Köpa Villa

Välkommen!

Här hittar du all information du behöver för att köpa en villa.

  • Att tänka på
  • Allmänna tips
  • Leva i villa
  • Vilka kostnader?
  • Hur det är att bo i villa
  • Renovera villa

Se upp på taket

Är det länge sedan som du kontrollerade ditt tak senast? Har man hus är taket bland det viktigaste som finns på huset. Har man stabil grund och stabila väggar, spelar det egentligen ingen roll om taket läcker. Vad ska du med stabil grund till eller stabila väggar till om du ändå råkar ut för fukt- eller vattenskada på grund av att taket inte håller tätt? Ett vanligt tak av tegelpannor behöver ses över åtminstone efter 20 år. Om du vet att det är så länge sedan taket sågs över är det hög tid att göra det nu. Kanske du behöver se över undertaket, byta ut trasiga tegelpannor, eller varför inte lägga ett helt nytt tak? Men vad kan det kosta att lägga om sitt tak? Svaret är beroende på hur stort taket är och vilket byggmaterial som du väljer. 

Så mycket kostar olika tak

Här går vi igenom vad de olika byggmaterialen kan kosta. Vi börjar med det mest kostnadsmässiga och sedan i fallande pris

Tegeltak – kostar allt mellan 200-250 kronor per kvadratmeter. Tegel har den fördelen att det är det mest klassiska utseendet. Det har använts i Sverige i tusentals år och är det vi oftast förknippar med tak. Under medeltiden använde man detta som tak till kyrkor. Under 1600-talet använde man detta till herrgårdar och framför allt till byggnader i städerna då det var mindre brandfarligt än trätak. Det var först under 1800-talet som man började använda det till vanliga boningshus.

Shingeltak – kostar allt mellan 170-230 kronor per kvadratmeter. Detta material består av glasfiberväv som har impregnerats och täckts med oxiderad asfalt. I asfalten ligger en yta med krossad Shiffer eller korn av mineraler och gör den motståndskraftig mot fukt och väta. Skifferkornen gör taket motståndskraftigt mot solens starka strålar. Detta material är relativt lätt att lägga själv.

Betongtak – kostar allt mellan 160-210 kronor per kvadratmeter. Betongen är som bekant mycket hållbart. Betong på tak har inte slagit igenom nämnvärt i Sverige, vilket är anmärkningsvärt med tanke på den långa hållbarhet som betong har. Kanske beror det på att betong gör taket relativt tungt. Då är tegeltak med levande.

Plåttak – kostar allt mellan 150-200 kronor per kvadratmeter. Man kan lägga plåttak själv, men avser man att lägga en falsad plåt på taket, måste man anlita en professionell takläggare eftersom det krävs kunskap om hur sådan plåt ska läggas på huset. Ett plåttaks svaga punkt är skarvarna och därför är det viktigt att man vet hur man skarvar det, samtidigt som det är mycket viktigt att underarbetet görs med millimeters precision.

Papptak – kostar allt mellan 100-150 kronor per kvadratmeter. Papptak är inte gjort av papp, trots namnet. Men till en början gjordes papptaket av takpapp, stenpapp och i ark som lades i mönster, liknande skiffertak. Under mitten av 1800-talet lade man papptak med tjärpapp, som tillverkade i långa våder som lades vertikalt från nick till takfot. I början av 1900-talet lades papptak ivåder som lades horisontellt.

Vilken takläggare ska du välja?

Valet på byggmaterial till tak beror på hur mycket du kan tänka dig att lägga på ditt tak. När det kommer till arbetskostnaden på cirka 20.000 kronor efter ROT-avdraget, för ett tak på cirka 120-130 kvadratmeter. Bor du i Jönköping har du mer än 40 takläggare att välja mellan. Så vad ska du titta på när du väljer takläggare? Du kan alltid googla takläggare Jönköping och därefter ta kontakt med några av de takläggare du får som förslag av Google. Be om offert och referenser. Om något av företagen ger dig garanti på sitt arbete eller på sina tak bör du välja dem, eftersom det innebär att de då är noggranna både med materialval och sitt eget arbete. Här rekommenderar vi att inte enbart titta på pris, utan till helheten. Du vill ju inte ha en takläggare som fuskar med ditt tak, eller hur? Läs mer här om takläggare i Jönköping på: http://www.takläggarejönköping.nu.

5 Jun 2018