Köpa Villa

Välkommen!

Här hittar du all information du behöver för att köpa en villa.

  • Att tänka på
  • Allmänna tips
  • Leva i villa
  • Vilka kostnader?
  • Hur det är att bo i villa
  • Renovera villa

Förrådsberedare, genomströmningsberedare eller ackumulatortank

Det finns flera olika slags movarmvattenberedaredeller av varmvattenberedare. En sak som är tydligt avgörande för vilken modell du bör köpa är vilket nuvarande energisystem som huset har.

Direktel

Har ni direktel idag är en förrådsberedare vad som rekommenderas. En enkel lösning som därmed skapar varmvatten i en extern beredare.

Luftburen värme med värmepump

Även i detta fall gäller som ovan. 

Panna – El, ved, olja

Om huset har en panna som eldas för värme kan det vara bättre med en genomströmningsberedare som sedan är kopplad till en ackumulatortank. Tack vara tanken behöver man inte elda lika ofta då tanken kan hålla värmen på vattnet.

Mycket stora behov av varmvatten

Finns ett mycket stort behov av varmvatten – eller ett ovanligt litet behov – kan en genomströmningsberedare väljas. Här värms vattnet på ett lite annat sätt. När vattnet strömmar via beredaren så värms det upp. På detta sätt kan inte tanken ta slut då vattnet hela tiden värms upp när det strömmar genom beredaren.

Detta kan vara smidigt om man behöver tappa upp mycket stora mängder varmvatten. Men det kan även vara ett lämpligt sätt om man tappar upp extremt lite vatten. Men det finns en stor nackdel.

Dessa varmvattenberedare drar betydligt mer ström än de men klassisk ackumulatortank. Det är därmed få privatpersoner som har denna lösning. Det blir även en kraftig belastning på elnätet precis när den används. Därmed finns även begränsningar gällande var den kan placeras utifrån att säkringarna lätt kan gå.

Material på tanken

Man måste även avgöra vilket material det behöver vara på tryckkärlet. Det kan exempelvis vara rostfritt eller emaljerat. Här är det framförallt PH-värdet som är avgörande.

I det fall de är tillverkade av rostfritt stål sker uppvärmningen av vattnet med en elpatron.

I det fall man väljer emaljerad tank får man däremot absolut bästa skydd mot korrosion. I vissa delar av landet är detta enda alternativet då PH-värdet kan påvisa för hög korrosionsrisk med rostfritt kan påverkas för mycket.

En del tillverkare har uppvärmning via skyddstub vilket kallas för indirekt uppvärmning. I dessa är det en värmespiral och genom att värmekällan aldrig vidrör vattnet minskas ännu mer effektminskningen.

Inspektion – Inköp – Installation

Vilken slags varmvattenberedare som passar bäst för ert hus kan vara svårt att själv avgöra. Är det större modeller, och kanske omdragning av värmesystemet, som ska ske går det alltid att få en gratis offert från hantverkare på arbetet. De kan även ge råd om vilken modell som bör köpas. Att få en inspektion av värmesystemet är en fördel just för att man kan få råd och tips man annars inte hade tänkt på.

15 Sep 2018