Köpa Villa

Välkommen!

Här hittar du all information du behöver för att köpa en villa.

  • Att tänka på
  • Allmänna tips
  • Leva i villa
  • Vilka kostnader?
  • Hur det är att bo i villa
  • Renovera villa

Hur går en solcellsinstallation till?

Våra ljusa sommarmånader lämpar sig väldigt bra för solceller. Men hur är det på vintern och varför måste solcellsinstallationen utföras av en elektriker?

Solceller fungerar väldigt bra i Sverige, även då solen inte skiner och det är molnigt. Ju fler ljusa timmar dygnet har desto mer el kan solceller producera. Det betyder att det även lönar sig med solcellsinstallation i de norra delarna av landet. Särskilt på sommaren under de månader då solen inte ens går ner.

Under sommaren är produktionen av el så pass stor att man sällan kan göra av med allt. Då kan man sälja den vidare till det fasta elnätet och tjäna en slant. Det jämnar ut kostnaden för den el man under vinterhalvåret måste köpa då solcellerna inte kan producera så mycket.

Företag som erbjuder solcellsinstallation och utbildning om systemet

Det gäller att läsa på innan man installerar solceller. Installationen måste ske på rätt sätt och av en behörig elektriker, då felaktigt installerade solceller kan leda till brand. Därför är det viktigt att man tar hjälp av ett certifierat företag som är experter på solceller och som utför solcellsinstallation.

Då kommer de först ut på plats för att se vilka förutsättningar som finns och för att bedöma hur stor anläggning man behöver. Därefter får man en offert som man får ta ställning till i lugn och ro. Väljer man att gå vidare monteras solcellerna, och systemet installeras och kopplas ihop med elnätet. Man får också en utbildning om systemet av företaget så att man förstår hur det fungerar. Skaffa dina solceller via detta företag: www.interceptsolar.se

12 Jun 2022