Köpa Villa

Välkommen!

Här hittar du all information du behöver för att köpa en villa.

  • Att tänka på
  • Allmänna tips
  • Leva i villa
  • Vilka kostnader?
  • Hur det är att bo i villa
  • Renovera villa

Passivhus – energisnålt boende

Om du värnar om miljön och vill minimera uppvärmningskostnaderna i ditt hus, kan du bygga ett passivhus. Du får värmekomfort och slipper belasta klimatet.

De senaste tjugo åren har miljötänkande i flera avseende kommit i fokus. Vi ska inte förstöra klimatet genom att släppa ut miljöfarliga ämnen i naturen. Att värma upp nybyggda hus med fossila bränslen är bara inte att tänka på. Det blir alldeles för dyrt och dessutom leder det till utsläpp av skadliga klimatgaser.

Vad är då ett passivhus? Vi kan också kalla denna typ av hus för ett lågenergihus. Definitionen av ett passivhus innebär att förbrukningen av all elektricitet i ett hus inte får överstiga 10 watt per kvadratmeter. Det låter som en saga, men hur värms då huset upp?

Passivhus – välisolerade hus

I äldre hus är det vanligt att “elda för kråkorna”. För att komma ifrån detta slöseri i nya hus är det klokt att välja byggmaterial med omsorg och dessutom se till att huset blir välisolerat. Det går självklart inte att göra avkall på husets ventilation, men med värmeväxling värms inkommande luft upp av frånluften. I ett passivhus återvinns mer än 90 % av värmen i frånluften.

Men varifrån kommer värmen i frånluften? Den kommer från hushållsapparater, lampor och kroppsvärmen från de boende. Och glöm inte bort att solens instrålning hjälper till att värma huset en stor del av året. Ett passivhus kan byggas med naturmaterial utan plaster och mineralull. Husets väggar avger därför inga emissioner av skadliga ämnen. Med andra ord ett hälsosamt hus för både kroppen och för plånboken.

29 Apr 2023