Köpa Villa

Välkommen!

Här hittar du all information du behöver för att köpa en villa.

  • Att tänka på
  • Allmänna tips
  • Leva i villa
  • Vilka kostnader?
  • Hur det är att bo i villa
  • Renovera villa

Rotavdrag i Järfälla – vilka firmor anlitas?

Rotavdragen i Järfälla har brukats ganska flitigt, precis som i många andra delar i närheten av Stockholm eller i Stockholms län, som Järfälla är en del av. 2009 var antalet köpare i Järfälla 1 812 – 2016 var det 7 085. Vilka exakta yrkesgrupper det handlar om framgår inte av statistiken – men allmänt känt är att det handlar just om det som rotavdraget omfattar, det vill säga firmor som gör arbeten på huset. Här är exempel på yrkesgrupper som kan ha tagit del av ökningen av rotavdraget i Järfälla:

Målare

Att anlita målare är mycket vanligt – förmodligen mycket mer vanligt idag än vad det var för bara några år sedan. Detta inte minst tack vare rotavdraget. En målare kan spara mycket tid, arbete – och skador på fastigheten. Målar man utan förkunskaper, och kanske inte är så händig av sig, är det lätt att något blir fel. Många föredrar helt enkelt att en professionell målare kommer och gör jobbet.

De flesta typer av ”vanliga” jobb som förknippas med målare, omfattas även av rotavdraget. Målning av tak, golv, väggar, fönster och element är exempel på det. Även målning av fasader och tapetsering är avdragsgillt. Målning av staket eller mur omfattas dock inte av rotavdraget.

Elektriker

Vissa jobb som elektriker utför är även det berättigat till rotavdrag. Kraven är, som med så andra rot-jobb, att arbetet ska utföras i eller i nära anslutning till bostaden. Köparen måste även äga bostaden för att ett rotavdrag ska kunna göras.

De jobb som omfattas av regelverket är bland annat indragning av el, modernisering av el, installation och jobb med elcentraler (även kallat proppskåp) och installation, reparation och byte av solceller.

Det är även viktigt att känna till de jobb som inte omfattas av avdraget. Det här är bland annat eldragning i trädgård samt installation eller reparation av larm.

Bygg

Området ”bygg” är ganska stort. Således finns det många jobb inom området som omfattas av regelverket kring ROT. Exempel på jobb som ingår är slipning och byte av golv, tak och väggmaterial. Likaså kan man anlita en firma för klinker- och kakelsättning och få halva arbetskostnaden subventionerad av staten.

Andra jobb som kan göras avdrag för är dessa:

  • Byte och/eller reparation av luckor i köket, dörrar, dörrhandtag och dörrar.
  • Underhåll av entrétrappor, terrasser och tillhörande räcken. Det är förutsatt att de är hopbyggda med bostaden.
  • Reparation av skador som uppstått till följd av skadedjur
  • Ned- och uppmontering av byggställningar.

Järfälla är ett område med mycket villor och radhus. Området bygg kanske alltså är särskilt populärt att anlita firmor för, och därmed också använda ROT för jobben. I Stockholms innerstad, där det mest finns lägenheter, kan det vara så att elarbeten och andra jobb som utförs i just lägenheter är vanligare.

20 Feb 2017