Köpa Villa

Välkommen!

Här hittar du all information du behöver för att köpa en villa.

  • Att tänka på
  • Allmänna tips
  • Leva i villa
  • Vilka kostnader?
  • Hur det är att bo i villa
  • Renovera villa

OVK-besiktning – ett måste för varje fastighet

OVK-besiktning måste utföras i varje fastighet i Sverige. Begreppet är en förkortning av Obligatorisk Ventilations Kontroll och kan göras endast av en certifierad besiktningsman.

För att en fastighet ska fungera som den ska krävs det mycket och ständigt underhåll. Olika former av besiktningar ingår i det här underhållet. Ett exempel är hissbesiktning samt kontroll av tvättstuga och övriga gemensamma eller delade utrymmen där maskiner finns. Samma gäller även ventilationssystemet. OVK-besiktning är nämligen en förkortning av Obligatorisk Ventilations Kontroll som inte bara är en nödvändighet utan är en lagstadgad typ av kontroll. Lagen om funktionskontroll av ventilationssystem är en av lagarna som tillämpas i det här fallet. Besiktningen är egentligen en funktionskontroll av ventilationssystemet. Hittas det några skador eller fel under den så måste fastighetsägaren åtgärda dem under angiven tid. Det är endast certifierade besiktningsmän som har rätt till att utföra OVK-besiktningar i Sverige. Efter utförd kontroll skriver besiktningsmannen under ett protokoll som intygar om att systemet är i gott skick.

Att besiktiga byggnader i Sverige

När bör fastigheter besiktigas i Sverige? Lagen säger att alla byggnader måste genomgå en funktionskontroll. Det enda undantaget är de så kallade småhus byggda för en eller två familjer då deras ventilationssystem måste ha en frånluftsventilation med en värmeåtervinning (sådana hus besiktigas endast vid installation av ventilationssystemet). Med andra ord ingår inte alla småhus i den kategorin utan endast dessa med frånluftsventilation. För resten av fastigheterna gäller det i princip att utföra en OVK-besiktning var tredje år. Skolor, förskolor, fritidslokaler och vårdlokaler ingår i den gruppen tillsammans med flerbostadshus, kontor och industrilokaler. Offentliga och privata byggnader med en fläktventilation utan någon värmeåtervinning gäller det att ha en besiktning var sjätte år.

Varför är det viktigt med OVK-besiktning?

Varför är det så viktigt med ett fungerande ventilationssystem och varför ska man besiktiga det? Svaret är relativt enkelt. Utan ett fungerande system försämras inomhusklimatet. De som vistas i fastigheten kan få huvudvärk, sänkt arbetsförmåga och överlag en försämrad hälsa på grund av dålig luft. Sverige är känt för sitt hårda klimat. Just vädret bidrar till att vi vistas inomhus längre perioder. Just därför är det extra viktigt för oss nordbor att ha frisk och bra luft inomhus. Ventilationssystemet ansvarar för just den biten. Observera att det är fastighetsägarens ansvar att se till att OVK-besiktningarna genomförs i enlighet med svensk lag. I det här fallet spelar ingen roll vem som nyttjar fastigheten. VI rekommenderar besöka denna hemsida: https://www.ovkbesiktningdalarna.se/

17 Apr 2020