Köpa Villa

Välkommen!

Här hittar du all information du behöver för att köpa en villa.

  • Att tänka på
  • Allmänna tips
  • Leva i villa
  • Vilka kostnader?
  • Hur det är att bo i villa
  • Renovera villa

Har du sett över din säkerhet på ditt tak?

Den som har sett hantverkare som är vana att arbeta på höga höjder vet att de klarar av otroligt arbete som både innebär tunga lyft och vana att länge vistas på höga höjder. Här hoppas vi ju att de flesta har förstånd att alltid bära hjälm och säkerhetslina. Ingen blir glad över att finna en hantverkare nedanför sitt arbete. Här är det alltid arbetsgivaren som har det totala ansvaret för att hantverkaren kan arbeta säkert. En hantverkare har alltid några minimikrav på arbetsgivare att förse hantverkaren med lägsta möjiga säkerhet. Då handlar det om några vikiga komponeneter.

Arbetsställning för arbeten över 2 meter höga

Alla arbeten som sker över 2 meter över marken ska ha en byggnadsställning. En arbetsställning är för att den som arbetar på hög höjd, som tak, ska kunna transportera byggmaterial på ett säkert sätt och kunna ta emot sig ifall olyckan skulle vara framme. Detta vet vi att det fuskas en hel del med – tyvärr. Många liv hade antagligen ha räddats ifall en arbetsställning hade varit på plats där den hade behövts.

Säkerhetslina – livlinefäste

En säkerhetslina är ett absolut måste och den ska vara fäst i ett livlinefäste som sitter på taket. I den ska en hantverkare kunna fästa sin säkerhetslina, som ska förhindra fritt fall från tak.

Hjälm

En hjälm är absolut minimikrav för en hantverkare som befinner sig på tak för arbete. Man kan tycka att det är ett litet skydd om nu faran skulle vara på taket, men med tanke på att detta är minimum, finns det fler produkter som kan rädda bålen och ben och armar.

Bärläktstege – takstege – nockräcke 

Här gäller det att det ska finnas stegar som hantverkarna ska kunna röra sig längs och "handtag" på taket som hantverkaren ska kunna ta tag i under arbetets gång. Ofta har en hantverkare tunga material som ska hanteras på taket, vilket gör att han eller hon behöver olika hjälpmedel för att inte tappa balansen.

Anlita hellre proffsen än gå upp själv

Det är ju mycket svårt för en lekman att ge sig upp på tak och arbeta med tunga material, än mindre veta vad som ska göras på taket. Det är ju mycket viktigt att arbetet på taket sker på ett professionellt sätt för att undvika framtida skador. Då är det lättare att anlita en takläggare som vet exakt hur det ska göras. Har man ett tak som ska renoveras, läggas eller repareras till exempel i Umeå, finns det ett tiotal olika sådana hantverkare. Vilka är bäst? Vad ska man ens titta efter för att kontrollera kvaliteten på arbetet? Börja med att googla  tak Umeå då får du flera förslag på firmor som arbetar med detta i Umeå. Bor du inte där skriver du in din ort för förslag på orten där du bor. Ta kontakt, be om offert och referenser. Läs mer om takläggare i Umeå på: tak-umeå.se.

15 Jun 2018