Köpa Villa

Välkommen!

Här hittar du all information du behöver för att köpa en villa.

  • Att tänka på
  • Allmänna tips
  • Leva i villa
  • Vilka kostnader?
  • Hur det är att bo i villa
  • Renovera villa

Säker och professionell trädfällning i Stockholm

Ett träd kan vara i behov av vård, beskärning eller behöva fällas. En trygg och säker trädfällning i Stockholm kan utföras av en välutbildad arborist.

Träd finns av många olika sorter som bland annat lövträd, barrträd, fruktträd och prydnadsträd. De är alla vackra på sitt sätt, i alla fall då det är friska. Ibland kan det hända att ett träd drabbas av sjukdom och behöver fällas. Det kan även vara aktuellt i andra situation om trädet av någon anledning står i vägen.

Är det bara att ta fram motorsågen och börja fälla trädet? Nej, så enkelt är det givetvis inte då en trädfällning måste utföras på ett säkert sätt. Om du inte har den kunskap som krävs ska du aldrig ge dig på att utföra jobbet på egen hand. Lämna uppdraget åt en arborist som är utbildad inom trädvård.

En trädfällning kräver en hel del utrustning

Att det behövs en motorsåg när du ska fälla ett träd är givet, men vet du vad du mer behöver? Du behöver byxor med sågskydd, sågskyddskängor, handskar och hjälm med visir. Om du behöver klättra upp i trädet vid trädfällning behövs det en hel del säkerhetsutrustning.

Om du anlitar en arborist i Stockholm behöver du inte fundera på all utrustning som krävs. Du kan även få hjälp med trädbeskärning eller en trädbesiktning. Tänk på att ta ner fågelholkar om det finns i trädet innan fällning. Plocka gärna undan saker som står runt omkring trädet så blir det lättare för arboristen att utföra arbetet.

12 Aug 2022