Köpa Villa

Välkommen!

Här hittar du all information du behöver för att köpa en villa.

  • Att tänka på
  • Allmänna tips
  • Leva i villa
  • Vilka kostnader?
  • Hur det är att bo i villa
  • Renovera villa

Hur fungerar ogräsättika?

Hur fungerar ogräsättika och är det ett bra alternativ för att få en vackrare trädgård? Många villaägare är måna om hur trädgården ser ut och man utvecklar genom detta också en direkt fientlighet mot allehanda ogräs och annan förfulande växtlighet. Detta krig innehåller ofta starka kemikalier och ämnen som inte är speciellt bra för vår miljö. Visst, ogräset kanske försvinner - men hur ser det ut på längre sikt? Ogräsättika är en bättre lösning.

Alla som någon gång testat att använda ättika inomhus i samband med städning vet också vilken effekt det ger. Att spruta lite ättika på kakel, klinkers eller på duschväggen gör att man med enkelhet kan få bort allt typ av smuts och mögel. Ättika kan även användas för att ta bort stopp ur avlopp och för att exempelvis ta bort alla typer av odör. Ett mirakelmedel som egentligen borde stå i städskrubben snarare än i skafferiet.

Principen för ogräsättika är densamma. Ättikan - en dunk innehåller 12% ättikssprit - går effektivt ner på djupet och tar bort det ogräs som finns mellan exempelvis plattor, som sticker fram mellan springorna i altanen eller som syns på grusgången. Några sprut rakt på växtligheten och därefter lite väntetid är det enda som krävs. Efter detta kan man som villaägare se att trädgårdens ogräs skrumpnar ihop och dör.

Fungerar ogräsättika mot allt ogräs?

Ogräsättika är som allra mest effektiv mot fröogräs. Det vill säga det ogräs som sprids via luften. Gällande den andra typen av ogräs - Rotogräs - så finns inte samma tydliga effektivitet. Där krävs upprepade behandlingar och i många fall så krävs det även mer muskelkraft och där man tvingas dra upp ogräset från rötterna.

Ser man till exempelvis vanligt ogräs som exempelvis tistel så finns tyvärr mer att önska gällande ogräsättikans förmåga att ta bort växten i fråga. Där får man prova andra alternativ och vi går igenom några av dessa här nedan.

Ta bort ditt ogräs utan kemikalier

Alla vinner på att sluta använda starka produkter innehållande en massa starka kemikalier. Det finns metoder som kan användas och som ger ett effektivt resultat. Vi tänkte rada upp några tips gällande detta:

  • Använd rätt redskap. Att dra upp maskrosor är inte helt lätt; de sitter ofta djupt och har starka rötter som sitter som berget. Här måste man använda sig av rätt verktyg och rätt teknik. Att vattna - gärna med hett vatten - innan ger bättre förutsättningar. Detsamma gäller om man använder sig av exempelvis en skruvmejsel för att lossa på rötterna.
  • Hett vatten. Som sagt, hett vatten är något som är bra att använda - både i syfte att mjuka upp ogräs och göra det enklare att hantera och sett till att de faktiskt även kan ta död på ogräset i fråga. Har du kokat potatis eller pasta så passa på att hälla ut vattnet i trädgården snarare än i avloppet.
  • Tidningar. Även ogräs är beroende av solljus och syre för att växa. Det innebär att du också kan kväva dem och förhindra ogräs från att växa. Placera några tidningar över riskområden och låt dessa ligga några dagar. Ogräset kommer genom detta att dö ut. Denna metod är även bra sett till ett förebyggande syfte. Har du anlagt ny jord så kan du med fördel lägga några tidningspapper över och slippa se att ogräs får fäste.

Läs mer om trädgårdsskötsel på https://www.trädgårdsskötselstockholm.se

rensa ogräs

28 Oct 2019