Köpa Villa

Välkommen!

Här hittar du all information du behöver för att köpa en villa.

  • Att tänka på
  • Allmänna tips
  • Leva i villa
  • Vilka kostnader?
  • Hur det är att bo i villa
  • Renovera villa

Genomförde förre ägaren en dränering?

I Stockholm så har bostadspriserna hamnat på en lite jämnare nivå. Efter några år av stadiga ökningar så har en liten dipp kommit och av experternas bedömningar att döma så är denna dipp också att anse som konsekvent: priserna kommer att vara kvar på den nivå de nu ligger på under en lång tid. Det innebär dock inte att det handlar om låga priser. Definitivt inte; Stockholm är fortfarande den stad i Sverige där bostäder kostar som allra mest och det gör att vissa fenomen är svåra att förstå sig på.

För, hur agerar många köpare? Man slår till och utan någon som helst betänketid. Man köper ett hus utan att vare sig kontrollera det, fråga säljaren om viktiga saker eller - framförallt - anlita en besiktningsman. Det innebär att man också kan gå i olika fällor. En sådan handlar om dränering.

Att genomföra en dränering är nödvändigt sett till att huset annars skulle kunna drabbas av fukt- och mögelskador (eller i värsta fall rena översvämningar i källaren). En dränering innebär att man gräver upp jord runt huset, sätter i nya dräneringsrör som i sin tur leder fukt och vatten bort från huskroppen och i synnerhet från grunden (där en större del ligger under jorden).

Beskrivningen är målad med bred pensel och själva poängen är följande: 1) en dränering är dyr. Man bör anlita professionell yrkesmän för en dränering och detta av den enkla anledningen att jobbet blir korrekt utfört och därmed också hållbart på sikt.

2) en dränering tar dels tid att genomföra och dels så kommer den att påverka livssituationen medan den pågår. man gräver upp extremt mycket jord och allt detta måste sedan återställas. Har du rabatter runt huset så får du vackert acceptera att dessa grävs bort och att det tar tid innan den nya planteringen (om du väljer det) börjar växa. En dränering är således nödvändigt - men förfulande för huset.

Ställ frågan - det kan påverka köpeskillingen

Om det rör sig om 20-30 år sedan huset i Stockholm senast blev dränerat så är detta en varningssignal. Ungefär det tidsspannet brukar vara normalt. Vissa hus - särskilt de på moränjord - behöver dock dräneras med tätare intervaller än så.

Hur ska du som köpare veta detta? Det går att studera ritningar, du kan utgå från husets ålder och du kan - framförallt - fråga köparen. ponera att denne bott i huset i 30 år och att han aldrig genomfört en dränering. Vi skulle säga att det ger dig ett ypperligt förhandlingsläge för att sänka priset.

Du vet att det kommer att behövas en dränering och du kan således ge ett lägre bud med denna fakta som slagträ. Skulle han neka - ja, då kan du också välja att avstå.

Kan det räknas som ett dolt fel?

Tveksamt. Har du anlitat en besiktningsman så kommer denne att besiktiga huset okulärt och även se till källaren. Detta alltså med ögonen och utan några instrument för att mäta exempelvis fukthalten. Köper du ett hus så får du även räkna på förväntade fel baserat på exempelvis husets ålder.

Om säljaren inte säger sig ha dränerat eller inte veta när en dränering senast ägde rum och huset är väldigt gammalt så har vi svårt att se att det ska kunna klassas som ett dolt fel i efterhand. Där är nog felet i fråga något du kunnat förvänta dig.

5 Nov 2018