Köpa Villa

Välkommen!

Här hittar du all information du behöver för att köpa en villa.

  • Att tänka på
  • Allmänna tips
  • Leva i villa
  • Vilka kostnader?
  • Hur det är att bo i villa
  • Renovera villa

Miljövänlig rivning i Stockholm

Rivning i Stockholm skall göras med omtanke och känsla för miljön. Låt ett företag med väl dokumenterad erfarenhet och expertkunnande genomföra rivningen.

Att låta riva i en fastighet, kan låta negativt eller destruktivt. Men det behöver det inte alls vara. I äldre hus måste du kanske göra stambyte och då behöver du riva för att komma åt rostiga avloppsrör. Om du skall bygga om i fastigheten, krävs ibland att du bilar i ett golv. Efter ombyggnaden får fastigheten ett lyft. Att riva och bila, var en nödvändig åtgärd.

Rivning är inte sällan ett miljöarbete. Sanering av farligt avfall som asbest, måste göras av experter som har nödvändig skyddsutrustning för arbetet. Ett företag som jobbar med den typen av sanering har speciella tillstånd. Detaljer från en rivning sorteras och går till återanvändning. Gamla tegelstenar kan exempelvis få en renässans i nybyggda hus i Stockholm.

Rivning med känsla

Innan arbetet med rivning av ett hus påbörjas, måste byggnaden kontrolleras. Vilka material finns i huset och förekommer farliga byggmaterial? Mängden rivningsmaterial måste självklart uppskattas. Ansökan om rivningslov måste skickas in till en myndighet. I ansökan ska man bland annat ange hur avfallet skall hanteras.

En rivning börjar med speciellt fokus på miljöfarligt avfall. En del av rivningsarbetet görs för hand, eftersom vissa detaljer skall bevaras och då krävs försiktighet. För tuffare och svårare sanering finns rivningsrobotar. Att ha koll på arbetsmiljön vid rivning, har hög prioritet. Hänsyn tas till rasrisk, damning och buller. När det mesta i ett hus rivits ut, återstår endast stommen och slutrivning sker då med grävmaskin

15 Jul 2022