder tjänsten. Tack vare detta så kan man som kund – genom lite detektivarbete – också få fram ett bättre pris.

Genom att undersöka priserna mellan de olika företagen så kan man också ställa offerter mot varandra till dess att man hittat ett lämpligt pris. Det här blir svårare att göra i en mindre stad än Stockholm där utbudet är klenare mellan verksamma företag.

En annan sak som påverkar priset för en fasadrenovering – oavsett vilken stad i Sverige man bor i – är att man kan använda sitt rot-avdrag. Här gäller det dock att passa på då det vid årsskiftet sänks från nuvarande 50- till 30%.

Läs mer om fasadrenovering här.

17 Apr 2017