Köpa Villa

Välkommen!

Här hittar du all information du behöver för att köpa en villa.

  • Att tänka på
  • Allmänna tips
  • Leva i villa
  • Vilka kostnader?
  • Hur det är att bo i villa
  • Renovera villa

När du vill veta mer om tomten

Behöver du veta mer om marken och tomten som du ska bygga på? När det är viktigt hur marken kommer att röra sig, eller hur det ser ut när du väl börjar gräva i marken, bör man göra inmätning av marken. Om det är så att man ska bygga vattenledningar i marken eller dra någon känslig ledning i marken är det viktigt att  veta hur innandömet kommer att se ut. 

Det är en inmätning

En inmätning är en metod som man använder för att på ett detaljerat sätt få veta hur marken ser ut långt nere i marken. Hur ser berget ut, eller hur rinner vattnet djupt nere i marken? Hur rör marken på sig? Om man känner till så många faktorer som möjligt innan man sätter igång och bygger på den desto bättre kan man sedan planera och bygga på den marken. Gör man inmätningar kan man sedan spara framtida kostnader. Man slipper få obehagliga överraskningar som kan bli dyra för den som bygger. Ibland har det ju hänt att man har byggt rakt över slukhål och sådana risker måste man minimera när man planerar byggen. Det behöver inte bara handla om hur, utan det är lika viktigt när det kommer till broar, ledningar, nät, master och andra större byggnader.

Ingenjörer utför inmätningar

Det är viktigt att det är rätt slags personal som gör inmätningarna så att de utförs på rätt sätt och som kan tolka fakta som man får ut av inmätningen. Det är viktigt att kunna tolka resultatet av inmätningen och få råd om hur man kan gå till väga när det sedan kommer till byggmetod, hur man drar vägar, leder vatten och liknande. När man väl ska anlita någon som utför inmätningen är det alltså viktigt att anlita erfarna ingenjörer som kan ge rätt information och komma med rätt konsultation för framtida byggen och hur man bäst ska använda marken.

När man ska bygga, säg en järnväg, ledningsarbete eller ett hus, bör man veta hur marken kommer att röra sig i den närmaste framtiden. Kan man förutse sådant kan man minimera risken för att man senare behöver riva hus, eller lägga på stora kostnader på att reparera och underhålla byggen på en sådan mark. Det är viktigt med erfaren och kompetenta ingenjörer som ger tips och råd om hur man som byggherre, byggare, arkitekt och vid projektering ska göra för att bygget ska bli så bra som möjligt. Här kan du läsa mer om inmätning på: https://www.inmätning.com.

10 Apr 2019