Köpa Villa

Välkommen!

Här hittar du all information du behöver för att köpa en villa.

 • Att tänka på
 • Allmänna tips
 • Leva i villa
 • Vilka kostnader?
 • Hur det är att bo i villa
 • Renovera villa

Problem som kan uppstå vid badrumsrenovering

De allra flesta som ska genomföra en badrumsrenovering anlitar en byggfirma för att utföra arbetet. Orsaken är att få har kunskapen som krävs för att genomföra renoveringen på ett fackmannamässigt sätt utifrån de branschregler som finns.

Om det inte sker fackmannamässigt är risken stor för vattenskada och att försäkringsbolaget sedan väljer att inte betala ut någon ersättning. Fem av de vanligaste problem som kan uppstå vid en badrumsrenovering är:

 • Inte insatt i branschreglerna

Det är lätt att hitta filmer på Youtube och artiklar på nätet om vad man ska tänka på för att följa de branschregler som finns. Men reglerna ändras över tid – utan att detta alltid uppdateras i dessa artiklar. Den som vill utföra arbetet själv bör därför alltid kolla på Boverkets hemsida gällande vad ”lägstakraven” är för tillfället.

 • Slarva med golvbrunnen

Golvbrunnar som är från 1990 eller tidigare bör alltid bytas ut. Detta eftersom standarden och regelverket har ändrats sedan dess. Man bör vara extra noga vid installationen av golvbrunnen eftersom dåliga installationer är den vanligaste orsaken till vattenskador enligt branschorganisationen Säkert Vatten.

 • Dålig kunskap om våtrum

Det skiljer sig något mellan vad som klassas som våtrum hos Boverket och i de branschregler som utformats av Byggkeramiska rådet. Men genom att följa branschreglerna är man säker på att jobba med marginal.

Finns det dusch eller ett badkar i rummet är det tydligt att det är ett våtrum. Men även rum som bara har toalett bör ha ett visst ytskikt. I detta fall räcker det med ett ytskikt på golvet som viks upp på väggen minst 50mm.

Diskussioner har förts inom olika branscher att även rekommendera tätskikt i kök. I likhet med ovan handlar det då om ett tätskikt som går upp lite på väggarna. Orsaken är att allt för många vattenskador uppstår efter problem med vitvarorna i köket. Än så länge finns inget krav på att ytskikt måste finnas – men det är en trygghet att bygga så.

 • Glömma besiktningsmannen

När en badrumsfirman anlitas för att genomföra en badrumsrenovering brukar det alltid avslutas med att en besiktningsman kommer ut och besiktar arbetet. Detta är en oberoende part som därmed kan avgöra att arbetet genomförts enligt de regelverk som finns. Det finns alltså inte något krav på att besiktningsman ska anlitas men för företagets säkerhet och kundens trygghet är detta mycket vanligt.

De som däremot genomför arbetet själv glömmer ofta att genomföra denna besiktning. En del väljer bort det av ren snålhet men framförallt handlar det om okunskap. Detta trots att en besiktning är än mer viktig när man utfört arbetet själv.

 • Dålig perforering

För att kunna sätta upp badrumsskåp och krokar kan det behövas göras en perforering i ytskiktet. Överlag ska man undvika detta så mycket som möjligt då hålen ökar risk för fuktskador. Man bör därmed tänka till ordentligt innan hålen skapas. Är det kakel bör enbart erfarna personer borra hålen. Risken finns att kaklet spricker och därmed skapar fula skador som även fukten kan ta sig in genom.

9 Feb 2017