Köpa Villa

Välkommen!

Här hittar du all information du behöver för att köpa en villa.

  • Att tänka på
  • Allmänna tips
  • Leva i villa
  • Vilka kostnader?
  • Hur det är att bo i villa
  • Renovera villa

Har du brandsäkrat din villa?

Om man vet hur en eld fungerar, kan man förebygga så att elden varken växer eller sprider sig. Det finns brandsäkra byggmaterial som man kan använda sig av. Brandmålarfärg, brandskyddstapeter och brandsäkra isoleringsmaterial – allt detta finns för att man ska kunna bygga eller renovera för att brandskydda sitt hus, eller sin lägenhet. Det går alldeles utmärkt att brandskydda sitt hem, mer än att se till att du har brandsläckare eller brandfilt som kan släcka en eventuell brand.

Man måste ha rätt kompetens för arbeta med detta

Ska man arbeta med detta, måste man gå en vidareutbildning, som ger de kunskaperna som behövs för att på rätt sätt kunna arbeta med detta. Man får ett certifikat så att kunderna kan lita på att man har de rätta kunskaperna om detta. Det är en kvalitetssäkring så att de boende inte blir lurade och tror att de har brandsäkrat sitt hus, och så är det inte det.

Detta kan man göra

1. Brandtätning

Om en eld ska kunna leva vidare, behöver den syre. Om man brandsäkrar och framför allt tätar sitt hus, kan man se till så att elden inte får mer syre när den väl brinner. På kort tid konsumerar en eld mycket syre. Ser man då till att omgivningen runt en eld är tät, då får den inget mer syre att leva av.

2. Brandisolering

Detta är på samma sätt som när man tätar ett rum mot elden. Isolerar man rummet på rätt sätt, sipprar det inte in något syre som gör att elden kan leva vidare.

3. Brandskyddsmålning och -tapetsering

Man kan renovera eller bygga nytt med brandskyddsfärg och brandskyddstapet. Då lägger man färgen och tapeten på väggar och ställen där elden gärna tar vägen när den väl brinner. På så sätt försöker man stoppa elden från att få mer material som den kan "äta".

Ungefär så här fungerar elden

En eld behöver syre för att alls uppstå. Ska den sedan leva vidare behöver den mer syre. Sedan behöver elden material som den kan "äta" av. En eld konsumerar alltså mycket syre, och behöver ständigt mer material att matas med. När en eld har uppstått, höjer den temperaturen väldigt mycket, vilket gör att material som finns i närheten antänds till sist när det har blivit tillräckligt hett.

När materialet har blivit tillräckligt hett, antänds det, förutom material som inte antänds, de allra flesta metaller, behöver otroligt höga temperaturer för att brytas ner. Innan det antänds de inte och brinner heller inte, däremot kan de leda elden till andra ställen om metallerna blir tillräckligt heta. Vill du veta mer om hur man kan skydda hemmet med brandtätning i Stockholm? Klicka då på denna länk.

22 Nov 2018