Köpa Villa

Välkommen!

Här hittar du all information du behöver för att köpa en villa.

 • Att tänka på
 • Allmänna tips
 • Leva i villa
 • Vilka kostnader?
 • Hur det är att bo i villa
 • Renovera villa

Exempel på fastighetsägares ansvarsområden

rörSom fastighetsägare har man ett stort ansvar. Rörinspektioner, avfallshantering, buller, radon och snöröjning är bara några exempel. Det spelar ingen roll om det är en bostadsrättsförening, ett privat företag eller om verksamheten är offentlig – som fastighetsägare behöver man se till att allting funkar som det ska och att inget riskerar att skada hälsan eller miljön hos alla som bor i fastigheten.  

Exakt vad man behöver göra varierar givetvis en del från fastighet till fastighet. Radon är ett exempel på det – visserligen behöver man säkerställa att det inte finns höga halter av det i fastigheten, men i en nyare fastighet krävs sannolikt inga åtgärder.

Rörinspektion

Om du som fastighetsägare ännu inte har hunnit gjort detta, är det sannolikt något du kommer att behöva göra förr eller senare. En rörinspektion är ett mycket effektivt verktyg för att identifiera stopp, olika funktionsfel eller bara för att få en gedigen dokumentation av ledningssystemet. Även vid besiktning och efterkontroller (exempelvis vid ny- eller ombyggnationer) är det här något som är lämpligt att göra. En rörinspektion är en effektiv åtgärd för allt som nämns ovan – samtidigt som det faktiskt inte är alltför dyrt. Här kan du läsa mer om rörinspektion. 

Avfall

Alla som äger ett flerbostadshus har en skyldighet att ha ett abonnemang för sophämtningen (mer precist gäller detta hushållsavfall). Samtidigt ska boende också erbjudas möjligheten att lämna grovavfall i närheten av fastigheten. Ofta löser man detta genom att bygga ett grovavfalls rum eller sätter upp en container, tillfälligt. Godkända entreprenörer ska sedan stå för upphämtningen av detta.

När en reparation, service eller underhåll av fastigheten ska ske är det inte ovanligt att ansenliga mängder avfall uppstår, varav en del inte sällan är miljöfarligt. I sådana situationer är det fastighetsägaren som är ansvarig att se till att de aktörer man anlitat sköter sophanteringen på ett godkänt sätt. När en hyresgäst renoverar sin bostad är det däremot denne själv som har ansvaret.

Varmvatten

För fastighetsägare finns det en del saker som är bra att känna till angående varmvatten. Till exempel:

 • Installationer för varmvatten måste vara utformade så att inte mindre än 50 grader erhålls vid stället för tappning. Detta enligt Boverket.

 • I en ackumulator eller varmvattenberedare ska det vara minst 60 grader varmt.

 • Dokumentation på såväl ingående som utgående tappvarmvatten bör finnas. Vidare skall eventuella blindledningar tas bort eller åtgärdas.

 • Varm- och kallvattenrör ska inte vara uppsatta så att de kan komma i kontakt med varandra.

 • Tappställen som inte används ofta ska spolas.

 • Ventiler på systemet ska fungera och alltså inte vara igensatta eller stängda.

 

21 Sep 2018