Köpa Villa

Välkommen!

Här hittar du all information du behöver för att köpa en villa.

  • Att tänka på
  • Allmänna tips
  • Leva i villa
  • Vilka kostnader?
  • Hur det är att bo i villa
  • Renovera villa

Serva bilen själv?

Är det värt att lämna in bilen till en bilverkstad för service eller går det lika bra att utföra bilservicen själv? Det enkla svaret är, som så ofta i med dylika frågeställningar - det beror på. Har du en grundläggande kunskap om hur din bil är beskaffad samt de rätta verktygen klarar du av en grundbesiktning på din bil, men känner du dig osäker på dina förkunskaper och förmåga råder vi dig att gå till en professionell bilverkstad här i Solna och få hjälp. Typ av service

Man brukar dela upp grundläggande bilservice i två kategorier, basservice och grundservice. Basservicen utför du oftast själv, den innefattar oljebyte, byte av filter för luft och olja, samt att man tar en titt på motorns och bilens övriga delar och avgör om de ser hela ut eller behöver bytas ut, en så kallad okulär besiktning.

En grundservice är lite mer omfattande, men även den kan en normalhändig person oftast utföra på egen hand. Viktigt när man utför en grundservice på sin bil är att man följer de riktlinjer för grundservice som finns angivna i bilens servicebok, annars upphör garantin att gälla. Exempel på moment i en grundbesiktning är att kontrollera strålkastare, hjulupphängning och bromssystem. Bilverkstäder och bilreparatörer har ofta gör-det-själv-hallar där man lätt utför denna typ av arbete. Värdet av original – en tvistefråga

En aspekt av gör-det-själv är att du inte får en professionell stämpel i serviceboken, vilket vissa menar sänker värdet på din bil. Då är frågan du ska ställa dig hur länge du har tänkt behålla din bil? Om du inte har för avsikt att sälja den inom överskådlig framtid, kommer den antagligen inte att ha särskilt högt andrahandsvärde, och då spelar rätt stämpel i serviceboken faktiskt inte så stor roll.

Är det däremot av värde för dig att rätt reservdelar används, och att få en korrekt servicestämpel inför en försäljning gör du naturligtvis rätt i att vända dig till en auktoriserad reparatör. Tron på originaldelars betydelse för bilens värde tenderar dock att överdrivas en hel del i Sverige i jämförelse med andra länder i Europa. Andra reservdelar som säljs betydligt billigare håller precis samma kvalitet som en långt dyrare ”originaldel”.

Likaså med skillnaden mellan auktoriserade serviceställen och allmänbilverkstäder, kvaliteten är likvärdig men en oberoende verkstad blir oftast billigare. Många experter menar att utvecklingen i Sverige kommer att gå åt samma håll som i övriga Europa, att konkurrensen blir större och att priserna på bilservice kommer att sjunka. I nuläget blir i själva verket många bilägare lurade att välja auktoriserad service och dyra originaldelar i tron att garantin annars bryts eller att bilen sjunker drastiskt i värde. Kärlek och omtanke

I ljuset av detta kan du fundera över vad du faktiskt kan göra själv för din bil. På nätet finns mycket information att hämta kring hur du bäst utför service på din bil. Oberoende serviceställen kan hjälpa dig med de punkter som du känner att du inte klarar av själv, det går alltid att komma överens om ett pris som båda parter är nöjda med. Tar du hand om din bil och ger den rätt kärlek och omtanke med jämna mellanrum kommer du att ha en bil som rullar länge, och dessutom en hel del pengar över att spendera längs vägen.

12 Sep 2017