Köpa Villa

Välkommen!

Här hittar du all information du behöver för att köpa en villa.

  • Att tänka på
  • Allmänna tips
  • Leva i villa
  • Vilka kostnader?
  • Hur det är att bo i villa
  • Renovera villa

Riv ut allt radon

Har du köpt en gammal villa? Att renovera ett gammalt hus och bo i ett sådant är ganska charmigt. Då är det roligt att renovera i gammal stil och bevara den charmen som ett gammalt hus kan ha. Är det ett hus som är byggt någon gång under 1930-talet fram till 1970-talet, bör du ta reda på om det finns radon i huset. Om så skulle vara bör du ta bort så mycket av materialet som kan avge radon.

Radon är mycket farligt att andas in

Som du säkert känner till är radon mycket giftigt att andas in. I det långa loppet kan det ge alla dem som bor i huset andningssvårigheter. Bor du kvar och inte avlägsnar radonet, kan du drabbas av cancer. Att själv avlägsna radon som finns i allt från isoleringsmaterial, i grunden, i tapeter, eller som isolering av ventiler, golv och väggar, är direkt skadligt och vi avråder från att göra det. Radonet bör saneras av experter, som själva vet vilka skyddsdräkter som krävs och som vet hur det ska hanteras.

Ta kontakt med företag som sanerar radon

Radonet är som giftigast just när man hanterar det. Vad kan man då göra? Man bör ta kontakt med ett radonsaneringsföretag, som kommer och undersöker huset och kan se var radonet kan finnas. Det finns lite olika saker de kan göra för att du som bor i huset ska kunna fortsätta bo där på ett säkert sätt. Har du radon som sitter i väggarna, bör man riva bort det och ersätta med nya tapeter.

Ersätt radon med nytt material

Finns det i isoleringsmaterialet, bör man göra samma där. Allt gammalt bör då ersättas med nya byggmaterial. Man river då bort fönsterlister. Sedan monterar man spaltventlier i fönsterkarmarna och monterar ytterväggsventiler. Är det omfattande radon i huset, bör man också förbättra självdragssystemet och rensa kanalerna och öppna med frånluftsventiler och installera ett frånluftssystem. Detta kostar inte särskilt mycket. Vill man helt och hållet vara pop den säkra sidan kan man även installera en mekanisk till- och frånluftssystem med värmeåtervinning. En sådan installation ökar luftomsättningen. Man installerar då en värmeväxlare eller en värmepump.

Så gör man om radon finns i grunden

Har ni däremot markradon kan man täta bottenplattan där man märker att radonet läcker in. Man kan även installera en särskild radonsug. Den skapar då ett undertryck i bottenplattan som förhindrar radonet att sugas in i huset. I samma veva kan man installera ett till- och frånluftssystem med värmeåtervinning, Det är då ett system där luften går ut, och luftpumpen ser till att nytt syre kommer in utifrån. Men har man läckande radon i markplanet måste det i stället rivas och ersättas med nytt.

Installera rätt sorts ventilsystem

Eller så måste man i stället installera en värmepump som inte drar in luften utifrån, en så kallad FTX-ventil. Man kan installera en radonsug i ventilationsröret. Det är mycket viktigt att installera rätt ventiler i ett hus som har radon. Vad som behöver åtgärdas just i ditt hus, bör en expert hjälpa till med att avgöra. Tar du kontakt med ett företag som är experter på radon kan de göra ett hembesök hos dig och ge dig råd och tips på vad som är bäst just i ditt hus.

19 Mar 2018