Köpa Villa

Välkommen!

Här hittar du all information du behöver för att köpa en villa.

  • Att tänka på
  • Allmänna tips
  • Leva i villa
  • Vilka kostnader?
  • Hur det är att bo i villa
  • Renovera villa

Modern brandisolering gör skillnad

För att hindra eld att spridas i moderna byggnader finns tydliga byggregler om brandisolering som gör det lättare att begränsa elden och ge ökad brandsäkerhet.

Den stora branden i London år 1666 pågick mellan den 2 och 6 september och förstörde 13 200 hus, 87 kyrkor, 6 kapell och 44 företagsbyggnader. Hur många människor som omkom i branden är oklart. Branden började hos bagaren Farrionor på Pudding Lane och orsakades förmodligen av att bagaren glömde släcka sin ugn innan han gick till sängs. Kolstycken och närliggande ved fattade eld.

Brandisolering var ett okänt begrepp i London på 1600-talet. Det flesta hus var istället byggda av mycket lättantändliga material som trä och halm vilket gjorde att gnistor från bagarens hus antände angränsande hus. Husen låg tätt, gränderna var trånga och vinden hjälpte till att snabbt sprida elden. Förödelsen var stor men man lärde sig att det var nödvändigt att bygga hus med bättre brandisolering.

Moderna byggnader har brandisolering som hindrar eld från att sprida sig

Modern byggteknik har många regler för brandskydd och brandisolering, men det finns fortfarande äldre hus som kan behöva komplettering. Om du kontaktar ett företag som arbetar med brandskydd kan de komma och göra en inspektion av huset.

Efter inspektionen kan de med olika medel förbättra brandisoleringen och höja brandsäkerheten. Den vanligaste metoden att förbättra skyddet i ett hus är att lägga in stenull i väggar och golv. Stenull är ett mjukt och formbart naturmaterial som är helt giftfritt. När man använder stenull som brandisolering fungerar den också som ljudisolering.

20 Apr 2022