Köpa Villa

Välkommen!

Här hittar du all information du behöver för att köpa en villa.

  • Att tänka på
  • Allmänna tips
  • Leva i villa
  • Vilka kostnader?
  • Hur det är att bo i villa
  • Renovera villa

Köpa villa och bygga Attefallshus

En villa kommer ofta med andra möjligheter som man kanske inte räknat med till en början. Tomten är ett exempel på en sådan möjlighet där man som villaägare kan förändra lite hur man vill. Det vi ska titta närmare på här gäller utökade behov och hur man kan stilla sådana genom att nyttja sin egen tomt. En familj som växer och ser att barnen blir äldre kan komma att behöva mer yta.

Ska man bygga ut det befintliga huset så kostar det pengar och det tillkommer dessutom en massa byråkratiskt gissel då man måste ansöka om bygglov. Ett bygglov som kostar pengar och som måste godkännas av sakkunnig person på Byggnadsnämnden. Det är något som kan ta tid och det kan innebära att den planerade byggnationen inte blir av då den helt enkelt inte godkänns. Det kan också – som många upplever – bli så att man tappar sugen och låter allting rinna ut i sanden.

Här finns det alternativ. Sedan 2014 så finns det nämligen en byggnad som är möjlig att resa utan något bygglov: ett Attefallshus. Attefallshuset finns i två variationer om har olika regler som måste följas.

Dels så har vi ett väggfast Attefallshus som man kan bygga som en tillbyggnad. Det får ha en area om maximalt 15 meter2. Höjden på tillbyggnaden får inte överskrida det befintliga huset. I övrigt så går det att inreda som man själv önskar – en ny köksdel, ett uterum, en bastu med relax, ett sovrum och så vidare.

Bygg- eller köp ett fristående Attefallshus

Den andra varianten är den mest populära. Ett fristående Attefallshus. Det byggs direkt på tomten och sitter inte fast i den befintliga byggnaden. Det fina med ett sådant är att det är möjligt att bygga som ett ren komplementbyggnad och där man således kan inreda det som ett året-om-boende. En perfekt lösning för den växande familjen där exempelvis tonåringen kan flytta ut - och ändå vara kvar i hemmet.

En annan lösning – och som var lite av tanken med ett fristående Attefallshus – är att hyra ut det. Det finns många städer i Sverige som har en klar bostadsbrist och här kan man alltså använda sitt Attefallshus för att dels lindra på bördan och dels också tjäna pengar på köpet.

Vi ska även tillägga att du själv väljer vad du vill använda denna byggnad till: garage, förvaring, carport, bastu och så vidare. Så länge du håller dig till de givna reglerna så är det din egen fantasi och dina behov som sätter begränsningarna. Ett fristående attefallshus kan man köpa och få levererat direkt hem till sin tomt. Det är en smidig lösning där man lämnar över allt ansvar till en entreprenör.

Det kostar lite mer, men å andra sidan så kan man själv också välja vilken design man vill ur leverantörens katalog. Man vet vad man får, helt enkelt, och kan direkt börja använda byggnaden. Det enda som krävs är att grunden är färdigställd och att – om man vill – ha förberett för vatten och avlopp. Resten sköter företaget.

Viktiga regler för Attefallshus

Vad är då reglerna för ett fristående Attefallshus? Enklast blir om vi radar upp de viktigaste här nedan:

  • 25 meter2 - 4 meter högt: För att det ska få kallas för ett Attefallshus så får arean inte överskrida 25 meter2 och takhöjden – mellan mark och taknock – får inte vara högre än fyra meter. Köper du ett attefallshus som levereras färdigbyggt så är naturligtvis detta byggt enligt reglerna. Bygger du själv så får du tänka till lite.
  • Startbesked: Det är – trots att bygglov inte fordras – inte bara att smälla upp ett fristående Attefallshus på sin tomt. Du måste först göra en anmälan – och invänta ett startbesked - till Byggnadsnämnden i din kommun. Detta kommer med en avgift som – tyvärr - är varierande. Kommunerna i Sverige sätter sina egna priser och det innebär att du i vissa fall får betala kanske 2000 år, i andra fall så mycket som 10.000 kronor. Det här, behöver regleras då det helt enkelt inte är rättvist. Till dess så får du lov att kolla upp hur stor kostnad som begärs i din kommun.
  • Avstånd till grannen: Ett Attefallshus får ej byggas närmare än 4.5 meter från tomtgränsen utan ett medgivande från grannen. Skulle det handla om närmare än 4.5 meter från en väg, en cykelbana eller en gångväg så ges ingen dispens. Gällande grannarna så kan det vara bra att kontakta dem och - till viss del - involvera dem i dina planer. Ditt Attefallshus kanske blir skrymmande och skymmer utsikt/sol även om du håller dig inom reglerna. Kanske kan en annan placering vara möjligt för att undvika framtida osämja er emellan.
30 May 2018