Köpa Villa

Välkommen!

Här hittar du all information du behöver för att köpa en villa.

  • Att tänka på
  • Allmänna tips
  • Leva i villa
  • Vilka kostnader?
  • Hur det är att bo i villa
  • Renovera villa

Gör en hållbar och långsiktig investering

Tänk på ordet värme. Kanske leder associationerna till en skärgårdsklippa en varm sommardag eller känslan av att vara omsvept av en filt och mysa framför en öppen spis en kall vinterdag.

Att ha en varm bostad på vintern är en självklarhet. Men, vad innebär det egentligen när någon säger att de ska installera bergvärme? På ett sätt är det precis som det låter – nämligen värme från berget, eller rättare sagt, berggrunden. Bergvärme i Sverige utnyttjar geoenergi, vilket enkelt uttryckt kan sägas vara den solenergi som lagras i grundvattnet. Grundvattnet håller en relativt jämn temperatur året om djupt ner i marken och det utnyttjas genom ett värmepumpssystem som cirkulerar värmebärande vätska ner i marken och omvandlar den till värme i bostaden. Borrhålet brukar vara mellan 100 till 250 meter djupt.

Bergvärme ska inte förväxlas med termisk energi. Endast i ett fåtal länder i världen, som på till exempel Island, är jordskorpan så pass tunn att man kan använda den inre värmen från själva jorden.

Bergvärmeanläggningen fungerar för det mesta problemfritt i många år och den har ingen egentlig miljöpåverkan. Dock krävs lite el för att driva anläggningen, men om den elen kommer från förnybara källor kan bergvärmen vara helt miljövänlig. Bergvärme kan såklart också enkelt kombineras med andra energikällor, som till exempel en solenergianläggning.

Ett ekonomiskt val

Att installera bergvärme är en stor första utgift men ofta är bergvärmen så effektiv, redan från den första dagen, att den kostnaden har återbetalat sig inom 5-10 år. Om man jämför kostnaderna för uppvärmning med hjälp av direktverkande el och oljeuppvärmning så kan det bli mellan 50-70 % billigare med bergvärme. En annan aspekt att ta med i beräkningen är att en installation av bergvärme ofta ökar fastighetens värde. Även vid ett stort projekt som installation av bergvärme i en hel bostadsrättsförening lönar det sig nästan alltid i längden.

Saker att tänka på när man vill installera bergvärme

För det första måste det vara möjligt att kunna borra sig ner i berggrunden på de djup som krävs. Ibland är det inte möjligt, beroende på hur tomten kring fastigheten ser ut, och då får man leta vidare efter andra lösningar.

En installation av bergvärme kräver tillstånd från kommunen. Detta brukar gå smidigt och utan problem men är det många andra som borrat för bergvärme i grannfastigheterna kan det bli ett problem. Det måste nämligen vara minst 20 meter mellan borrhål. Vi rekommenderar att läsa mer på denna webbsida: https://www.bergvärmefastigheter.se

7 Apr 2020