Köpa Villa

Välkommen!

Här hittar du all information du behöver för att köpa en villa.

  • Att tänka på
  • Allmänna tips
  • Leva i villa
  • Vilka kostnader?
  • Hur det är att bo i villa
  • Renovera villa

Ståldörrar ger en extra barriär

Ståldörrar är ett massivt hinder, både mot inbrottstjuvar och mot brandrök och eld. Det ger dig extra säkerhet att kunna låsa en ståldörr. Välj bland såväl rustika som eleganta modeller.

Möts man av en ståldörr, tänker man direkt att där finns något värdefullt bakom den. Det behöver inte vara sedelbuntar, det kan också vara ett varulager. Man stänger in sina tillhörigheter så att ingen kommer åt att stjäla dem. En ståldörr är också ett skydd, så att en brand inte kan spridas i fastigheten.

Vad har du på lager?

Förutom stöldrisken kanske det finns andra risker att skydda sig mot. Den som har giftiga eller frätande ämnen på lager kan till och med vilja skydda tjuven. Låsta utrymmen är särskilt viktiga när det på en etikett står att produkten ska förvaras utom räckhåll för barn, att den är irriterande, brandfarlig, kan bilda giftiga gaser eller irriterande ångor. Då håller vi lagerdörren, den stabila ståldörren, stängd.

Ståldörrar är tillverkade med fokus på brandsäkerhet och stabilitet. De tillverkas av företag som är experter på just detta, och de vet hur ståldörren ska vara beskaffad för att motsvara höga krav. För fastighetsägare är det en ansvarsfråga, både gentemot försäkringsbolag, hyresgäster och myndigheter, att ståldörrar finns där det behövs. Givetvis är det lika viktigt i en fabrik som på ett kontor.

En snygg ståldörr inomhus

Ståldörrar är oftast kompakta och tunga, och vi har vant oss vid att de ser ut på det viset. Men det tillverkas också ståldörrar som håller hög standard när det gäller säkerhet men är lite nättare i sitt utseende. Därför finns det modeller av ståldörrar som rentav är snygga. De är också avsedda för avspärrning, men de kan exempelvis målas i en snygg färg och mer se ut som en vanlig dörr. Därför passar en ståldörr in i vilken omgivning som helst. Du kan till exempel ha tyngre ståldörrar mellan olika avdelningar på ditt företag, och eleganta ståldörrar på kontoret. Ändå har du ett fullgott skydd i hela fastigheten.

Kanske du skulle behöva ytterligare en ståldörr någonstans i huset. I så fall kan du leta på internet, för det finns företag som säljer både funktionella och snygga ståldörrar. Det är som med en försäkring, har man den så är man betydligt tryggare än om den saknas. Om det börjar brinna eller om du får påhälsning av tjuvar, är ståldörrarna en tillgång som skyddar dig i enlighet med gällande regler.

21 Oct 2020