Köpa Villa

Välkommen!

Här hittar du all information du behöver för att köpa en villa.

  • Att tänka på
  • Allmänna tips
  • Leva i villa
  • Vilka kostnader?
  • Hur det är att bo i villa
  • Renovera villa

Rätt brunnsborrning innan bergvärme

Är du en av de privatpersoner som ser att räkningen för energi och uppvärmning av din villa börjar närma sig smärtgränsen? Sant är att många betalar för mycket pengar och att det finns alternativ som kan ge ett avsevärt mycket billigare hushåll. Att exempelvis byta till bergvärme är ett av de absolut bästa vägarna till en lägre kostnad för uppvärmning av huset.

Rätt installation, rätt dimension på borrhål till rätt typ av hus kan innebära att en villaägare kan sänka sina årliga kostnader för uppvärmning och energi med närmare 80% - detta varje år.

Sett ur den synvinkeln så är bergvärme naturligtvis svårslaget, men det finns även andra fördelar. Inte minst sett till miljön. Bergvärme tar tillvara på lagrad solenergi från berggrunden och det innebär att man skapar ett kretslopp där huset värms upp på ett naturligt och grönt sätt. Det är en fråga som även den ligger rätt i tiden, detta med klimathotet i åtanke och där vi alla kan göra positiva avtryck i syfte att minska på påverkan på ett negativa klimatförändringar.

Bergvärme är definitivt ett sätt att bidra till en bättre värld. Hur ser då dina förutsättningar ut för att värma upp villan med bergvärme? Det är en fråga som kan ställas ur två olika infallsvinklar: den ekonomiska och den geologiska. De hör också ihop.

Två män tittar på ritningar inför brunnsborrning

Hur ser dina förutsättningar ut?

Först och främst så ska man veta att bergvärme inte är för alla. De geologiska förutsättningarna måste finnas där och det måste vara lönsamt att genomföra en brunnsborrning för att kunna förse huset med denna energi. Det kan mycket väl vara så att det inte fungerar och att andra, alternativa lösningar - jordvärme, vattenvärme exempelvis - är bättre.

Man ska även ha andra saker i åtanke. Gäller det bergvärme så måste man även ha närhet till grannarna i åtanke. Om du har en granne med bergvärme så kan du nämligen inte genomföra en brunnsborrning närmare än 25 meter från dennes borrhål; det skulle påverka effekten radikalt och ni båda skulle få betydligt sämre effekt än vad ni betalat för. Det krävs således en undersökning av området innan en brunnsborrning kan ske.

Brunnsborrning av rätt företag

Det är också det som, till stor del, leder oss till den ekonomiska sidan av bergvärme. Det är dyrt att installera och det är den initiala brunnsborrningen som kostar pengar. Ju djupare man tvingas borra, desto kostsammare blir det - och desto mindre valuta för pengarna får man.

En rimlig kostnad för bergvärme - inklusive brunnsborrning, köp av värmepump, installation och med Rot-avdraget inbakat i priset - är mellan 80-100.000 kronor. Börjar siffran stiga högre än så bör man kanske överväga andra lösningar. Det blir då svårt att se att det ska löna sig i längden.

Den stora kostnaden handlar om brunnsborrning och det är också den som påverkar effekten. Här kan vi inte nog trycka på vikten av rätt företag. Det finns företag som erbjuder brunnsborrning av sämre kvalitet och det finns de som tar saken på det allvar som frågan förtjänar. Du som lekman kan - av förklarliga skäl - ha svårt att veta hur djupt man måste borra och till vilket pris det ska ske.

Vi råder dig därför att A) ta in så många offerter som möjligt och B) se över så många referenser som möjligt och C) se till att kontrollera företaget innan du skriver under avtalet. Det senare kan innebära att du kollar att de har F-skatt - och därmed kan ge dig möjlighet att använda rot-avdraget - och att du ser över certifikat och branschtillhörighet. Är man exempelvis knutna till Geotec så är detta en stor fördel som definitivt kan ge dig ett säkrare jobb, till ett bättre pris och där du i slutändan får ut maximal effekt av din investering i bergvärme. Hittar du dessutom ett företag som inkluderar brunnsborrning och installation av bergvärmepump i sin tjänst så är det en stor fördel. Det skapar trygghet och ger en mer kostnadseffektiv lösning.

Läs mer om brunnsborrning på https://www.brunnsborrningstockholm.com/

4 Feb 2020